Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 04/06/2013; Desastre económico y financiero del cuatripartito

El Vendrell, 04/06/2013; Desastre económico y financiero del cuatripartito

04/06/2013 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Armengol califica como de gran desastre la gestión económica y financiera de los dos primeros años de cuatripartito, vota contra el presupuesto, y acusa a Martínez de reventarle la investidura a Carnicer.

El Vendrell | Redacción.-
En rueda de prensa en el Centro Cívico la Estación, ha comparecido August Armengol, cabeza de lista de Plataforma per Catalunya (PxC), y ha valorado lo que él considera un verdadero desastre del cuatripartito en cuanto a la gestión econòmico-financiera del Ayuntamiento; así como la actitud del concejal socialista Martínez, que le reventó el Pleno de Investidura a su cabeza de filas, Martí Carnicer.

Gran desastre económico y financiero del cuatripartito

August Armengol ha valorado muy negativamente la primera mitad del mandato del gobierno cuatripartito PSC-CiU-PP-ERC. En primer lugar ha destacado que “todo su planteamiento en este sentido se ha basado en la alza de impuestos y tasas más grande que se recuerda en toda esta etapa de 34 años de ayuntamientos democráticos, justo en este momento de crisis en que el ciudadano corriente ya no da más de sí”. Cosa que no ha impedido, que, a la vez, el cuatripartito haya logrado cifras récord de endeudamiento en este corto espacio de tiempo. Relata Armengol que “a pesar de haber previsto una deuda viva de 57 millones de euros para finales de 2012, finalmente la cifra ha ascendido a 86 millones. Un desfase de 29 millones en un solo ejercicio que refleja la deriva del cuatripartito en esta materia”. Durante el año 2013 pretenden liquidar 6,1 millones de euros de deuda y pagar más de 3 millones de intereses, total, más de 26.000 euros diarios por el pago de la deuda.

El socialista Martínez le revienta el Pleno de Investidura a Carnicer

El portavoz socialista le reventó descaradamente el Pleno de Investidura a su cabeza de filas, Martí Carnicer. Los concejales de PxC montaron en cólera cuando Martínez les atribuyó la frase “la mayoría de los inmigrantes son delincuentes”. Armengol exclamó que “podemos aceptar opiniones, pero no mentiras”. Fueron momentos de tensión y también de ridículo de cara a la solemnidad de la ocasión y ante las personalidades asistentes como el presidente de la Diputación, el delegado territorial de la Generalitat o el alcalde de Tarragona, que quedaron perplejos ante este espectáculo exhibiendo cara de circunstancias. PxC aclara que la frase que pronunció el concejal Joan Carrasco el día antes en el Pleno ordinario fue “si bien la mayoría de inmigrantes no son delincuentes, sí que la mayoría de delincuentes son inmigrantes”. Es decir, todo lo contrario de lo que afirmó Martínez el día siguiente.

Pleno de presupuestos

La portavoz de PxC en este Pleno, Araceli Bundó, justificó el voto en contra porque “es un presupuesto basado en el estrangulamiento al ciudadano, sin inversiones productivas, y porque no podemos aceptar de ninguna manera la fórmula del gobierno cuatripartito, porque equivale a más deuda, más impuestos, más tasas y precios públicos, y menos y peores servicios”. Además, el cuatripartito rechazó la propuesta de resolución de PxC para dejar sin efecto la ”aplicación indiscriminada del cobro del Ordenanza Fiscal número 29”, es decir, la polémica tasa de vados, y también su retroactividad de cuatro años. PxC criticó que, a su parecer, en el municipio de Vendrell los ciudadanos tengan que demostrar que “son inocentes”, en el sentido que tengan que alegar que no tienen un aparcamiento de vehículos ni coche para no tener que pagar la tasa de vado.

 

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

EL 3 DE VUIT, 31/05/2013; PÀG.16 PxC critica el govern a mitja legislatura

ECONOMIA - L'acusa d'una gestió financera “molt negativa” per part del portaveu de PxC del Vendrell, August Armengol.

EL VENDRELL.-El portaveu del grup municipal de Platafoma per Catalunya (PxC) a l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell, August Armengol, ha valorat “molt negativament” la gestió del govern quadripartit, format pel PSC, CiU, PP i ERC, coincidint amb la primera meitat del mandat i a pocs dies d'haver-se celebrat el relleu previst a l'alcaldia. En una roda de premsa al Centre Cívic l'Estació, Armengol va destacar d'entrada que “tot el plantejament del govern s’ha basat en l’alça d’impostos i taxes més gran que es recorda en tota aquesta etapa de 34 anys d’ajuntaments democràtics, i just en aquest moment de crisi económica en què el ciutadà corrent ja no dóna més de si”. Amb tot, el portaveu de PxC assegura que aquesta gestió de l'economia vendrellenca no ha impedit, que, “alhora, el quadripartit hagi assolit xifres rècord d’endeutament en aquest curt espai de temps”. Segons va voler remarcar Armengol, “tot i haver previst un deute viu de 57 milions d’euros per a finals de 2012, finalment la xifra ha ascendit a 86 milions d'euros”. “Es tracta d'un desfasament de 29 milions d'euros en un sol exercici que reflecteix la deriva del quadripartit en aquesta matèria”, va continuar August Armengol, que també va comentar que l’any 2013 el govern municipal del Vendrell pretén eixugar 6,1 milions d’euros de deute i pagar més de 3 milions d'euros d’interessos; tot plegat, més de 26.000 euros diaris pel pagament del deute.

Crítica a Kenneth Martínez

D'altra banda, PxC creu que el portaveu socialista a l'ajuntament va “rebentar descaradament” el ple d’investidura de l'alcalde del PSC, Martí Carnicer. Aquesta és la percepció que tenen els regidors de PxC, que durant el citat ple es van enfadar molt quan Martínez els va atribuir la frase “la majoria dels immigrants són delinqüents”. Armengol va exclamar en aquest sentit que “podem acceptar opinions, però no pas mentides”; i dimarts va recordar que durant el ple de relleu de l'alcalde del Vendrell es van generar “moments de tensió i també de ridícul de cara a la solemnitat de l'ocasió i al davant de les personalitats assistents com el president de la Diputació, el delegat territorial de la Generalitat o l’alcalde de Tarragona, que van quedar perplexes davant d’aquest espectacle exhibint cara de circumstàncies”. PxC vol aclarir, finalment, que la frase que va pronunciar el regidor Joan Carrasco el dia abans de la investidura de Carnicer, en el ple ordinari va ser exactament “si bé la majoria d’immigrants no són delinqüents, sí que la majoria de delinqüents són immigrants”. “És a dir, tot el contrari del que va afirmar Martínez l’endemà”, va concloure dimarts August Armengol.

 

WWW.RTVELVENDRELL.CAT, 29/05/2013 PxC torna a atacar la gestió econòmica el govern local

http://rtvelvendrell.cat/noticies/pxc-torna-atacar-la-gesti%C3%B3-econ%C3%B2mica-el-govern-local

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC)  qualifica de terrabastall econòmic la gestió de l’equip de govern en aquests dos primers anys de legislatura. Destaca sobretot els objectius no complerts entre els que hi ha la previsió per a finals del 2012 d’un deute viu de 57 milions d’euros que finalment va assolir els 86 milions en acabar l’exercici. Indiquen que durant l’any 2013 entre interessos i amortització del deute els vendrellencs pagaran més de 26.000 euros diaris. Tot plegat després d’assolir xifres rècord d’endeutament en aquests darrers anys.

Un assumpte al que hi tornaran en el torn de precs i preguntes de la propera sessió plenària i que ja van apuntar durant el ple d’investidura. Un ple del que recorden l’enfrontament amb el regidor socialista Kenneth Martínez per un comentari d’un regidor de l’oposició referent a la delinqüència i la immigració que, insisteixen, es va tergiversar.

 

 

 

 

EL 3 DE VUIT, 24/05/2013; PÀG.5 Rebutjada la moció de PxC sobre els guals

EL VENDRELL.- Amb 5 vots a favor (PxC) i 16 vots en contra (CiU, PSC,PP i ERC), el ple del Vendrell va rebutjar dimarts la proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) per tal de deixar sense efectes l’”aplicació indiscriminada del cobrament de l’Ordenança Fiscal número 29”, és a dir, la polèmica taxa de guals, i també la seva retroactivitat de quatre anys. PxC va criticar que, a parer seu, al municipi del Vendrell els ciutadans hagin de demostrar que “són innocents”, en el sentit que hagin d’al·legar que no tenen un aparcament de vehicles ni cotxe per no haver de pagar la taxa de gual.

Des de PxC es va replicar al regidor d’Hisenda, Joan M. Diu, que el govern “no està obligat” a establir la taxa esmentada amb una retroactivitat de 4 anys i es va esmentar que hi ha ciutadans als quals se’ls demana que abonin la corresponent taxa quan no tenen ni carnet de conduir , ni cotxe i, a més, tenen l’entrada al magatzem inutilitzada.

 

 

 

 

 

LA FURA, 24/05/2013; PÀG.11 Llum verda a un pressupost marcat per l’austeritat i l’amortització del deute

EL VENDRELL.- L’Ajuntament del Vendrell va aprovar dimarts els pressupost municipal de 2013, que ascendéis a 49,40 milions d’euros, una quantitat superior en 1,10 milions al del 2012 bàsicament per l’augment de la pressió fiscal al ciutadà.

La Plataforma per Catalunya (PxC), l’únic grup a l’oposició, va votar en contra de la proposta presentada pel govern. La regidora Araceli Bundó va dir que el seu grup no donarà mai suport a “un pressupost basat en l’escanyament al ciutadà”, un pressupost que contempla pujades d’alguns tributs com és el cas de la taxa d’escombraries (amb increments de l’11,1% o el 38% segons on es visqui) i noves taxes com la dels guals, que fa pagar per l’ús de la via pública en l’entrada i sortida de vehicles i amb Quatre anys de retroactivitat.

Bundó també va trobar a faltar “inversions productives”, que puguin donar rendibilitat a curt o mig Termini per exemple en matèria de turisme o promoció econòmica i va criticar la decisió del governde recórrer a l’Estat per pagar a proveïdors. “Una decisió que hipotecarà encara més l’Ajuntament perquè a aquests 23,6 milionsd’euross’hi han de sumar els interessos amb els que la quantitat s’eleva a 31,2 milionsd’euros”, va dir.

“No podem aceptar de cap manera la fórmula del govern quadripartit, perquè equival a més deute, més impostos, i menys i pitjors serveis”, va concloure el líder de PxC August Armengol.

 

 

EL 3 DE VUIT, 24/05/2013; PÀG.5 L’Ajuntament aprova uns comptes pel 2013 marcats per la situación de crisi

Ricard Vinyals/El Vendrell.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar finalmente aquest dimarts el pressupost municipal del 2013, marcat per l’austeritat en la despesa corrent i la generaciód’estalvi per l’amortització del deute. Els comptes per a aquest any van rebre el vistiplau de l’equip de govern quadripartit i el vot en contra de Plataforma per Catalunya (PxC), a l’oposició.

Posicionaments polítics

En l’explicació de vot, des de PxC es van rebutjar els comptes previstos pel 2013 perquè a parer d’aquest grup no són creïbles, es basen en una política d’apujar els impostos i taxes “i donar menys i pitjors serveis”, va dir la regidora Araceli Bundó; i perquè l’any passat el govern ja va prometre eixugar una part del deute “i no ho va complir”, segons Bundó.

 

 

 

 

 

WWW.RTVELVENDRELL.CAT, 22/05/2013 El ple aprova el pressupost 2013

http://rtvelvendrell.cat/noticies/el-ple-aprova-el-pressupost-2013

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat inicialment el pressupost municipal per aquest 2013. Amb els vots favorables del govern quadripartit, tiren endavant uns comptes de 49 milions 400.000 euros, marcats per l’austeritat i que han de rebaixar en 6 milions el deute municipal.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube