Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

Mezquitas NO

Mezquitas NO

20/03/2014 - El Vendrell

NOTÍCIA APAREGUDA A LAFURA.CAT

PxC planteja alternatives per evitar que l’antiga caserna dels Mossos al Vendrell es converteixi en mesquita

                       

Joan Carrasco, regidor de PxC, davant l'edifici abandonat de la caserna vella

EL VENDRELL.- La comunitat àrab del Vendrell no té mesquita on anar a resar. Ho fa, de fet, en una nau industrial ubicada dins el terme municipal de Santa Oliva. Un espai provisional, que no està adequat per a aquest ús, no té bona il·luminació ni accessibilitat i, a més, és petit: hi caben unes 200 persones; tenint en compte que al Vendrell hi ha empadronats uns 2.600 individus procedents de països àrabs, hi ha dies d’oració, com els divendres, en què no s’hi cap, i alguns s’han de quedar de peu dret a fora del temple.

Antigament al Vendrell hi havia dues mesquites, però van tancar, i les gestions que fins ara ha fet l’Associació Cultural Àrab del Vendrell i Baix Penedès per tal que l’Ajuntament els permeti anar a resar a algun altre espai, de moment han estat infructuoses. En les darreres reunions, s’ha posat sobre la taula la possibilitat de cedir-los l’edifici de l’antiga caserna dels Mossos d’Esquadra, ubicada a l’entrada del Vendrell per la carretera de Valls. Era la comissaria del Cos quan només tenia competències de trànsit, abans de traslladar-se al local proper a la riera de la Bisbal. Des de fa tres anys, l’antiga caserna està abandonada i, per bé que allunyada del casc urbà, podria ser un lloc idoni per ubicar-hi la mesquita.

En el ple del 30 de gener, l’Ajuntament va aprovar per unanimitat demanar a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat la devolució de l’edifici, atès que ja no compleix amb l’ús pel qual va ser cedit el solar. Aquest pas, recuperar l’immoble, és imprescindible per tal que l’Ajuntament en pugui disposar i decidir què fer-hi.

 Plataforma per Catalunya (PxC), però, sempre amatent en temes que puguin implicar la immigració, i condicionant des de l’oposició el debat al Vendrell, s’ha avançat i aquesta setmana ha presentat una proposta de resolució que pretén evitar que la mesquita es faci a l’antiga caserna policial. La proposta no esmenta per a res la mesquita, però hi coincideix de ple en el temps i en el lloc: proposta destinar l’antiga caserna a seu de l’ADF, que actualment es troba en un local al carrer Nou, núm. 86, al Voluntariat de Protecció Civil i a alberg de transeünts. PxC proposa rehabilitar l’edifici amb plans d’ocupació, que donarien feina a persones en risc d’exclusió social, i que s’encomani la gestió a una entitat humanitària sense ànim de lucre. PxC no entendria que l’Ajuntament no recolzés la seva iniciativa.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

DIARI DE TARRAGONA | El Vendrell busca dar en concesión la vieja comisaría de los Mossos

EQUIPAMIENTO - PxC, en la oposición, propone que se destine a centro de acogida de “sin techo”

La instalación está abandonada desde hace años. El Consistorio pide a la Generalitat recuperar la propiedad


Concejales de PxC del Vendrell en las abandonadas dependencias de la vieja comisaría

JOSÉ M. BASELGA/EL VENDRELL.- El Ayuntamiento del Vendrell busca un uso para las instalaciones de la antigua comisaría de los Mossos d'Esquadra, junto al polígono industrial de La Cometa. El equipamiento está abandonado desde hace tres años y totalmente saqueado. El Consistorio cedió los terrenos a la Generalitat y ya ha iniciado los trámites para recuperar la propiedad.

Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición municipal, lamenta el deterioro de la zona y la mala imagen que supone. Propone que las instalaciones sean para la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) y para un albergue de personas sin techo para evitar que pasen las noches en cajeros automáticos o a la intemperie.

De forma temporal

Para PxC el edificio podría servir para dar cobijo temporal a per­sonas sin hogar "y evitar imágenes de mendigos durmiendo en la calle”, como señala el concejal Joan Carrasco. "En el albergue las personas sin hogar podrían ser atendidas, en una estancia temporal y de urgencia”.

Sin embargo, la propuesta está descartada por la imposibilidad económica del Ayuntamiento para financiar cualquier actuación para recuperar y acondicionar la comisaría policial. En este sentido, cuando el Ayuntamiento recupere la propiedad, el objetivo es sacar a concesión el uso de la vieja instalación.

La propuesta del albergue la presentará PxC en el pleno. A la indicación de que muchos de los posibles usuarios de un centro de acogida de emergencia podrían ser inmigrantes sin papeles, uno de los colectivos objetivo de la política del partido, los concejales señalan que “primero están las personas. Hay que darles un lu­gar donde puedan estar y no en un cajero”.

Los terrenos de la vieja comisaría están llenos de maleza y el edificio totalmente saqueado y supone un riesgo. El Ayuntarmiento apunta que una vez recupere la propiedad, la primera actuación será cerrar las entradas para evitar que pueda accederse, algo que debe ser urgente para evitar desgracias.

¿Sirve para una mezquita?

La comunidad musulmana del Vendrell ya ha hecho una petición para destinar la vieja comisaría a mezquita. El colectivo se encargaría de rehabilitarla. El Ayuntamiento reconoce que ha mantenido un encuentro con los solicitantes y que la actividad es compatible en la zona, pero no hay ninguna decisión tomada.

 

DIARI DE TARRAGONA | La ADF irá a la zona de Pèlag

Descartada como base para agentes rurales

EL VENDRELL.- Otra de las propuestas de Plataforma per Catalunya (PxC) es que las antiguas instalaciones de los Mossos d'Esquadra sean para la Agrupación de Defensa Forestal (ADF). El concejal Joan Carrasco explica que están a pie de la carretera que lleva al interior de la comarca y hay espacio para los vehículos. Sin embargo, la posibilidad está descartada. La ADF deI Vendrell está a punto de estrenar nuevas dependencias en la zona del Pèlag, donde, según la concejal de Urbanismo, Laia Gomis, también tiene la salida a la carretera de forma rápida.

La posibilidad de dar otro destino a las instalaciones ya se planteó al poco de quedar sin uso. Así, se propuso que fuese la base de los agentes rurales de la Generalitat y también de la ADF.

Pero el proyecto quedó descar­tado porque la Generalitat care­cía de dinero para rehabilitar las viejas instalaciones, que ya eran objeto de saqueos.

Desde entonces el edificio ha seguido con su degradación y ahora es un peligro.

 

RTVELVENDRELL.CAT | Possibles usos per l'antiga caserna dels Mossos

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) proposa que l’antiga caserna dels Mossos d’Esquadra del polígon La Cometa aculli l’Agrupació de Defensa Forestal i un alberg per persones sense sostre. L’Ajuntament preveu recuperar properament la propietat del terreny que havia cedit a la Generalitat. L’espai sortirà a aleshores a concurs públic.

 

 

DIARIDETARRAGONA.COM | El Vendrell busca dar a concesión la vieja comisaría de los Mossos

La instalación está abandonada hace años. El Consistorio ha pedido a la Generalitat recuperar la propiedad


Concejales de PxC del Vendrell en las abandonadas dependencias de la vieja comisaría. Foto: JMB

José M. Baselga | EL VENDRELL.-El Ayuntamiento del Vendrell busca un uso para las instalaciones de la antigua comisaría de los Mossos d’Esquadra, junto al polígono industrial de La Cometa. El equipamiento está abandonado hace tres años y totalmente saqueado. El Consistorio cedió los terrenos a la Generalitat y ya ha iniciado los trámites para recuperar la propiedad.

Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición municipal, lamenta el deterioro de la zona y la mala imagen que supone. Propone que las instalaciones sean para la Agrupación de Defensa Forestal (ADF) y para un albergue de personas sin techo para evitar que pasen las noches en cajeros automáticos o a la intemperie.

De forma temporal

Para PxC el edificio podría servir para dar cobijo temporal a personas sin hogar «y evitar imágenes de mendigos durmiendo en la calle», como señala en concejal Joan Carrasco«En el albergue las personas sin hogar podrían ser atendidas para una estancia temporal y de urgencia».

Sin embargo la propuesta está descartada por la imposibilidad económica del Ayuntamiento para financiar cualquier actuación para recuperar y acondicionar la comisaría policial. En este sentido, cuando el Ayuntamiento recupere la propiedad, el objetivo es sacar a concesión el uso de la vieja instalación.

La propuesta del albergue la presentará PxC en el pleno. A la pregunta de que muchos de los posibles usuarios de un centro de acogida de emergencia podrían ser inmigrantes sin papeles, uno de los colectivos objetivo de la política del partido, los concejales señalan que «primero están las personas. Hay que darles un lugar donde puedan estar y no en un cajero».

Los terrenos de la vieja comisaría están llenos de maleza y el edificio totalmente saqueado y supone un riesgo. El Ayuntamiento apunta que una vez recupere la propiedad la primera actuación será cerrar las entradas para evitar que pueda accederse, pero esa la actuación debe ser urgente para evitar desgracias.


LA FURA | Mesquita o alberg de transeünts, propostes per a l’antiga caserna dels Mossos del Vendrell

PxC planteja alternatives per evitar que I'antiga caserna dels Mossos es converteixi en mesquita

EL VENDRELL.- La comunitat àrab del Vendrell no té mesquita on anar a resar. Ho fa, de fet, en una nau industrial ubicada dins el terme municipal de Santa Oliva. Un espai provisional, que no està adequat per a aquest ús, no té bona il·luminació ni accessibilitat i, a més, és petit: hi caben unes 200 persones; tenint en compte que al Vendrell hi ha empadronats uns 2.600 individus procedents de països àrabs, hi ha dies d' oració, com els divendres, en què no s'hi cap, i alguns s'han de quedar de peu dret a fora del temple.

Antigament al Vendrell hi havia dues mesquites, però van tancar, i les gestions que fins ara ha fet l' Associació Cultural Àrab del Vendrell i Baix Penedès per tal que l' Ajuntament els permeti anar a resar a algun altre espai, de moment han estat infructuoses. En les darreres reunions, s'ha posat sobre la taula la possibilitat de cedir-Ios l'edifici de l'antiga caserna deIs Mossos d'Esquadra, ubicada a l'entrada del Vendrell per la carretera de Valls. Era la comissaria del Cos quan només tenia competències de trànsit, abans de traslladar-se al local proper a la riera dela Bisbal. Desde fa tres anys, l'antiga caserna està abandonada i, per bé que allunyada del casc urbà, podria ser un lloc idoni per ubicar-hi la mesquita. En el ple del 30 de gener, l'Ajuntament va aprovar per unanimitat demanar ala Direcció Generalde Patrimoni dela Generalitatla devolució de l'edifici, atès que ja no compleix amb l'ús pel qual va ser cedit el solar. Aquest pas, recuperar I 'immoble, és imprescindible per tal que l'Ajuntament en pugui disposar i decidir què fer-hi.

La Plataforma per Catalunya (PxC), però, sempre amatent en temes que puguin implicar la immigració, i condicionant des de l' oposició el debat al Vendrell, s'ha avançat i aquesta setmana ha presentat una proposta de resolució que pretén evitar que la mesquita es faci a l'antiga caserna policial. La proposta no esmenta per a res la mesquita, però hi coincideix de pIe en el temps i en el lloc: proposa destinar l'antiga caserna a seu de l'ADF, que actualment es troba en un local al carrer Nou, núm. 86, al Voluntariat de Protecció Civil i a alberg de transeünts. La PxC proposa rehabilitar l'edifici amb plans d'ocupació, que donarien feina a persones en risc d'exclusió social, i que s'encomani la gestió a una entitat humanitària sense ànim de lucre. La PxC no entendria que l' Ajuntament no recolzés la seva iniciativa.

 

 

 

 

 

 

EL 3 DE VUIT | PxC proposa destinar I'antiga comissaria dels Mossos a les dependències de I'ADF i Protecció Civil

EL VENDRELL.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'oposició de l'Ajuntament del Vendrell proposarà al proper pIe que el consistori aprovi destinar les antigues dependències deIs Mossos d'Esquadra del Baix Penedès, pendents de cessió a la vila per part dela Generalitat, a la seu de l'ADF i de Protecció Civil. L'edifici s'ha de rehabilitar.

EL 3 DE VUIT | L’antiga caserna dels Mossos serà per a alguna entitat local

CONCURS - L’Ajuntament la licitarà per a la compra en concessió o lloguer quan la torni la Generalitat

Les instal·lacions de l’antiga comissaria del Mossos al Vendrell estan molt deixades

EL VENDRELL.- L'Ajuntament del Vendrell convocarà un concurs públic per assignar, ja sigui pel siste­ma de compra amb una conces­sió durant un determinat nom­bre d'anys o bé per llogar-la, l'antiga comissaria deIs Mossos d'Esquadra del Baix Penedés a tocar del polígon La Cometa del Vendrell, actualment en un estat molt decadent. Així ho va corroborar la regidora d'Ur­banisme, Laia Gomis, al pIe de dimarts que va rebutjar, amb els vots a favor del govern i  en contra de Plataforma per Catalunya (PxC), una proposta d'aquest grup de l'oposició per destinar l'equipament a ser un espai digne per a l'acollida de transeünts i com a seu de l'ADF i Protecció Civil. Segons Gomis i hores abans tam­bé havien explicat en roda de premsa l'alcalde i el primer ti­nent d'alcalde, Martí Carnicer i Benet Jané, respectivament, la concessió d'aquest equipa­ment de titularitat municipal però que està pendent quela Generalitat el retorni en breu, transcorreguts uns anys des del seu abandonament per la construcció de l'actual seu dels Mossos d'Esquadra al Vendrell, es farà a alguna entitat que hi vulgui dur alguna de les activi­tats permeses en aquell indret.

Un d'aquests usos és el religios i, entre d'altres indrets per a la possible instal·lació d'un centre de culte, el govern reconeix que el col·lectiu de mu­sulmans hi està interessat. En qualsevol cas, aquest col·lectiu, com qualsevol altre, haurà de presentar-se al concurs d'ad­judicació que s'estableixi en unes bases encara pendents de concretar. La rehabilitació de l'espai sempre anirà a càrrec de l’entitat que se'n  faci càrrec.

Rebuig de la proposta de PxC

Quant a les raons donades pel govem vendrellenc per rebut­jar el destí proposat per PxC hi ha, a més de la intenció de convocar l'esmentat concurs públic, que un alberg suposaria una despesa econòmica pel municipi que ara no pot assumir, que els voluntaris de l’ADF vendrellenca i el cos de Protecció Civil ja disposen d'una seu adequada a la zona del barri del Puig -a tocar d'Ur­banisme- i que els Agents Ru­rals de Catalunya -pels quals sol·licitava un la delegación local d'ICV- també ja tenen unes dependències en condicions.

LA FURA | Seu dels agents rurals

EL VENDRELL.- ICV se suma al debat exis­tent sobre el destí que s'ha de donar a l'antiga caserna deIs Mossos d'Esquadra al Vendrell, en desús des de fa tres anys, quan va entrar en servei la nova comissa­ria dins del nucli urbà. ICV creu que l'edifici d'entrada al Vendrell per la carretera de Valls s'ha de convertir en les dependències deIs agents, rurals, tal com s'havia plan­tejat al 2011. Si aleshores no va convertir-se en seu de DAR a la comarca és perquè la seva rehabilitació estava quantificada en 500.000 eu­ros, i la Generalitat no veu prioritària ara aquesta inver­sió. lCV proposa que la reparació de l'equipament es faci amb programes de for­mació i ocupació. Pel que fa a l'alberg de sense sostre que proposava la Plataforma per Catalunya (PxC), Iniciativa creu que els afores de la vila no són el lloc idoni.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube