Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 12/12/2014; El cuatripartito de las luces encendidas de día y apagadas de noche

El Vendrell, 12/12/2014; El cuatripartito de las luces encendidas de día y apagadas de noche

15/12/2014 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Jaume Escarré (CiU) fracasa como concejal en la gestión del alumbrado público. Prometió ahorro pero el gasto se dispara mientras calles enteras permanecen encendidas de día o a oscuras de noche


Redacción | El Vendrell.- La mala gestión del servicio de alumbrado público por parte del concejal de CiU Jaume Escarré se traduce en las numerosas quejas por el mal servicio que se da. Quejas de vecinos no sólo de calles enteras en el centro de la ciudad, sino también de vecinos de las urbanizaciones y de las playas. Las quejas se fundamentan en que no sólo calles enteras o barrios enteros se quedan a oscuras en plena noche, mientras que durante el día y de igual manera tanto calles como barrios enteros se da la paradoja de que permanecen con las luces encendidas, tal como se puede observar en las imágenes que adjuntamos de diferentes barrios y calles, como varias calles del Vendrell como Pau Casals o la avenida del Tancat de la Plana, y la calle de la Estación de Comarruga, este otoño con las farolas encendidas de día.

Desde Plataforma per Catalunya (PxC) hemos recogido estas quejas, y además, desde el grupo municipal ya votamos en contra de la modificación de crédito que el gobierno cuatripartito presentó al Pleno del Ayuntamiento del 5 de septiembre y que incluía una partida suplementaria de 197.574,39 euros para cubrir la desviación presupuestaria de este departamento dirigido por Jaume Escarré. La nada despreciable cifra de 178.950,75 euros era en concepto de gastos de electricidad y los 18.623,64 restantes para el mantenimiento de infraestructuras. En suma, una desviación presupuestaria de casi doscientos mil euros. Y eso que Escarré prometió un sustancioso ahorro para la factura del alumbrado que todavía no hemos visto, sino más bien lo contrario.

Según manifiesta la formación identitaria, "la mala gestión, el descontrol de su presupuesto y el derroche de energía, así será recordado Jaume Escarré al frente de la concejalía de alumbrado público".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 25/11/2014; 17:46 PxC critica que hi hagi llums encesos de dia i carrers a les fosques de nit

Creuen que la gestió de l'enllumenat públic al Vendrell és deficient

Llums encesos de dia al Tancat Foto: PxC

EL VENDRELL.- El principal partit de l'oposició a l'Ajuntament del Vendrell, Plataforma per Catalunya (PxC), ha criticat la mala gestió del servei d'enllumenat públic, focalitzant les seves crítiques en el regidor Jaume Escarré. PxC assegura haver recollit queixes de veïns de diferents carrers i barris que es queden sovint a les fosques tota la nit. Paradoxalment, en altres carrers es poden trobar llums encesos durant el dia, com es pot observar en diferents fotos que han enviat, entre elles la que es publica.

El partit d'August Armengol veu una contradicció l'intent d'estalvi i contenció de la despesa amb el fet que els llums estiguin encesos de dia i recorda que ja van votar en contra de la modificació de crèdit que el govern quadripartit va presentar al Ple de l'Ajuntament del 5 de setembre i «que incloïa una partida suplementària de 197.574 euros per cobrir la desviació pressupostària d'aquest departament».

«La gens menyspreable xifra de 178.950,75 euros era en concepte de despeses d'electricitat i els 18.623,64 restants per al manteniment d'infraestructures, tot plegat, una desviació pressupostària de gairebé dos-cents mil euros», apunten des del partit.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 25/11/2014 Jaume Escarré fracassa en la gestió de l’enllumenat públic del Vendrell. PxC

EL VENDRELL.- La mala gestió del servei d’enllumenat públic per part del regidor de CiU Jaume Escarré es tradueix en les nombroses queixes pel mal servei que es dóna. Queixes de veïns no sols de carrers sencers al centre vila, sinó també de veïns de les urbanitzacions i de les platges. Les queixes es fonamenten en què no sols carrers sencers o barris sencers es queden a fosques en plena nit, mentre que durant el dia i de igual manera tant carrers com bar ris sencers es dóna la paradoxa que romanen amb els llums encesos, tal com es pot observar en les imatges que adjuntem de diferents barris i carrers.

Des de Plataforma per Catalunya (PxC) hem recollit aquestes queixes, i a més, des del grup municipal ja varem votar en contra de la modificació de crèdit que el govern quadripartit va presentar al Ple de l’Ajuntament del 5 de setembre i que incloïa una partida suplementària de 197.574,39 euros per cobrir la desviació pressupostària d’aquest departament dirigit per Jaume Escarré. La gens menyspreable xifra de 178.950,75 euros era en concepte de despeses d’electricitat i els 18.623,64 restants per al manteniment d’infraestructures, tot plegat, una desviació pressupostària de gairebé dos-cents mil euros. I això que Escarré va prometre un substanciós estalvi per a la factura de l’enllumenat que encara no hem vist, sinó més aviat el contrari.

Segons manifesta la formació identitària, “la mala gestió, el descontrol del seu pressupost i el malbaratament d’energia, així será recordat Jaume Escarré al capdavant de la regidoria d’enllumenat públic”.

EIXDIARI.CAT, 26/11/2014; 05:50 Jaume Escarré fracassa en la gestió de l'enllumenat públic

Va prometre estalvi però la despesa es dispara mentre carrers sencers romanen encesos de dia o a fosques a la nit 

Eix. Llums encesos de dia a diversos carrers 

EL VENDRELL.- La mala gestió del servei d'enllumenat públic per part del regidor de CiU Jaume Escarré es tradueix en les nombroses queixes pel mal servei que es dóna. Queixes de veïns no sols de carrers sencers al centre vila, sinó també de veïns de les urbanitzacions i de les platges. Les queixes es fonamenten en què no sols carrers sencers o barris sencers es queden a fosques en plena nit, mentre que durant el dia i de igual manera tant carrers com barris sencers es dóna la paradoxa que romanen amb els llums encesos, tal com es pot observar en les imatges que adjuntem de diferents barris i carrers. 

Des de Plataforma per Catalunya (PxC) hem recollit aquestes queixes, i a més, des del grup municipal ja varem votar en contra de la modificació de crèdit que el govern quadripartit va presentar al Ple de l'Ajuntament del 5 de setembre i que incloïa una partida suplementària de 197.574,39 euros per cobrir la desviació pressupostària d'aquest departament dirigit per Jaume Escarré. La gens menyspreable xifra de 178.950,75 euros era en concepte de despeses d'electricitat i els 18.623,64 restants per al manteniment d'infraestructures, tot plegat, una desviació pressupostària de gairebé dos-cents mil euros. I això que Escarré va prometre un substanciós estalvi per a la factura de l'enllumenat que encara no hem vist, sinó més aviat el contrari.

Segons manifesta la formació identitària, "la mala gestió, el descontrol del seu pressupost i el malbaratament d'energia, així será recordat Jaume Escarré al capdavant de la regidoria d'enllumenat públic".

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube