Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 12/01/2015; Cambio de estrategia del cuatripartito? Se aprueba por primera vez una moción de PxC

El Vendrell, 12/01/2015; Cambio de estrategia del cuatripartito? Se aprueba por primera vez una moción de PxC

12/01/2015 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

PxC pide mejoras en el andén de la estación de trenes por su peligrosidad y el Pleno lo aprueba, pero rechaza las alegaciones para detener la espiral de subidas de impuestos y tasas del cuatripartito


Redacción | El Vendrell.- En el propio andén de la estación de trenes del Vendrell previamente, y luego en el Pleno del Ayuntamiento, el concejal Joan Carrasco presentó públicamente la moción que llevaría Plataforma per Catalunya (PxC) bajo el título "para que se solicite el Ministerio de Fomento, a la Generalitat de Catalunya, y a Adif, la corrección de la distancia desde el andén hasta los vagones de los convoyes de tren en la estación del Vendrell ". Carrasco enfatizó que "la estación se encuentra en una curva muy pronunciada que hace que el tren se incline hacia la izquierda, con una desviación superior al 20% sobre la vertical, lo que hace que la distancia entre el tren y el andén sea muy grande y se convierta en un problema para las personas mayores, discapacitados o niños con cochecito o sin" para acabar explicando que "es muy fácil caer dentro del hueco para aquellos que no pueden saltar, con la peligrosidad que representa". Por eso desde PxC se pedía a la Renfe y Adif que solucionen el problema y que mientras tanto se anuncie por megafonía a los viajeros para que adopten las prevenciones adecuadas al bajar. La sorpresa fue que la moción fue aprobada por el segundo cuatripartito. Cambio de estrategia?

No se aprobaron, en cambio, las alegaciones a las ordenanzas fiscales que la concejala Araceli Bundó defendió para detener la espiral de subidas de impuestos y tasas a la que el cuatripartito ha sometido a los ciudadanos del Vendrell durante los últimos cuatro años. "Queremos recordar al respecto la subida del 40% del IBI o el 120% de la basura como ejemplos durante este mandato, mientras el IPC ha bajado el 1,1% este año 2014". Tampoco aceptaron las exenciones y bonificaciones fiscales para parados, pensionistas o minusválidos que propusimos.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 16/12/2014 PxC demana millores a l’andana direcció Sant Vicenç de l’estació de trens del Vendrell per la seva perillositat

EL VENDRELL.- Aquest migdia a la pròpia andana de l’estació de trens del Vendrell, el regidor Joan Carrasco ha presentat públicament la moció que portarà Plataforma per Catalunya (PxC) al ple de l’Ajuntament de demà-passat dijous sota el títol “per tal que se sol·liciti al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya, i a Adif, la correcció de la distància des de l’andana fins els vagons dels combois de tren a l’estació del Vendrell”. Carrasco ha emfatitzat que “l’estació es troba en una corba molt pronunciada que fa que el tren s’inclini cap a l’esquerra, amb una desviació superior al 20% sobre la vertical, cosa que fa que la distància entre el tren i l’andana sigui molt gran i es converteixi en un problema per a la gent gran, discapacitats o nens amb cotxet o sense” per acabar explicant que “és molt fàcil caure dins del forat per a aquells que no poden saltar, amb la perillositat que representa”.

La moció íntegra diu: 

“Atès que cada cop son més els vilatans que utilitzen el tren com a mitjà de transport donat que un alt percentatge dels vendrellencs o bé treballen o bé estudien fora de la nostra vila.

Atès que la gent gran i famílies amb menors, amen de persones amb qualsevol discapacitat també són usuaris d’aquest mitjà de transport.

Atès que des de Plataforma per Catalunya hem observat que a l’estació de tren del Vendrell la distància de separació entre els combois de viatgers i l’andana direcció Sant Vicenç de Calders és massa gran per poder sortir o accedir als vagons de manera segura, donant peu a accidents de diversa gravetat que s’haurien de poder evitar.

I atès que des de Plataforma per Catalunya entenem que l’entitat responsable de les instal·lacions ferroviàries hauria de garantir la seguretat dels usuaris, en qualsevol situació.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licitarà al Ple l’adopció dels següents acords: 1) Que es destinin els mitjans necessaris per donar solució a aquest problema abans d’haver de lamentar alguna desgràcia més greu de les que s’han produït, en concret: a) avisar per megafonia de la situació de l’andana alhora que s’anuncia que la propera estació és el Vendrell per tal que els viatgers adoptin les pertinents precaucions, i; b) solucionar el problema físicament mitjançant les obres adients, i; 2) Que es traslladin aquests acords al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya i a l’empresa ADIF per tal que duguin a terme les solucions necessàries”.

DIARI DE TARRAGONA, 17/12/2014; PÁG.20 Alertan del hueco que hay entre las vías y los vagones de tren

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) reclama una intervención en el andén de la estación de tren del Vendrell ya que considera que el vagón queda muy separado y hay un gran espacio que puede ser peligroso para caer a la vía.

PxC pide al gobierno (PSC-CiU-ERC-No adscrito) que reclame la actuación al gestor ferroviario Adif. También pide que se informe de la situación por la megafonía de los trenes al llegar a la estación para que los viajeros tengan cuidado.

RTVELVENDRELL.CAT, 17/12/2014 PxC demana que es redueixi l'espai entre trens i andana al Vendrell

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) proposarà al ple de l’Ajuntament del Vendrell d’aquest dijous que se solucioni la distància que queda entre els trens i l’andana a l’estació de Renfe del Vendrell. El partit demana que el consistori traslladi al Ministeri de Foment, la Generalitat i ADIF la preocupació pel que qualifiquen de “greu perill”.

EIXDIARI.CAT, 18/12/2014; 04:41 PxC demana millores a l'andana direcció Sant Vicenç de l'estació per la seva perillositat

Eix. El regidor Joan Carrasco ha presentat públicament la moció

EL VENDRELL.- A la pròpia andana de l’estació de trens del Vendrell, el regidor Joan Carrasco ha presentat públicament la moció que portarà Plataforma per Catalunya (PxC) al ple de de l’Ajuntament de demà-passat dijous sota el títol “per tal que se sol·liciti al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya, i a Adif, la correcció de la distància des de l’andana fins els vagons dels combois de tren a l’estació del Vendrell”. Carrasco ha emfatitzat que “l’estació es troba en una corba molt pronunciada que fa que el tren s’inclini cap a l’esquerra, amb una desviació superior al 20% sobre la vertical, cosa que fa que la distància entre el tren i l’andana sigui molt gran i es converteixi en un problema per a la gent gran, discapacitats o nens amb cotxet o sense” per acabar explicant que “és molt fàcil caure dins del forat per a aquells que no poden saltar, amb la perillositat que representa”.

La moció íntegra segueix:

“Atès que cada cop son més els vilatans que utilitzen el tren com a mitjà de transport donat que un alt percentatge dels vendrellencs o bé treballen o bé estudien fora de la nostra vila.

Atès que la gent gran i famílies amb menors, amen de persones amb qualsevol discapacitat també són usuaris d'aquest mitjà de transport.

Atès que des de Plataforma per Catalunya hem observat que a l'estació de tren del Vendrell  la distància de separació entre els combois de viatgers i l'andana direcció Sant Vicenç de Calders és massa gran per poder sortir o accedir als vagons de manera segura, donant peu a accidents de diversa gravetat que s'haurien de poder evitar.

I atès que des de Plataforma per Catalunya entenem que l'entitat responsable de les instal·lacions ferroviàries hauria de garantir la seguretat dels usuaris, en qualsevol situació.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licitarà al Ple l’adopció dels següents acords: 1) Que es destinin els mitjans necessaris per donar solució a aquest problema abans d’haver de lamentar alguna desgràcia més greu de les que s'han produït, en concret: a) avisar per megafonia de la situació de l’andana alhora que s’anuncia que la propera estació és el Vendrell per tal que els viatgers adoptin les pertinents precaucions, i; b) solucionar el problema físicament mitjançant les obres adients, i; 2) Que es traslladin aquests acords al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya i a l'empresa ADIF per tal que duguin a terme les solucions necessàries”.

L’OPCIÓ DEL BAIX PENEDÈS, 08/01/2015; PÀG.5 S’acorda construir dues noves aules a l’Escola Angel Guimerà

Gràcies a lacord entre la Generalitat i lAjuntaIment del Vendrell.

EL VENDRELL.- El ple de l'Ajuntament del Vendrell va aprovar, per unanimitat, en el ple de desembre el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de dues noves aules en un edifici annex a l’edifici principal de l'escola Angel Guimerà. Amb aquesta actuació, l'escola de primària guanyarà espai per poder encabir millor el seu alumnat i, també, recuperar les aules dinformàtica i de música. Les obres tenen un cost previst de 180.000 euros, dels quals el Consistori naportarà un màxim de 90.000 €, que s’inclouran en el pressupost per l'any vinent, mentre que la resta l’aportarà la Generalitat. La voluntat és que les dues noves aules entrin en funcionament el setembre del 2015.

En aquesta sessió també va aprovar per unanimitat la modificació dels estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès per tal que aquest organisme, del qual l’Ajuntament del Vendrell forma part pugui dedicar esforços a coordinar tasques en favor de l'ocupació a la comarca, dins del programa “Treball a les 7 comarques” del Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquest programa promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica. 

Un altre dels punts destacats del ple va ser la proposta de desestimació d’al·legacions i l’aprovació definitiva, amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA i PP) i 5 en contra Plataforma per Catalunya (PxC), de la modificació de les ordenances fiscals per al 2015. En concret, s’havien presentat tres al·legacions: una del grup municipal de Plataforma per Catalunya i una de la Junta del Mercat Municipal, en el sentit d'una demanda de rebaixa d'impostos, taxes i preus públics, i una tercera del Bingo Santven, per un desacord amb la taxa de gual. Totes tres van quedar desestimades pel govern en considerar que la proposta d’ordenances és conforme a dret i les ordenances fiscals per a l’exercici 2015 queden aprovades definitivament. Tal com es va dir en el Ple del passat 24 d’octubre augmentaran un 1% de mitjana les ordenances de cara al 2015. El govern ha calculat que el cost anual que tindran els tributs municipals per una família vendrellenca mitjana al 2015 serà de 735,69 euros, uns set euros més que aquest any 2014. En una comparativa del cost anual dels tributs municipals, una família vendrellenca, aquest any passat, ha pagat un 11% menys respecte a altres municipis de l'entorn més proper, com ara Calafell, Cunit. Vilafranca. Vilanova i la Geltrú o Cambrils, entre d'altres. Amb aquest ajustament fiscal, es podrà continuar donant compliment al Pla d’Ajust, garantir els serveis públics municipals i amortitzar uns 7 milions d'euros de deute.

En el ple, el grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar una proposta de resolució demanant “ajudar a les famílies en situació de desprotecció no contemplada dins els barems de l'actual política dajuts socials”. I una segona proposta sol·licitant “garantir una alimentació adequada a les famílies en situació de desprotecció”. Amb 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC i RNA, 5 a favor (PxC) i una abstenció (PP), totes dues propostes van quedar desestimades, ja que el govern considera que totes les famílies i persones necessitades del municipi estan degudament ateses pels Serveis Socials i reben ajudes després d'una valoració de la situació de cada cas. 

De la seva banda, l'equip de govern va presentar una moció per adherir-se a la declaració del comerç català en defensa del model propi del país signat per la Generalitat de Catalunya, les patronals i sindicats del comerç que, properanent. serà presentat al Parlament. La moció, que referma la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya i rebutja la creixent intromissió de l'administració central en el model comercial català, va ser aprovada amb 15 vots a favor (PSC. CiU, ERC i RNA) i 6 en contra (PxC i PP). 

Finalment, es va aprovar una tercera moció de Plataforma per Catalunya per tal de “sol·licitar al Ministeri de Foment a la Generalitat de Catalunya i a ADIF reduir la separació entre les andanes fins als va gons dels combois de tren a l’estació del Vendrell”. Es va aprovar per unanimitat amb la inclusió d'un paràgraf a la part explicativa, proposat pel regidor de Transport i Mobilitat, Kenneth Martínez, en què s'explica les raons que segons ADIF provoquen aquesta separació per tal que aquest organisme se centri a trobar una solució definitiva per reduir el risc que hi ha actualment.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 19/12/2014 L’Ajuntament del Vendrell i la Generalitat acorden construir dues noves aules a l’escola Àngel Guimerà

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar, per unanimitat, aquest dijous el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció de dues noves aules en un edifici annex a l’edifici principal de l’escola Àngel Guimerà. Amb aquesta actuació, l’escola de primària guanyarà espai per poder encabir millor el seu alumnat i, també, recuperar les aules d’informàtica i de música. Les obres tenen un cost previst de 180.000 euros, dels quals el Consistori n’aportarà un màxim de 90.000 €, que s’inclouran en el pressupost per l’any vinent, mentre que la resta l’aportarà la Generalitat. La voluntat és que les dues noves aules entrin en funcionament el setembre del 2015.

La sessió d’aquest dijous també va aprovar, per unanimitat, la modificació dels estatuts del Consorci Universitari del Baix Penedès per tal que aquest organisme, del qual l’Ajuntament del Vendrell en forma part, pugui dedicar esforços a coordinar tasques en favor de l’ocupació a la comarca, dins del programa “Treball a les 7 comarques” del Servei d’Ocupació de Catalunya. Aquest programa promou projectes ocupacionals i de desenvolupament local en les comarques que tenen una major necessitat de reactivació econòmica.

Un altre dels punts destacats del ple va ser la proposta de desestimació d’al·legacions i l’aprovació definitiva, amb 16 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA i PP) i 5 en contra (PxC), de la modificació de les ordenances fiscals per al 2015. En concret, s’havien presentat tres al·legacions: una del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) i una de la Junta del Mercat Municipal, en el sentit d’una demanda de rebaixa d’impostos, taxes i preus públics, i una tercera del Bingo Santven, per un desacord amb la taxa de gual. Totes tres van quedar desestimades pel govern en considerar que la proposta d’ordenances és conforme a dret i les ordenances fiscals per a l’exercici 2015 queden aprovades definitivament. Tal com es va dir en el Ple del passat 24 d’octubre, augmentaran un 1% de mitjana les ordenances de cara al 2015. El govern ha calculat que el cost anual que tindran els tributs municipals per una família vendrellenca mitjana al 2015 serà de 735,69 euros, uns set euros més que aquest any 2014. En una comparativa del cost anual dels tributs municipals, una família vendrellenca, aquest any passat, ha pagat un 11% menys respecte a altres municipis de l’entorn més proper, com ara Calafell, Cunit, Vilafranca, Vilanova i la Geltrú o Cambrils, entre d’altres. Amb aquest ajustament fiscal, es podrà continuar donant compliment al Pla d’Ajust, garantir els serveis públics municipals i amortitzar uns 7 milions d’euros de deute.

En el ple, el grup municipal de Plataforma per Catalunya va presentar una proposta de resolució demanant “ajudar a les famílies en situació de desprotecció no contemplada en dins els barems de l’actual política d’ajuts socials”. I una segona proposta sol·licitant “garantir una alimentació adequada a les famílies en situació de desprotecció”. Amb 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC i RNA), 5 a favor (PxC) i una abstenció (PP), totes dues propostes van quedar desestimades ja que el govern considera que totes les famílies i persones necessitades del municipi estan degudament ateses pels Serveis Socials i reben ajudes després d’una valoració de la situació de cada cas.

De la seva banda, l’equip de govern va presentar una moció per adherir-se a la declaració del comerç català en defensa del model propi del país signat per la Generalitat de Catalunya, les patronals i sindicats del comerç que, properament, serà presentat al Parlament. La moció, que referma la voluntat de tenir un model comercial propi de Catalunya i rebutja la creixent intromissió de l’administració central en el model comercial català, va ser aprovada amb 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 6 en contra (PxC i PP).

Finalment, es va aprovar una tercera moció de Plataforma per Catalunya per tal de “sol·licitar al Ministeri de Foment, a la Generalitat de Catalunya i a ADIF reduir la separació entre les andanes fins als vagons dels combois de tren a l’estació del Vendrell”. Es va aprovar per unanimitat amb la inclusió d’un paràgraf a la part explicativa, proposat pel regidor de Transport i Mobilitat, Kenneth Martínez, en què s’explica les raons que segons ADIF provoquen aquesta separació per tal que aquest organisme se centri en trobar una solució definitiva per reduir el risc que hi ha actualment.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube