Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 19/12/2014; El segundo cuatripartito despilfarra doscientos mil euros más

El Vendrell, 19/12/2014; El segundo cuatripartito despilfarra doscientos mil euros más

20/12/2014 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Modificación de crédito de 200.000 euros de los cuales 177.000 lo han sido por la mala gestión económica y financiera del cuatripartito que hubieran representado una revolución empleados en Servicios Sociales


Redacción | El Vendrell.- En el último Pleno extraordinario y urgente del Ayuntamiento del Vendrell el grupo municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) votó en contra del único punto del orden del día que era una nueva modificación de crédito de 212.912.32 euros. Desde PxC denunciamos una vez más que el gobierno cuatripartito ni trabaja ni hace su trabajo. La ruinosa gestión que estamos sufriendo alcanza otro récord histórico y se hace patente de nuevo, con más derroche de dinero público. El segundo cuatripartito propuso otro traspaso de crédito para tapar la ineficacia de los concejales del gobierno. Tirar el dinero mientras los ciudadanos sufren, y mucho, para poder llegar a fin de mes ... quien puede llegar, claro.

La concejala Araceli Bundó acusa al concejal socialista de transporte público municipal, Kenneth Martínez, "por no ser capaz de terminar de cerrar la nueva licitación del servicio, incompetencia que nos ha costado un traspaso de 85.000 euros más porque todavía no ha sido capaz de cerrar la licitación con éxito". En este desbarajuste, debemos añadir también otro sobre coste, en este caso en el contrato de limpieza y mantenimiento de edificios municipales "el concejal Jaume Domingo no encontró tiempo para cerrar la licitación del nuevo contrato de limpieza y mantenimiento, que ahora nos cuesta 92.212,32 euros más por su incapacidad". La concejala identitaria añadió que "de los 200 mil euros de esta modificación de crédito, 177 mil lo han sido por su mala gestión económica y financiera".
 
Para acabar remachando "todo ello, un desbarajuste que no tiene ninguna justificación si dejamos de lado la desidia y la ineficacia de éste que será conocido como el peor gobierno de la historia del Vendrell. Porque sólo en transporte público municipal entre las modificaciones de crédito de septiembre y ésta de hoy, el sobre coste se eleva nada menos que a 596.529,15 euros, una verdadera revolución si se hubieran empleado en Servicios Sociales en los tiempos que corren".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

EL 3 DE VUIT, 12/12/2014; PÀG.6 El ple aprova una modificació de 212.912 €

PLE MUNICIPAL - Permetrà que totes les factures es comptabilitzin el 2014

EL VENDRELL.- El darrer ple celebrat a l'Ajuntament del Vendrell va aprovar una modificació de crèdit per import de 212.912,32 euros. L'acord es va prendre amb 16 vots favorables (PSC, CiU, ERC, la regidora no adscrita Teresa Mercadé i la del PP) i 4 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC). A la sesió plenària no hi va assistir la regidora de l'oposió Anabel Nieto (PxC).

Segons ha destacat l'equip de govern vendrellenc, aquesta modificació de crèdit respon a un ajust final del pressupost municipal del 2014 perquè totes les factures d'aquest any quedin comptabilitzades dins del mateix exerci. I quant al caràcter extraordinari del ple es deu al fet que s'havia d’ajustar la data el màxim possible al final d'any, tenint en compte el termini de 15 dies d'exposició pública, perquè l'expedient quedi aprovat definitivament dins de l'any 2014. D'aquesta manera, segons diu també el govern vendrellenc, “per al pròxim exercici pressupostari no hi haurà cap despesa pendent d'aquest any”.

Des del grup de Plataforma per Catalunya (PxC) s’acusa el govern vendrellenc de no treballar ni fer la seva feina. Segons PxC, la ruïnosa gestió que estem patint assoleix un altre rècord  històric i es fa palesa altre cop amb més mal baratament de diner públic.

PxC afirma que aquesta modificació de crèdit és “per tal de tapar la ineficàcia dels regidors del govern” i, per exemple, la “incopetència” del regidor de Transport públic, Kenneth Martínez, “ens ha costat un traspàs de 85.000 euros més perquè encara no ha estat capaç de tancar la licitació del servei amb èxit. Un altre sobrecost es produeix, continua PxC, en el contracte de neteja i manteniment d'edificis municipals. En aquest sentit, la regidora Araceli Bundó va apuntar al ple que el regidor Jaume Domingo no ha trobat temps per tancar la licitació del nou contracte de neteja i manteniment, que ara ens costa 92.212,32 euros més per la seva incapacitat.

PxC afegeix que dels més de dos-cents mil euros de la modificació de crèdit aprovada en el darrer ple vendellenc, aproximadament 177.000 euros ho han estat per la seva mala gestió econòmica financera.

I, finalment, Araceli Bundó va concloure que només en transport públic municipal, entre les modificacions de crèdit del setembre i aquesta d'avui (dijous passat, pel lector), el sobrecost ja s'eleva ni més ni menys que a 596.529,15 euros, una veritable revolució si shaguessin emprat a serveis socials en els temps que corren.

RTVELVENDRELL.CAT, 28/11/2014 L'Ajuntament no aconsegueix licitar el servei de neteja i manteniment d'edificis


EL VENDRELL.- L’equip de govern es veu obligat a modificar el crèdit d’algunes partides perquè, entre altres, no ha pogut licitar el servei de neteja i manteniment d’edificis a una nova empresa amb les condicions que exigia. Aquest dijous s’ha celebrat un ple extraordinari d’urgència per poder acabar l’any amb les factures del 2014 comptabilitzades i pagades. Hi ha 212.000 euros que s’han traspassat d’uns serveis a uns altres per poder quadrar aquest pressupost. L’alcalde destacava que és una quantitat poc significativa tenint en compte que el pressupost és de 45 milions d’euros, però l’oposició ha discrepat.

EIXDIARI.CAT, 01/12/2014; 09:52 El segon quadripartit despilfarra dos-cents mil euros més

PxC. La regidora Araceli Bundó

EL VENDRELL.- En el Ple extraordinari i urgent celebrat avui a l'Ajuntament del Vendrell el grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ha votat en contra de l'únic punt de l'ordre del dia que era una nova modificació de crèdit de 212.912.32 euros. Des de PxC denunciem un cop més que el govern quadripartit ni treballa ni fa la seva feina. La ruïnosa gestió que estem patint assoleix un altre rècord històric i es fa palesa altre cop, amb més malbaratament de diner públic. El segon quadripartit proposa un altre traspàs de crèdit per tal de tapar la ineficàcia dels regidors del govern. Llençar els diners mentre els vilatans pateixen, i molt per poder arribar a final de mes... qui pot arribar, és clar.

La regidora Araceli Bundó acusa el regidor socialista de transport públic municipal, Kenneth Martínez, "per no ser capaç d'acabar de tancar la nova licitació del servei, incompetència que ens ha costat un traspàs de 85.000 euros més perquè encara no ha estat capaç de tancar la licitació amb èxit". A aquest desgavell, hem d'afegir també un altre sobre cost, en aquest cas en el contracte de neteja i manteniment d'edificis municipals "el regidor Jaume Domingo no ha trobat temps per tancar la licitació del nou contracte de neteja i manteniment, que ara ens costa 92.212,32 euros més per la seva incapacitat". La regidora identitària afegeix que "dels 200 mil euros de la modificació de crèdit d'avui, 177 mil ho han sigut per la seva mala gestió econòmica i financera".

Per acabar reblant "tot plegat, un desgavell que no te cap justificació si deixem de banda la desídia i la ineficàcia d'aquest que serà conegut com el pitjor govern de la història del Vendrell. Perquè només en transport públic municipal entre les modificacions de crèdit del setembre i aquesta d'avui, el sobre cost ja s'eleva ni més ni menys que a 596.529,15 euros, una verdadera revolució si s'haguessin emprat a Serveis Socials en els temps que corren".

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 29/11/2014 L’Ajuntament del Vendrell aprova una modificació de crèdit de dos-cents mil euros

EL VENDRELL.- En la sessió de Ple extraordinari d’ahir a la tarda, per 16 vots favorables (PSC, CiU, ERC i RNA) i 4 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC), es va aprovar l’expedient de modificació de crèdit 7P/2014 per un import total de 212.912,32 euros.

Aquesta modificació de crèdit respon a un ajust final del pressupost perquè totes les factures del 2014 quedin comptabilitzades dins de l’exercici. El caràcter extraordinari del Ple es deu al fet que s’ha d’ajustar la data al màxim possible al final d’any, tenint en compte el termini de quinze dies d’exposició pública, perquè l’expedient quedi aprovat definitivament dins del 2014. D’aquesta manera, per al proper exercici pressupostari no hi haurà cap despesa pendent d’aquest any.

L’alcalde va excusar l’absència al Ple de la regidora Anabel Nieto, de PxC.

EIXDIARI.CAT, 28/11/2014; 03:52 L'Ajuntament del Vendrell aprova una modificació de crèdit de dos-cents mil euros

Aquesta modificació de crèdit respon a un ajust final del pressupost perquè totes les factures del 2014 quedin comptabilitzades dins de l'exercici

Ajuntament del Vendrell. Ple municipal del Vendrell 

EL VENDRELL.- En la sessió de Ple extraordinari d’ahir a la tarda, per 16 vots favorables (PSC, CiU, ERC i RNA) i 4 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC), es va aprovar l'expedient de modificació de crèdit 7P/2014 per un import total de 212.912,32 euros. 

Aquesta modificació de crèdit respon a un ajust final del pressupost perquè totes les factures del 2014 quedin comptabilitzades dins de l'exercici. El caràcter extraordinari del Ple es deu al fet que s'ha d'ajustar la data al màxim possible al final d'any, tenint en compte el termini de quinze dies d'exposició pública, perquè l'expedient quedi aprovat definitivament dins del 2014. D'aquesta manera, per al proper exercici pressupostari no hi haurà cap despesa pendent d'aquest any.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube