Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

Manlleu, 09/10/2013 ; Manlleu congela impuestos

Manlleu, 09/10/2013 ; Manlleu congela impuestos

08/10/2013 - Manlleu

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC )

PxC se abstuvo ya que Antonio Sánchez , exigía una rebaja del IBI aunque fuera simbólica

Manlleu | Redacción. - El grupo municipal de PxC en Manlleu, se abstuvo en el acuerdo del pleno de este martes para congelar el impuesto de bienes inmuebles (IBI), porque Antonio Sánchez portavoz de PxC exigía una rebaja del IBI aunque fuera simbólica. El resto de grupos votó favorablemente.

Por otro lado el regidor identitario de PxC, hizo comprometer al alcalde Pere Prat, que antes de irse de su cargo en 2015 auditará las finanzas del Ayuntamiento. Sánchez hace tiempo que viene insistiendo en este tema.

El portavoz de PxC, se mostró muy satisfecho por la decisión del alcalde y manifestó que "esperamos que Pere Prat cumpla con la promesa de que antes de irse encargue un informe económico - financiero de los números del Ayuntamiento ya que PxC lo bien reivindicando desde hace mucho tiempo”.

PxC

Manlleu, 9 de octubre de 2013

 

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

WWW.ELTER.NET, 02/10/2013; Manlleu congela les ordenances i taxes per al 2014

Manlleu, | L’Ajuntament de Manlleu ha acordat en l‘últim ple congelar totes les ordenances i taxes tot i que se’n creen dues de noves: per les parcel·les d’hort i la instal·lació de caixers automàtics. També s’ha optat per prorrogar la bonificació del 4% dels rebuts domiciliats de l’impost sobre béns immobles de cara l’any que ve.

Ho han fet pels bons resultats que han obtingut i per continuar potenciant la domiciliació bancària d’aquest tribut. El regidor no adscrit, Pep Colomer, va felicitar l’alcalde, Pere Prat, per la mesura i va dir que esperen veure-ho reflectit als pressupostos. A més a més, va dir que esperen que “el congelador no es descongeli de cop”. Per la seva banda Antonio Sánchez i la resta de regidors de PxC van abstenir-se en la votació i Sánchez va demanar si seria possible una baixada simbòlica. Josep Suriñach, de CiU, va felicitar la mesura presa però va dir que cal anar amb compte a l’hora de fer els pressupostos i “redistribuir els recursos, fugint de les velles inèrcies”.

Jordi Casellas, nou síndic municipal de greuges

Per altra banda, en aquest mateix ple, es va nomenar un nou síndic municipal de greuges. A partir d’avui agafa les responsabilitats Jordi Casellas que va dir que afronta amb “il·lusió” aquesta “feina força desconeguda” i per això va demanar col·laboració per part de tots els regidors i oposició. Marta Pujol era la síndica municipal de greuges des del juliol de 2008. Manlleu va ser el primer municipi d’Osona a dotar-se de la figura de síndic de greuges i encara és l‘únic dels 51 municipis de la comarca que en té.

Condemna als aldarulls de l’11S a Madrid i suport a les reivindicacions de la comunitat educativa balear

Abans de començar el ple, es va llegir una declaració institucional de condemna als incidents produïts l’Onze de Setembre a la Delegació de la Generalitat de Catalunya a Madrid. A continuació també es va llegir la carta que el consistori ha enviat a la comunitat educativa balear per mostrar la solidaritat i el suport de l’Ajuntament en la reivindicació que s’està duent a terme. Alhora, aquest suport, el van fer extensiu ha totes les accions que de forma cívica defensin el model d’immersió lingüística que garanteixi el català com a llengua vehicular.

 

 

WWW.EL9NOU.CAT, 02/10/2013; Manlleu congela els impostos i les taxes de cara a l'any que ve

Redacció.-Una decisió que va generar un ampli consens, amb l’excepció de PxC, que va votar en contra de la modificació de l'ordenança de l'impost sobre béns immobles, perquè considera que caldria abaixar-lo.

Els altres grups, tant del govern com de l'oposició, alertaven dels efectes que la congelació ja tindrà en el pressupost, per la reducció d'ingressos que implica, mentre altres despeses, com per exemple la de l'energia elèctrica, ja està clar que pujaran. Amb la revisió cadastral finalitzada, i perquè els ciutadans paguin exactament el mateix que l'any passat, el consistori prorroga la bonificació per a qui tingui el rebut de l'IBI domiciliat.

El ple de l'Ajuntament de Manlleu va donar el vistiplau, per unanimitat, a l'adquisició de participacions de Parctec Vic, societat que ha de donar lloc a Creacció. Es fa així un pas més en la vertebració d'aquesta agència d'emprenedoria, innovació i coneixement amb vocació comarcal que impulsen els ajuntaments de Vic i Manlleu, la Universitat de Vic, el Consell Comarcal i el Consell Empresarial d'Osona.

EL9NOU, 04/10/2013; PÀG. 22 Manlleu congela impostos

ERC, ICV, CiU i els regidors no adscrits es feliciten de l’acord; la PxC exigia una rebaixa de l’IBI

Agustí Danés.- Manlleu.-  L’Ajuntament de Manlleuva acordar, al ple d’aquestdimarts, congelar l’impostde béns immobles (IBI). Ladecisió es va validar amb l’aplaudiment de tots elsgrups excepte PxC, que n’exigiauna reducció encara quefos simbòlica. L’alcalde, PerePrat, d’ERC, va dir que noera possible: “Si abaixéssimimpostos hauríem d’eliminarserveis”.

A aquest punt no s’hi volarribar. Tot i això, la soladecisió de congelar-losprovocarà maldecaps perelaborar el pressupost: hihaurà més despeses –els subministraments,com el llum,sí que s’apugen– i, en canvi,l’impost principal, l’IBI, nogenerarà més recursos. Pertant, s’haurà de rascar perretallar el pressupost. La restad’impostos i taxes –com elde vehicles o la d’escombraries–tampoc es toquen.“Ja era hora!”, va dir JosepColomer, en nom dels regidorsno adscrits, que vansaludar la decisió ja reivindicadaper ells en exercicisanteriors; “hi hauria d’haveruna baixada simbòlica”,vademanar Antoni Sánchez,de la PxC; “estem contentsd’haver-hi influït”, va afegirJosep Suriñach, de CiU.Aquesta vegada la congelacióde l’IBI és real. Sovint elsajuntaments fan trampa ambaquest impost. Diuen queel congelen però, com queestan en període de revisiócadastral, creix la base(l’increment de valor delsimmobles es difereix en deuanys) i, en realitat, pugen elsrebuts. És el que ha passat,per exemple, a Vic. Es vancomprometre a congelar-lo,però, a l’estar dins els deuanys posteriors a la revisió.

 

EL9NOU.CAT, 07/10/2013; L’alcalde de Manlleu reitera que abans de plegar auditarà les finances

Agustí Danés .- L’alcalde de Manlleu, Pere Prat, d’ERC, va reiterar a l'últim ple que abans de deixar el càrrec, l’any 2015, encarregarà un informe econòmic-financer dels números de l’Ajuntament.

Prat ho va dir, a pregunta d’Antoni Sánchez, portaveu de PxC, en el debat de l’aprovació del compte general de l’any 2012. El punt va prosperar amb el vot d’ERC, ICV, CiU i els regidors no adscrits. La PxC es va abstenir.

Després de sotmetre’s a l’informe de la Comissió Especial de Comptes, que n’ha emès un informe favorable, el ple havia de fer-ne l’aprovació definitiva. Prat, que també és el regidor d’Hisenda, va explicar que en data 31 de desembre de 2012 la xifra d’endeutament viu (préstecs contrets amb entitats financeres) era de 19,37 milions. I si a aquesta xifra s’hi suma l’import que s’ha de retornar en concepte de la participació dels tributs de l’Estat dels anys 2008 i 2009, la xifra puja fins a 20,44 milions. La ràtio d’endeutament, per tant, és del 115,88% si s’hi comptabilitza els diners a tornar al govern central i de 109,84%, sense. L’Ajuntament sempre ha defensat que els diners a retornar no haurien de comptabilitzar-se com a endeutament.

 

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube