Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 09/12/2014; Juan Carrasco:

El Vendrell, 09/12/2014; Juan Carrasco: "no podemos poner en manos de cualquiera el entrenamiento deportivo y el trato con menores"

11/12/2014 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Mientras el segundo cuatripartito quiere favorecer la economía sumergida y el intrusismo laboral en el mundo del deporte, PxC apoya la calidad en el ámbito deportivo y no la chapuza


Redacción | El Vendrell.- Plataforma per Catalunya (PxC) votó en contra de la moción presentada por el equipo de gobierno del segundo cuatripartito del Vendrell en el último pleno ordinario, que pedía al Gobierno central, que dejara sin efecto la ley que comenzó a aplicarse el 1 de noviembre de este año. Ley que obliga a clubes y entidades deportivas a que los profesionales que ejerzan como entrenadores, además del título correspondiente, tengan todos sus derechos laborales en regla.

Algo tan básico como es que nuestros hijos sean entrenados por profesionales con su licencia correspondiente y sus derechos laborales en regla, es considerado por el gobierno del Vendrell como un ataque del Gobierno a clubes y entidades y como si esto significara acabar con la práctica del deporte de base en el Vendrell.
 
PxC quiere, y así lo dejó claro en el Pleno el concejal Joan Carrasco, que "los profesionales que entrenan a nuestros hijos, tengan su correspondiente licencia que acredite su capacidad para la enseñanza, en este caso deportiva, con todos sus derechos laborales en regla. Y si fuera por PxC incluso exigiríamos, además, el certificado de penales por los tiempos que corren hoy en día. Ya que no podemos poner en manos de cualquiera la enseñanza y el trato con menores". Lo que se quiere desde PxC son "puestos de trabajo dignos y transparentes, con los números y las titulaciones sobre la mesa, con calidad y no con enchufismo".

PxC votó en contra de esta moción, porque "nosotros estamos a favor de la legalidad y en contra de lo que el gobierno cuatripartito pretende. Que no es otra cosa que nuestros hijos sigan siendo entrenados por sus enchufados de turno, que no tienen titulación para hacerlo y que teóricamente no cobran, porque lo hacen de una manera 'altruista'. Pero la realidad es que cobran 'bajo mano' o en especies. Cantidades que no aparecen en ninguna parte y por lo tanto es economía sumergida, cobran en negro y favorecen el intrusismo laboral", para acabar remachando "de esto en PxC lo llamamos ilegalidad y siempre estaremos en contra".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

EL 3 DE VUIT, 21/11/2014; PÀG.14 Suport als clubs esportius de base

Ple Municipal

MOCIONS.- El govern va votar una alternativa a la de PxC i una en suport de les entitats d'esport de base

Ricard Vinyals/EL VENDRELL.- En un altre tema important tractat en aquest ple, es va aprovar una moció en defensa i suport als clubs esportius de base del Vendrell, arran de les “inspeccions massives" als gestors de l’esport base de tot l’Estat que ha endegat el govern central. La moció demana una nova moratòria d’una llei que “sanciona socialment de manera injusta el sector, sense que hi hagi una causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures”. El govern del Vendrell considera que darrerre les inspeccions hi ha “un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral”. La moció també insta el Govern central a proposar alternatives per regular convenientment les activitats remunerades que es fan en l’àmbit de les entitats esportives, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportíva.

PxC va votar en contra perquè el govern central “l'únic que vol és que l’esport base el duguin professionals i nosaltres encara enduriríem la llei, perquè tinguessin el certificat de penals. No podem posar en mans de qualsevol l'ensenyament i el tracte amb menors”. Segons PxC, el govern vendrellenc “vol afavorir l’economia submergida i l’intrusisme laboral” en l’àmbit de l’esport de base.

EIXDIARI.CAT, 18/11/2014; 20:32 El ple de l'Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

El govern aprova que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics 

Ajuntament del Vendrell. El ple de l’Ajuntament del Vendrell 

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.  El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada, en segon lloc,  insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix.  La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials. 

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament.  Per això,  el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls. 

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat,  una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any.  L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament.

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.  

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 18/11/2014 El ple de l’Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral. 

La moció aprovada, en segon lloc, insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls. 

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any. L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament. 

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.

INFOPENEDES.COM, 19/11/2014 El ple de l’Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada, en segon lloc, insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls.

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any. L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament.

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.

L’OPCIÓ DEL BAIX PENEDÈS, 20/11/2014; PÀG.2 L'Ajuntament dóna suport als clubs esportius base

Ple Municipal 

EL VENDRELL.- El ple de l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d'aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret. s'ha instat el govern de l'Estat i els organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d'inspeccions massives a l'esport base que ha començat el passat 1 de novembre d'enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el que hi ha al darrere d'aquesta campanya del Govern de l'Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada. en segon lloc, insta el Govern de l'Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l'àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l'Esport base, d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar el Gobern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat, amb participació de les federacions esportives í el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l'Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

En quart lloc, la moció acorda que l'Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats. a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC).

D'altra banda. el ple ordinari d'aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüencia dels canvis que s'han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament de l'alumnat d'ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit. que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d'escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l'accés a un servei bàsic com és l'aigua”. En concret, des de PxC se sol·licitava, entre altres, “que no se suspengui d'aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l'equip de govern s'ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta altemativa explica que malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d'Aigües de Tomoví, per tal d'evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l'aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d'aigua per motius econòmics i que abans d'acabar l'any es prengui el corresponent acord; que l'Ajuntament del Vendrell proposi al consell d'administració d'Aigües de Tomovi els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube