Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 19/03/2013; Armengol tilda de fracaso de gestión la salida definitiva de la TV del Vendrell del Penedès TV

El Vendrell, 19/03/2013; Armengol tilda de fracaso de gestión la salida definitiva de la TV del Vendrell del Penedès TV

20/03/2013 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Armengol alerta que si nos han echado del Penedès TV por no pagar 2.400 euros al mes, qué pasará en El 3 de Vuit si hemos que pagar 2.950. El cuatripartito ha puesto en peligro la TV local.

El Vendrell | Redacción.-
El pasado martes se reunió en el Ayuntamiento el Consejo de Administración de la Sociedad Municipal El Vendrell Comunicació para aprobar el "Pliego de cláusulas administrativas, económicas y técnicas para la contratación mediante procedimiento negociado con publicidad, oferta económicamente ventajosa, varios criterios de adjudicación y tramitación urgente, del servicio de difusión de los contenidos televisivos de la empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM". Finalmente se aprobó con dos votos a favor (PSC y CiU) y la abstención de PxC. En ausencia de los representantes del PP y ERC.

August Armengol, consejero de Plataforma per Catalunya (PxC) en este órgano, ha tildado "de estrepitoso fracaso de la gestión la salida anunciada de la TV del Vendrell del Penedès TV" y ha culpado a sus actuales gestores de este fracaso "por las malas negociaciones que han llevado a cabo con las autoridades villafranquinas, que finalmente se han hecho con el canal de la TDT en exclusiva". Armengol ha añadido que "el Ayuntamiento le ha puesto en bandeja a la TV de Vilafranca que se quedara con la TDT puesto que el Vendrell no pagaba". Recordamos que las emisiones empezaron el mes de marzo de 2012 y a finales de año y al no haber pagado ninguna de las cuotas mensuales de 2.400 euros hasta entonces, Vilafranca los amenazó con un ultimátum que o bien pagaban o les cortaba la emisión. Así fue que antes de acabar el año el Vendrell abonó las cuotas hasta el mes de agosto, y a estas alturas todavía no se ha liquidado el resto.

El Pliego de condiciones aprobado, hecho a medida para emitir a través del canal de la TDT de 'El 3 de Vuit', contempla un presupuesto de licitación de 90.000 euros más IVA, a razón de 30.000 euros al año más IVA durante los 3 próximos años, en pago mensual. A cambio, la difusión de los contenidos se efectuará en la franja horaria de las 06:00 a las 02:00 (de 6 de la mañana a las 2 de la madrugada) de lunes a domingo sin interrupciones. Con lo cual la TV del Vendrell recuperará de alguna manera "su propio canal de TV" siendo el contrato bastante ventajoso. Armengol ha advertido, pero, que "a partir de ahora paguen escrupulosamente la cuota mensual dentro del plazo para no dar pie a que nos vuelvan a echar, ahora de 'El 3 de Vuit', por no pagar". Y ha acabado diciendo que "el Ayuntamiento ha puesto en peligro la propia existencia de la TV local y de sus 18 trabajadores por su mala gestión, y que si el canal de TDT de 'El 3 de Vuit' no hubiera estado afortunadamente disponible en este momento, la TV del Vendrell hubiera estado en riesgo de tener que cerrar".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

WWW.ELCARGOL.COM, 13/03/2013; 11:38 Televisió del Vendrell emetrà, finalment, a través del canal de TDT d’El 3 de vuit

http://www.elcargol.com/index.php/societat/1305-televisio-del-vendrell-emetra-finalment-a-traves-d-el-3-de-vuit

VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Després de la sortida de la Televisió del Vendrell del  consorci Penedès TV per no complir amb els pagaments mensuals, el Consell d’Administració de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació ha aprovat emetre a través del canal de TDT d’El 3 de vuit.

La decisió es va prendre ahir i va tenir el suport de PSC i CiU i l’abstenció de Plataforma per Catalunya (PxC), mentre que els representants del PP i ERC es van absentar. El representant de PxC al Consell, August Armengol, ha titllat "d'estrepitós fracàs” la gestió de la sortida anunciada de la Televisió del Vendrell de Penedès TV i culpat els actuals gestors d'aquest fracàs "per les males negociacions que han dut a terme amb les autoritats vilafranquines, que finalment s'han fet amb el canal de la TDT en exclusiva", però sobretot per no abonar les quotes mensuals de 2.400 euros des de l’inici de les emissions el març de 2012. Tot i les continuades reclamacions de les quotes per part de Televisió de Vilafranca, l’Ajuntament del Vendrell només va pagar les quotes fins a l’agost i es va comprometre a abonar la resta el més aviat possible. 

El que sembla un problema de liquiditat per part de l’ajuntament del Vendrell deixa de tenir sentit quan es comparen les xifres entre el contracte que fins ara tenia TV del Vendrell amb TV Vilafranca i el que s’ha aprovat entre el TV Vendrell i El 3 de vuit. Segons ha informat Armengol, “el Plec de condicions aprovat, fet a mida per emetre a través del canal de la TDT d'El 3 de Vuit, contempla un pressupost de licitació de 90.000 euros més IVA, a raó de 30.000 euros l'any més IVA durant els 3 propers anys, en pagament mensual”. Així doncs, TV del Vendrell haurà d’abonar un total de 2.950 euros al mes, un 23% més que abans quan formava part de Penedès Televisió. A canvi, la difusió dels continguts s'efectuarà en la franja horària de les 6 del matí a les 2 de la matinada, de dilluns a diumenge sense interrupcions. D’aquesta manera TV del Vendrell recuperarà el seu espai d’emissions.

Armengol ha advertit, però, que a partir d'ara l’Ajuntament “pagui escrupolosament la quota mensual dins els terminis per no donar peu a què ens tornin a fer fora, ara de 'El 3 de Vuit', per no pagar". Per últim ha criticat l’equip de govern vendrellenc per “posar en perill la pròpia existència de la TV local i dels seus 18 treballadors per la seva mala gestió”, i remarca que “si el canal de TDT d'El 3 de Vuit no hagués estat sortosament disponible en aquest moment, la TV del Vendrell hagués estat en risc d'haver de plegar".

 

 

 

WWW.REVISTAESPIGOL.COM, 13/03/2013; 16:06 Armengol (PxC) titlla de fracàs de gestió la sortida definitiva de la TV del Vendrell de la TV del Penedès

http://www.revistaespigol.com/?p=27975

EL VENDRELL.- Aquest migdia s’ha reunit a l’Ajuntament el Consell d’Administració de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació per tal d’aprovar el “Plec de clàusules administratives, econòmiques i tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat amb publicitat, oferta econòmicament avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent, del servei de difusió dels continguts televisius de l’empresa municipal El Vendrell Comunicació SLM”. Finalment s’ha aprovat amb dos vots a favor (PSC i CiU) i l’abstenció de PxC. Els representants del PP i ERC eren absents.

August Armengol, conseller de Plataforma per Catalunya (PxC) en aquest òrgan, ha titllat “d’estrepitós fracàs de la gestió la sortida anunciada de la TV del Vendrell de la TV del Penedès” i ha culpat els seus actuals gestors d’aquest fracàs “per les males negociacions que han dut a terme amb les autoritats vilafranquines, que finalment s’han fet amb el canal de la TDT en exclusiva”Armengol ha afegit que “l’Ajuntament li ha posat en bandeja a la TV de Vilafranca que es quedès amb la TDT ja que el Vendrell no pagava”. Recordem que les emissions van començar el mes de març de 2012 i a finals d’any i en no haver pagat cap de les quotes mensuals de 2.400 euros fins aleshores, Vilafranca els va amenaçar amb un ultimàtum que o bé pagaven o els tallava l’emissió. Així va ser que abans d’acabar l’any el Vendrell va abonar les quoptes fins el mes d’agost, i a hores d’ara encara no s’ha liquidat la resta.

El Plec de condicions aprovat, fet a mida per emetre a través del canal de la TDT de ‘El 3 de Vuit’, contempla un pressupost de licitació de 90.000 euros més IVA, a raó de 30.000 euros l’any més IVA durant els 3 propers anys, en pagament mensual. A canvi, la difusió dels continguts s’efectuarà en la franja horària de les 06:00 a les 02:00 (de 6 del matí a les 2 de la matinada) de dilluns a diumenge sense interrupcions. Amb la qual cosa la TV del Vendrell recuperarà d’alguna manera “el seu propi canal de TV” essent el contracte prou avantatjós. Armengol ha advertit, però, que “a partir d’ara paguin escrupolosament la quota mensual dins del terminis per no donar peu a què ens tornin a fer fora, ara de ‘El 3 de Vuit’, per no pagar”. I ha acabat dient que “l’Ajuntament ha posat en perill la pròpia existència de la TV local i dels seus 18 treballadors per la seva mala gestió, i que si el canal de TDT de ‘El 3 de Vuit’ no hagués estat sortosament disponible en aquest moment, la TV del Vendrell hagués estat en risc d’haver de plegar”.

 

WWW.DIARIDETARRAGONA.COM, 13/03/2013; 18:19 El Vendrell podrá tener una tele ‘propia’ al usar un canal privado

http://diaridetarragona.com/costa/075422/vendrell/podra/tele/propia/canal/privado

El Ayuntamiento ya redacta un convenio para que el semanario El 3 de Vuit sea quien difunda los programas de la localidad

JOSÉ M. BASELGA/EL VENDRELL.- El Vendrell recuperará una televisión prácticamente propia tras su salida del consorcio Penedès TV que comparte con Vilafranca TV. La posibilidad es por el acuerdo con El 3 de Vuit para usar el canal del semanario.

El Ayuntamiento del Vendrell, según el concejal de Plataforma per Catalunya (PxC) August Armengol,  miembro del Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació, que gestiona tele y radio locales, ha iniciado trámites para contratar por procedimiento negociado la difusión la tele local.

‘A medida’

Según Armengol el Vendrell redactará un convenio «a medida» de El 3 de Vuit, que manifestó la intención de llegar a un acuerdo por los elevados gastos que le suponía la televisión. El director del semanario Ricard Rafecas dijo al Diari que estaría dispuesto a ceder la parrilla al Vendrell.

Armengol dice que el Vendrell pagará 30.000 euros al año durante los tres próximos ejercicios. Con el acuerdo la difusión de programas del Vendrell se hará de las6.00 a las 2.00 de lunes a domingo.

El Vendrell y Vilafranca mantenían un enfrentamiento en el consorcio Penedès TV.  Vilafranca acusaba al Vendrell de no satisfacer las aportaciones para el fincionamiento de la televisión y en la capital del Baix Penedès se quejaban de que se les ninguneaban sus programas en la parrilla de emisión. El Vendrell acabó pagando las cuotas de 2.400 euros mensuales que debía hasta el pasado mes de agosto pero faltaría liquidar el resto.

Vilafranca amenazó al Vendrell a no emitir sus programas por lo que la capital del Baix Penedès acudió al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) para denunciar esa posibilidad.

También se pidió un informe sobre la viabilidad de que el Ayuntamiento participase en un canal privado ya que podría suponer un agravio para otras empresas en situación delicada. Armengol pide ahora a los actuales gestores de la tele local, a los que acusa de ”estrepitoso fracaso”, que se paguen las cuotas a El 3 de Vuit cuando toca.

 

LA FURA, 15/03/2013; PÀG.12 Adéu a Penedès TV

EL VENDRELL.- Dimarts es va reunir el Consell d’Administració d’El Vendrell Comunicació per aprovar, amb els vots a favor de PSC-CiU i l’abstenció de la Plataforma per Catalunya (PxC), el plec de clàusules que ha de permetre que la televisió local emeti des del canal de TDT d’El 3 de Vuit TV al llarg dels propers tres anys, amb un cost de lloguer del canal de 30.000 euros anuals. Emetrà cada dia de 6 del matí a 2 de la matinada (20 hores), sense interrupcions. TV El Vendrell tornarà a tenir, doncs, canal propi, desvinculant-se de Penedès TV; la PxC denuncia la “mala gestió” de l’Ajuntament vendrellenc, que els ha fet sortir del canal comú amb Vilafranca, “posant en perill l’existència de la TV local i dels seus 18 treballadors”.

 

EL CARGOL, 14/03/2013; PÀG.24 TV Vendrell emetrà, finalmente, a través del canal d’El 3 de vuit

VILAFRANCA DEL PENEDÈS.- Després de la sortida de la Televisió del Vendrell del consorci Penedès TV per no complir amb els pagaments mensuals, el Consell d’Administració de la Societat Municipal El Vendrell Comunicació va aprovar dimarts emetre a través del canal de TDT d’El 3 de vuit. El representant de Plataforma per Catalunya (PxC) al Consell, August Armengol, ha culpat l’equip de govern vendrellenc per no abonar les quotes mensuals de 2.400 euros a Penedès TV des de l’inici de les emissions el març de 2012. Fins al moment, l’Ajuntament del Vendrell només ha pagat les quotes fins a l’agost i s’ha compromès a abonar la resta el més aviat possible.

El que sembla un problema de liquiditat per part de l’Ajuntament del Vendrell deixa de tenir sentit quan es comparen les xifres entre el contracte que fins ara hi havia entre TV Vendrell i TV Vilafranca i el que s’ha aprovat entre el TV Vendrell i El 3 de vuit, ja que amb aquest nou acord la televisió vendrellenca haurà d’abonar 2.950 euros al mes, un 23% més que abans. A canvi, podrà emetre de6 a2h, de dilluns a divendres.

Armengol espera que a partir d’ara l’Ajuntament “pagui escrupolosament les quotes”.

 

 

DIARI DE TARRAGONA, 14/03/2013; PÀG.25 El Vendrell podrá tener una tele ‘propia’ al usar un canal privado

COMUNICACIÓN – El Ayuntamiento pagará 30.000 euros al año

El Ayuntamiento ya redacta un convenio para que el semanario El 3 de Vuit sea quien difunda los programas de la localidad

El acuerdo facilita la continuidad de las emisiones de la televisión local del Vendrell

El Baix Penedès tenía una “guerra” con Vilafranca por la parrilla y el pago del consorcio

JOSÉ M. BASELGA/EL VENDRELL.- El Vendrell recuperará una televisión prácticamente propia tras su salida del consorcio Penedès TV que comparte con Vilafranca TV. La posibilidad es por el acuerdo con El 3 de Vuit para usar el canal del semanario.

El Ayuntamiento del Vendrell, según el concejal de Plataforma per Catalunya (PxC) August Armengol,  miembro del Consell d’Administració de El Vendrell Comunicació, que gestiona tele y radio locales, ha iniciado trámites para contratar por procedimiento negociado la difusión la tele local.

‘A medida’

Según Armengol el Vendrell redactará un convenio «a medida» de El 3 de Vuit, que manifestó la intención de llegar a un acuerdo por los elevados gastos que le suponía la televisión. El director del semanario Ricard Rafecas dijo al Diari que estaría dispuesto a ceder la parrilla al Vendrell.

Armengol dice que el Vendrell pagará 30.000 euros al año durante los tres próximos ejercicios. Con el acuerdo la difusión de programas del Vendrell se hará de las6.00 a las 2.00 de lunes a domingo.

El Vendrell y Vilafranca mantenían un enfrentamiento en el consorcio Penedès TV.  Vilafranca acusaba al Vendrell de no satisfacer las aportaciones para el fincionamiento de la televisión y en la capital del Baix Penedès se quejaban de que se les ninguneaban sus programas en la parrilla de emisión. El Vendrell acabó pagando las cuotas de 2.400 euros mensuales que debía hasta el pasado mes de agosto pero faltaría liquidar el resto.

Vilafranca amenazó al Vendrell a no emitir sus programas por lo que la capital del Baix Penedès acudió al Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) para denunciar esa posibilidad.

También se pidió un informe sobre la viabilidad de que el Ayuntamiento participase en un canal privado ya que podría suponer un agravio para otras empresas en situación delicada. Armengol pide ahora a los actuales gestores de la tele local, a los que acusa de ”estrepitoso fracaso”, que se paguen las cuotas a El 3 de Vuit cuando toca.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube