Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

El Vendrell, 08/05/2015; Transformar el Vendrell, un proyecto de futuro con fundamento

El Vendrell, 08/05/2015; Transformar el Vendrell, un proyecto de futuro con fundamento

11/05/2015 - El Vendrell

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

August Armengol presenta el vídeo de la transformación del municipio con modificaciones urbanísticas y abras públicas que a un coste alcanzable abrirán el Vendrell al mar

 


El Vendrell | Redacción.- Dentro del programa electoral de Plataforma per Catalunya (PxC) queremos destacar algunos de nuestros proyectos de urbanismo y abras públicas nuevos. Aplicaremos un nuevo Plan General de Ordenación Urbanística Municipal (PGOUM) para abrir el centro del Vendrell a las playas, una asignatura pendiente desde hace muchos años porque el Vendrell siempre ha vivido de espaldas al mar. En PxC tenemos la fórmula, que además, creará puestos de trabajo para reactivar la economía. Este Plan de Urbanismo y Obras Públicas se apoya en tres pilares fundamentales según comenta el cabeza de lista August Armengol:

"La Rambla dels Aragalls"

Abriremos el Vendrell a sus barrios marítimos, cohesionando la ciudad y sus urbanizaciones por primera vez. La Rambla tendrá su origen en la rotonda de las Deveses justo al lado del Complejo Deportivo Club Tenis Vendrell y llegando a San Salvador rotonda de bifurcación en dos ramales, uno hacia la estación de Sant Vicenç de Calders y el otro siguiendo el torrente de los Aragalls hasta el paseo Marítimo de San Salvador; el torrente sería canalizado hasta la riera de la Bisbal. La financiación sería a través de un fondo de compensación por el sistema de cooperación, sin hacer gastos extraordinarios, generando puestos de trabajo e ingresos para el Consistorio. Reactivando la ciudad y convirtiéndola en referente de ciudad dinámica y joven, con centros lúdicos, para dotar al Vendrell de una zona atractiva y con oferta completa de ocio a lo largo del recorrido, para residentes y visitantes.

Inundaciones en los barrios marítimos; soluciones definitivas y alcanzables

Haremos un lago artificial situado en el triángulo donde convergen las líneas ferroviarias de Tarragona y Roda de Bará, que desaguará los pluviales de los Masos, Algarrobos, Nirvana y Les Clotes. Mantendrá el mismo nivel trasvasando agua hacia un reservorio subterráneo en la plaza Catalunya o parque de los Enamorados aprovechando el desnivel del suelo, donde será bombeada para derramarla en la cala Berenguer. El agua de los pluviales almacenada en el lago se podrá aprovechar para el riego de parques, jardines y zonas verdes, y en su caso, por los helicópteros contra incendios. Todo ello, con poca inversión y solucionando de una vez los agravios que durante tantos años están sufriendo nuestros barrios marítimos.

"El balcón de Comarruga"

Proveyendo de un aparcamiento de 3 plantas en el actual aparcamiento de Cal Marti, liberando la plaza Germans Trillas del exceso de tráfico y solucionando la falta de aparcamiento. Esta plaza será remodelada para transformarla en zona peatonal, lugar para exposiciones y ferias. El tejado del párking se nivelará con la calle Vilafranca y será una plaza-mirador "el balcón de Comarruga". La empresa concesionaria correrá con todo el gasto de esta obra.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 05/05/2015; 17:03 PxC vol fer un mirador, un llac artificial i un passeig que arribi fins les platges

El partit es proposa obrir el centre de la ciutat als barris marítims

Vista de les platges del Vendrell Foto: Aj.Vendrell

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) ha presentat tres projectes d'urbanisme i obres públiques amb els quals vol «obrir el centre del Vendrell a les platges, una assignatura pendent des de fa molts anys perquè el Vendrell sempre ha viscut d'esquena al mar». El més ambiciós de tots és la Rambla dels Aragalls, un passeig que tindria el seu origen a la rotonda de les Deveses, just al costat del Complex Esportiu Club Tennis El Vendrell, i arribaria fins a Sant Salvador. 

D'allí es bifurcaria en dos ramals, un cap a l'estació de Sant Vicenç de Calders i l'altre seguint el torrent dels Aragalls fins el passeig Marítim de Sant Salvador. El torrent seria canalitzat fins la riera de la Bisbal. El finançament seria a través d'un «fons de compensació pel sistema de cooperació, sense fer despeses extraordinàries, generant llocs de treball i ingressos pel consistori», apunta August Armengol, qui creu que es dotaria la ciutat amb una zona «atractiva i amb oferta completa d'oci al llarg del recorregut, per residents i visitants».

Mapa de la Rambla dels Aragalls que uniria el centre amb les platges Foto: PxC el vendrell

Per solucionar les inundacions als barris marítims, PxC aposta per fer «un llac artificial situat al triangle on convergeixen les línees ferroviàries de Tarragona i Roda, que desguassarà els pluvials dels Masos, Garrofers, Nirvana i Les Clotes. Mantindrà el mateix nivell transvasant aigua cap un reservori soterrat a la plaça Catalunya o parc dels Enamorats aprofitant el desnivell del sòl, on serà bombejada per vessar-la a la cala Berenguer». L'aigua dels pluvials emmagatzemada al llac es podrà aprofitar per al rec de parcs, jardins i zones verdes, i si s'escau, pels helicòpters contra incendis.

Per últim, el partit també preveu construir un mirador que seria com un «balcó de Coma-ruga». Per PxC, això es faria «proveint d'un aparcament de 3 plantes a l'actual aparcament de Cal Marti, alliberant la plaça Germans Trillas de l'excés de trànsit i solucionant la manca d'aparcament». Aquesta plaça seria remodelada per transformar-la en zona de vianants, lloc per exposicions i fires. La teulada del pàrquing s'anivellaria amb el carrer Vilafranca i serà una plaça-mirador. L'empresa concessionària correria amb tota la despesa d'aquesta obra.

Mapa del mirador que suposaria un balcó de Coma-ruga Foto: PxC el Vendrell

RTVELVENDRELL.CAT, 06/05/2015 PxC proposa enllaçar les platges amb la vila a través d’una rambla

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) vol crear una rambla-passeig entre el Vendrell i els barris marítims. És una de les propostes que han presentat en matèria d’urbanisme, que tenen el perfil comú de potenciar les platges, amb accions com un aparcament de 3 plantes, l’alliberament de trànsit de la plaça Germans Trillas i un llac artificial als Masos de Coma-ruga per solucionar les inundacions quan plou.

EL 3 DE VUIT, 08/05/2015; PÀG.22 PxC proposa obrir el Vendrell als barris de mar

RAMBLA - Vol fer una rambla des del Club de Tennis a Sant Salvador

Projecte de PxC per connectar el Vendrell i els barris marítims | PxC

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) del Vendrell ha volgut destacar alguns dels projectes d’urbanisme i obres públiques nous inclosos al seu programa electoral. En aquest sentit, d’entrada el partit apunta que vol impulsar un nou Pla general d'Ordenació Urbanística Municipal (PGOUM) per obrir el centre del Vendrell a les platges, una assignatura pendent des de fa molts anys perquè el Vendrell sempre ha viscut desquena al mar. PxC afirma tenir la fórmula que, a més, crearà llocs de treball per reactivar l’economia. Segons PxC, aquest Pla d’Urbanisme i Obres Públiques es recolza en tres pilars fonamentals, detallats pel cap de llista de PxC al Vendrell, August Armengol.

La Rambla dels Aragalls

PxC proposa obrir el Vendrell als seus barris marítims, cohesionant la vila i les seves urbanitzacions per primera vegada. La rambla proposada per PxC tindria el seu origen a la rotonda de les Deveses, just al costat del complex esportiu Club Tennis El Vendrell, i arribant al barri de Sant Salvador hi hauria rotonda de bifurcació en dos ramals: un cap a l'estació de Sant Vicenç de Calders i l'altre seguint el torrent dels Aragalls fins al Passeig Marítim de Sant Salvador. El torrent seria canalitzat fins a la riera de la Bisbal i el finançament d'aquest projecte seria a través dun fons de compensació pel sistema de cooperació, sense fer despeses extraordinàries, generant llocs de treball i ingressos per al consistori. Segons PxC, aquest projecte reactivaria el Vendrell i el convertiria en “referent de vila dinàmica i jove, amb centres lúdics, per dotar el Vendrell duna zona atractiva i amb oferta completa d'oci al llarg del recorregut, per a residents i visitants. Solucions a les inundacions als barris marítims. PxC proposa fer un llac artificial situat al triangle on convergeixen les línies ferroviáries de Tarragona i Roda de Berà, que desguassarà els pluvials dels Masos, Garrofers, Nirvana i Les Clotes. PxC diu que mantindrà el mateix nivell transvasant aigua cap a un reservori soterrat a la plaça Catalunya o parc dels Enamorats aprofitant el desnivell del sòl, on serà bombejada per vessar-la a la cala Berenguer. L’aigua dels pluvials emmagatzemada al llac es podrà aprofitar per al rec de parcs, jardins i zones verdes, i si s’escau, pels helicòpters contra incendis. Tot plegat, PxC assegura que es pot fer amb poca inversió i solucionant d'una vegada els greuges que durant tants anys estan patint els nostres barris marítims.

El balcó de Coma-ruga

I un tercer projecte de PxC als barris marítims parla de proveir d’un aparcament de 3 plantes l'actual aparcament de Cal Marti, alliberant la plaça Germans Trillas de l’excés de trànsit i solucionant la manca d'aparcament. Si PxC governa al Vendrell, aquesta plaça seria remodelada per transformar-la en zona de vianants, lloc pera exposicions i fires. La teulada del pàrquing sanivellarà amb el carrer Vilafranca i serà una plaça mirador -el balcó de Coma-ruga-, s’apunta des de PxC, que conclou que l'empresa concessionària es faria càrrec de tota la despesa d'aquesta obra.

LA FURA, 08/05/2015; PÀG.8 PxC proposa unir el Vendrell amb les platges a través d’una gran rambla

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) ha presentat alguns dels seus compromisos electorals en matèria d’urbanisme i obres públiques, d’entre els quals destaca una rambla de nova construcció que connecti el centre del Vendrell amb les platges, “una assignatura pendent des de fa molts anys perquè el Vendrell sempre ha viscut d’esquena al mar”.

La rambla tindria el seu origen a la rotonda de les Deveses, just al costat del Complex Esportiu Club Tennis El Vendrell, i arribaria fins a Sant Salvador, on es bifurcaria en dos ramals, un cap a l’estació de Sant Vicenç i l’altre seguint el recorregut del torrent dels Aragalls fins al passeig marítim de Sant Salvador. El cap de llista August Armengol ha explicat que “l’obra es finançaria a través d’un fons de compensació pel sistema de cooperació” i que al llarg del recorregut es podria establir una oferta completa d’oci que generaria llocs de treball i reactivaria la vila.

La PxC també ha presentat una solució a les inundacions dels barris marítims. Aquesta passa per crear un llac artificial al triangle on convergeixen les línies ferroviàries de Tarragona i Roda, que desguassaria els pluvials dels Masos, Garrofers, Nirvana i Les Clotes. Segons Armengol “mantindria el mateix nivell transvasant aigua cap a un reservori soterrat a la plaça Catalunya aprofitant el desnivell del sòl, on serà bombejada per vessar-la a la cala Berenguer”. L’aigua dels pluvials emmagatzemada al llac es podria aprofitar per al rec de parcs, jardins i zones verdes.

Per últim, la formació ultradretana també aposta per crear un aparcament de tres plantes a l’actual pàrquing de Cal Miret i convertir la teulada en una plaça-mirador anomenat “El balcó de Coma-ruga”. La mesura, a més, alliberaria la plaça Germans Trillas de l’excés de trànsit i permetria convertir-la en una zona de vianants i indret d’exposicions i fires.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 05/05/2015 PxC planteja un nou Pla General amb diverses propostes urbanístiques pel Vendrell

EL VENDRELL.- Dins del programa electoral de Plataforma per Catalunya (PxC) volem destacar alguns dels nostres projectes d’urbanisme i obres públiques novedosos. Aplicarem un nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal (PGOUM) per obrir el centre del Vendrell a les platges, una assignatura pendent des de fa molts anys perquè el Vendrell sempre ha viscut d’esquena al mar. A PxC tenim la fórmula, que a més, crearà llocs de treball per reactivar l’economia. Aquest Pla d’Urbanisme i Obres Públiques es recolza en tres pilars fonamentals segons comenta el cap de llista August Armengol:

“La Rambla dels Aragalls”

Obrirem el Vendrell als seus barris marítims, cohesionant la vila i les seves urbanitzacions per primera vegada.La Ramblatindrà el seu origen a la rotonda de les Deveses just al costat del Complex Esportiu Club Tennis El Vendrell i arribant a Sant Salvador rotonda de bifurcació en dos ramals, un cap a l’estació de Sant Vicenç de Calders i l’altre seguint el torrent dels Aragalls fins el passeig Marítim de Sant Salvador; el torrent seria canalitzat fins la riera dela Bisbal. Elfinançament seria a través d’un fons de compensació pel sistema de cooperació, sense fer despeses extraordinàries, generant llocs de treball i ingressos pel Consistori. Reactivant la vila i convertint-la en referent de vila dinàmica i jove, amb centres lúdics, per dotar al Vendrell d’una zona atractiva i amb oferta completa d’oci al llarg del recorregut, per residents i visitants.

Inundacions als barris marítims; solucions definitives i assolibles

Farem un llac artificial situat al triangle on convergeixen les línees ferroviàries de Tarragona i Roda, que desguassarà els pluvials dels Masos, Garrofers, Nirvana i Les Clotes. Mantindrà el mateix nivell transvasant aigua cap un reservori soterrat a la plaça Catalunya o parc dels Enamorats aprofitant el desnivell del sòl, on serà bombejada per vessar-la a la cala Berenguer. L’aigua dels pluvials emmagatzemada al llac es podrà aprofitar per al rec de parcs, jardins i zones verdes, i si s’escau, pels helicòpters contra incendis. Tot plegat, amb poca inversió i solucionant d’una vegada els greuges que durant tants anys estan patint els nostres barris marítims.

“El balcó de Coma-ruga”

Proveint d’un aparcament de 3 plantes a l’actual aparcament de Cal Marti, alliberant la plaça Germans Trillas de l’excés de trànsit i solucionant la manca d’aparcament. Aquesta plaça serà remodelada per transformar-la en zona de vianants, lloc per exposicions i fires. La teulada del pàrquing s’anivellarà amb el carrer Vilafranca i serà una plaça-mirador “el balcó de Coma-ruga”. L’empresa concessionària correrà amb tota la despesa d’aquesta obra.

LAFURA.CAT, 06/05/2015; 19:20 PxC proposa connectar el Vendrell amb les platges a través d'una gran rambla

EL VENDRELL.- La Plataforma per Catalunya (PxC) ha presentat alguns dels seus compromisos electorals en matèria d’urbanisme i obres públiques, d’entre els quals destaca una rambla de nova construcció que uneixi el centre del Vendrell amb les platges,  “una assignatura pendent des de fa molts anys perquè el Vendrell sempre ha viscut d’esquena al mar”.

La rambla tindria el seu origen a la rotonda de les Deveses, just al costat del Complex Esportiu Club Tennis El Vendrell,  i arribaria fins a Sant Salvador, on es bifurcaria en dos ramals, un cap a l’estació de Sant Vicenç i l’altre seguint el recorregut del torrent dels Aragalls fins al passeig marítim de Sant Salvador. El cap de llista August Armengol ha explicat que “l’obra es finançaria a través d’un fons de compensació pel sistema de cooperació” i que al llarg del recorregut es podria establir una oferta completa d’oci que generaria llocs de treball i reactivaria la vila.

La PxC també ha presentat una solució a les inundacions dels barris marítims. Aquesta passa per crear un llac artificial al triangle on convergeixen les línies ferroviàries de Tarragona i Roda, que desguassaria els pluvials dels Masos, Garrofers, Nirvana i Les Clotes. Segons Armengol “mantindria el mateix nivell transvasant aigua cap a un reservori soterrat a la plaça Catalunya aprofitant el desnivell del sòl, on serà bombejada per vessar-la a la cala Berenguer”. L’aigua dels pluvials emmagatzemada al llac es podria aprofitar per al rec de parcs, jardins i zones verdes.

Per últim, la formació ultradretana també aposta per crear un aparcament de tres plantes a l’actual pàrquing de Cal Miret i convertir la teulada en una plaça-mirador anomenat “El balcó de Coma-ruga”. La mesura, a més, alliberaria la plaça Germans Trillas de l’excés de trànsit i permetria convertir-la en una zona de vianants i indret d’exposicions i fires.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube