Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

Comarruga / El Vendrell, 30/09/2014; La guardería o la

Comarruga / El Vendrell, 30/09/2014; La guardería o la "guarrería"

01/10/2014 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Preocupación por las condiciones higiénico-sanitarias y educativas de la guardería municipal Migjorn de Coma-ruga.PxC pide que el Ayuntamiento la intervenga y la gestionedirectamente


Comarruga / El Vendrell | Redacción.- Ha comenzado el curso escolar en Comarruga y los padres y madres de la guardería Migjorn se han dirigido al grupo municipal de Plataforma per Catalunya(PxC) para expresar su temor por las condiciones higiénico-sanitarias y educativas con que afrontan el nuevo curso escolar sus hijos de 0 a 3 años. 

La guardería o la "guarrería" 

Por un foro grupal de los padres y madres de la guardería Migjorn ha circulado estos días un WhatsApp con el siguiente texto, textualmente "Hola mamis ..bueno os informo que están cogiendo firmas por falta de ingiene y personal en la guardería ..han hechado a Ana que era la única titulada ..Las demás me menos lidia no tienen título ..os voy a pasar unas fotos ..". A continuación del WhatsApp venían diez imágenes del estado de suciedad y falta de higiene de la guardería que han estado circulando también por la red entre los padres y madres, con la consiguiente alarma que se ha generado entre los ambientes familiares con hijos pequeños de las playas. Estas escalofriantes imágenes, hechas y distribuidas por los propios padres y madres de alumnos del centro educativo, reflejan "productos de limpieza dentro de botellas de agua sin etiquetar, lo que favorece las intoxicaciones de los niños de esta edad, representando una importante peligrosidad para su integridad física y riesgo de accidentes; tazas de inodoros sin limpiar desde hace tiempo y con porquería incrustada, otra atascada y sucia; lavabos sucios y sin limpiarlos desde hace tiempo; suciedad y polvo en todos los rincones; igualmente encima de las mesas de trabajo; pañales sucios y abandonados donde han proliferado incluso hongos en estado avanzado de putrefacción". Nos comentan algunos padres que "el contrato de limpieza de este centro está a cargo del marido de la directora", lo que agravaría mucho más la situación insostenible que están viviendo las familias afectadas. Además, y según se deriva del Whatsapp,"han echado personal titulado y prácticamente el resto no está titulado en Educación Infantil". Por todo ello, se está extendiendo entre los afectados la costumbre de utilizar la palabra la"guarrería" para referirse a esta guardería. 

Desde el grupo municipal de PxC nos queremos dirigir al equipo de gobierno cuatripartito municipal para que se preocupe, confirme, verifique e inspeccione las condiciones higiénico-sanitarias y educativas reales de este centro de titularidad municipal bajo régimen de concesión, contrato que aunque debería durar un año. Si estas circunstancias se confirmaran, pedimos "que el Ayuntamiento intervenga la guardería Migjorn de Coma-ruga y pase a ser gestionada directamente por la concejalía de Educación" por incumplimiento de contrato, por la peligrosidad que representaría la falta de higiene documentada gráficamente, irregularidades en la contratación de personal según los padres y nepotismo en la política de contratación de los servicios externalizados como la limpieza. Sin embargo, "desde PxC cuestionan la capacidad y / o la voluntad de inspección de esta concejalía en temas tan delicados como la salud, las condiciones higiénicas y la educación infantil".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 21/09/2014 La guarderia o la “guarreria”. PxC el Vendrell

COMA-RUGA/EL VENDRELL.- Per un fòrum grupal dels pares i mares de l’escola bressol Migjorn ha circulat aquests dies un whatsApp amb el següent text, textualment “Hola mamis ..bueno os informo que están cogiendo firmas por falta de ingiene y personal en la guardería ..han hechado a Ana que era la única titulada ..Las demás me menos lidia no tienen título ..os voy a pasar unas fotos ..”. A continuació del whatsApp venien deu imatges de l’estat de brutícia i manca d’higiene de la guarderia que han estat circulant també per la xarxa entre els pares i mares, amb la consegüent alarma que s’ha generat entre els ambients familiars amb fills petits de les platges. Aquestes esgarrifoses imatges, fetes i distribuïdes pels propis pares i mares d’alumnes del centre educatiu, reflecteixen “productes de neteja dins d’ampolles d’aigua sense etiquetar, cosa que afavoreix les intoxicacions dels infants d’aquesta edat, representant una important perillositat per a la seva integritat física i risc d’accidents; tasses de vàters sense netejar des de fa temps i amb porqueria incrustada, una altra embussada i bruta; piques brutes i sense netejar-les des de fa temps; brutícia i pols a tots els racons; igualment al damunt de les taules de treball; bolquers bruts i abandonats on hi han criat fins i tot fongs en estat avançat de putrefacció”. Ens comenten alguns pares que “el contracte de neteja d’aquest centre està a càrrec del marit de la directora”, fet que agreujaria molt més la situació insostenible que estan vivint les famílies afectades. A més, i segons es deriva del whatsApp, “han fet fora personal titulat i pràcticament la resta no està titulat en Educació Infantil”. Per tot plegat, s’està estenent entre els afectats el costum d’utilitzar la paraula“la guarreria” per referir-se a aquesta guarderia.

Des del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ens volem dirigir a l’equip de govern quadripartit municipal per a què es preocupi, confirmi, verifiqui i inspeccioni les condicions higiènico-sanitàries i educatives reals d’aquest centre de titularitat municipal sota règim de concessió, contracte que encara hauria de durar un any. Si aquestes circumstàncies es confirmessin, demanem “que l’Ajuntament intervingui l’escola bressol Migjorn de Coma-ruga i passi a ser gestionada directament per la regidoria d’Educació” per incompliment de contracte, per la perillositat que representaria la manca d’higiene documentada gràficament, irregularitats en la contractació de personal segons els pares i nepotisme en la política de contractació dels serveis externalitzats com la neteja. No obstant això, “des de PxC questionem la capacitat i/o la voluntat d’inspecció d’aquesta regidoria en temes tan delicats com la salut, les condicions higièniques i l’educació infantil”.

LA FURA, 19/09/2014; PÀG.10 L'escola bressol Migjorn obre el curs amb tensions

COMA-RUGA.- El curs va començar dilluns amb tensions entre el personal de l’escola bressol municipal Migjorn, per l’acomiadament el 31 d’agost d’una educadora per part de l’empresa concessionària del servei. Aquest conflicte laboral ha esquitxat l’inici de curs perquè algú va fer arribar el 2 de setembre una desena de fotos a les famílies usuàries del centre, en què es veia la llar d’infants en un estat de deixadesa absoluta, sense cap condició higiènico-sanitària, que va causar alarma entre pares i mares. Les imatges es van difondre ràpidament via whatsApp, i el dia 4 hi va haver una reunió de famílies amb l’Ajuntament. Les fotos mostraven productes de neteja dins d’ampolles d’aigua sense etiquetar, lavabos i wàters sense netejar de feia temps, terres plens de brutícia o fins i tot un bolquer brut al costat del qual s’hi han criat fongs.

L’Ajuntament ja havia inspeccionat a l’agost tots els centres escolars del Vendrell, i no hi va trobar cap anomalia, i la setmana passada va fer una nova inspecció al Migjorn, que estava en perfectes condicions. Les fotos serien del mes de juny. L’Ajuntament ha obert un expedient informatiu a l’empresa concessionària per investigar els fets. La Plataforma per Catalunya (PxC) ha intentat treure rèdit polític del cas, tot assegurant que les fotos eren d’inici de curs (un extrem que el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, nega amb rotunditat) i demanant la retirada de la concessió a l’empresa adjudicatària.

EIXDIARI.CAT, 17/09/2014; 17:25 Preocupació per les condicions sanitàries i educatives de l'escola bressol Migjorn

PxC. Estat de l'escola bressol municipal Migjorn de Coma-ruga

COMA-RUGA/EL VENDRELL.- Ha començat el curs escolar a Coma-ruga i els pares i mares de l'escola bressol Migjorn s'han adreçat al grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) per expressar el seu temor per les condicions higiènico-sanitàries i educatives amb què afronten el nou curs escolar els seus fills de 0 a 3 anys. 

La guarderia o "la guarreria" 

Per un fòrum grupal dels pares i mares de l'escola bressol Migjorn ha circulat aquests dies un whatsApp amb el següent text, textualment "Hola mamis ..bueno os informo que están cogiendo firmas por falta de ingiene y personal en la guardería ..han hechado a Ana que era la única titulada ..Las demás me menos lidia no tienen título ..os voy a pasar unas fotos ..". A continuació del whatsApp venien deu imatges de l'estat de brutícia i manca d'higiene de la guarderia que han estat circulant també per la xarxa entre els pares i mares, amb la consegüent alarma que s'ha generat entre els ambients familiars amb fills petits de les platges. Aquestes esgarrifoses imatges, fetes i distribuïdes pels propis pares i mares d'alumnes del centre educatiu, reflecteixen "productes de neteja dins d'ampolles d'aigua sense etiquetar, cosa que afavoreix les intoxicacions dels infants d'aquesta edat, representant una important perillositat per a la seva integritat física i risc d'accidents; tasses de vàters sense netejar des de fa temps i amb porqueria incrustada, una altra embussada i bruta; piques brutes i sense netejar-les des de fa temps; brutícia i pols a tots els racons; igualment al damunt de les taules de treball; bolquers bruts i abandonats on hi han criat fins i tot fongs en estat avançat de putrefacció". Ens comenten alguns pares que "el contracte de neteja d'aquest centre està a càrrec del marit de la directora", fet que agreujaria molt més la situació insostenible que estan vivint les famílies afectades. A més, i segons es deriva del whatsApp,"han fet fora personal titulat i pràcticament la resta no està titulat en Educació Infantil". Per tot plegat, s'està estenent entre els afectats el costum d'utilitzar la paraula "la guarreria" per referir-se a aquesta guarderia.

Des del grup municipal de PxC ens volem dirigir a l'equip de govern quadripartit municipal per a què es preocupi, confirmi, verifiqui i inspeccioni les condicions higiènico-sanitàries i educatives reals d'aquest centre de titularitat municipal sota règim de concessió, contracte que encara hauria de durar un any. Si aquestes circumstàncies es confirmessin, demanem "que l'Ajuntament intervingui l'escola bressol Migjorn de Coma-ruga i passi a ser gestionada directament per la regidoria d'Educació" per incompliment de contracte, per la perillositat que representaria la manca d'higiene documentada gràficament, irregularitats en la contractació de personal segons els pares i nepotisme en la política de contractació dels serveis externalitzats com la neteja. No obstant això, "des de PxC questionem la capacitat i/o la voluntat d'inspecció d'aquesta regidoria en temes tan delicats com la salut, les condicions higièniques i l'educació infantil".

LAFURA.CAT, 17/09/2014; 19:19 Comença el curs amb tensions a l'escola bressol Migjorn de Coma-ruga

COMA-RUGA.- El curs va començar dilluns amb tensions entre el personal de l’escola bressol municipal Migjorn, per l’acomiadament el 31 d’agost d’una educadora per part de l’empresa concessionària del servei. Aquest conflicte laboral ha esquitxat l’inici de curs perquè algú va fer arribar el 2 de setembre una desena de fotos a les famílies usuàries del centre, en què es veia la llar d’infants en un estat de deixadesa absoluta, sense cap condició higiènico-sanitària, que va causar alarma entre pares i mares. Les imatges es van difondre ràpidament via whatsApp, i el dia 4 hi va haver una reunió de famílies amb l’Ajuntament. Les fotos mostraven productes de neteja dins d’ampolles d’aigua sense etiquetar, lavabos i wàters sense netejar de feia temps, terres plens de brutícia o fins i tot un bolquer brut al costat del qual s’hi han criat fongs. 

L’Ajuntament ja havia inspeccionat a l’agost tots els centres escolars del Vendrell, i no hi va trobar cap anomalia, i la setmana passada va fer una nova inspecció al Migjorn, que estava en perfectes condicions. Les fotos serien del mes de juny. L’Ajuntament ha obert un expedient informatiu a l’empresa concessionària per investigar els fets. La Plataforma per Catalunya (PxC) ha intentat treure rèdit polític del cas, tot assegurant que les fotos eren d’inici de curs (un extrem que el regidor d’Educació, Kenneth Martínez, nega amb rotunditat) i demanant la retirada de la concessió a l’empresa adjudicatària.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube