Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias municipales

Menchu Martí denuncia el incumplimiento del reglamento municipal

Menchu Martí denuncia el incumplimiento del reglamento municipal

30/05/2013 - Sant Adrià de Besòs

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya estudia acudir a la vía judicial por presuntas irregularidades después de que el equipo de gobierno no haya dado ninguna explicación por la no convocatoria del pleno ordinario

Sant Adrià de Besòs | Redacción.- La portavoz de Plataforma per Catalunya Menchu Martí ha denunciado públicamente que en mayo no habrá pleno municipal ordinario porque el equipo de gobierno ha decidido unilateralmente no convocarlo.

Martí ha asegurado que “a fecha de hoy todavía no se me ha dado ninguna razón ni notificación oficial, como regidora electa que soy, de este incumplimiento del reglamento y del cartapacio municipal. Estamos ante una, como mínimo, irregularidad”.

Plataforma per Catalunya ha presentado una instancia en el Ayuntamiento para que se informe oficialmente de los motivos que han originado esta vulneración de las normativas municipales que supone la no convocatoria, en el tiempo y forma debidos, del pleno ordinario.

 


 
 

 


 

 

 

Martí ha advertido que en caso de que no se den explicaciones de esta irregularidad Plataforma per Catalunya presentará en sede judicial, vía contencioso administrativo, esta posible infracción.

La regidora ha apuntado a los problemas y peleas internas que se han podido ver públicamente en estos meses dentro de la agrupación local del PSC y también entre los dos partidos del equipo de gobierno como causa principal de la no celebración del pleno ordinario de mayo, donde entre otros temas se tenían que abordar los impagos de hipotecas y los desahucios, dos asuntos que afectan a muchos adrianenses castigados por la crisis.

La portavoz identitaria ha calificado de “escándalo que el gobierno de la ciudad sufra una parálisis por culpa de los problemas internos del PSC y de la coalición de gobierno entre socialistas y neocomunistas. Es vergonzoso que los intereses partidistas y particulares de estos dos partidos se antepongan a la acción de gobierno y al bien común del pueblo por un reparto de cuotas de poder e influencia”.

Martí ha advertido que el de Sant Adrià es un consistorio sin rumbo, pulso ni timonel, en el que ICV-EUiA, socio de gobierno, se queja de las luchas internas del PSC, para a continuación intentar aprovecharse de esta debilidad y “replantearse” revisar su acuerdo de gobierno para ver qué rendimiento pueden extraer como partido.

La regidora identitaria corresponsabiliza de la actual situación en que se encuentra el gobierno municipal y la ciudad a ICV; de la falta de políticas sociales y de fomento de la ocupación a una ciudad con 4.228 trabajadores al paro. Además ha reprobado su actitud, al querer ejercer al mismo tiempo de gobierno y oposición y controlar ciertas entidades para politizarlas.

“Ahora hacen ver que sólo pasaban por aquí como si tal cosa y que la culpa de estos nefastos 2 años de desgobierno en la ciudad solamente es de los socialistas. Ahora quieren revisar el acuerdo de gobierno que firmaron a su momento, para hacer el paquete”.

Después de dos años de legislatura socialista-*neocomunista a la ciudad, el gobierno municipal se ha mostrado incapaz de ofrecer una respuesta a la crisis y amortiguar el drama del paro, han menguado los servicios públicos y sociales de la ciudad, ha crecido el incivismo y los robos, mientras las ayudas sociales continúan yendo proporcionalmente, de manera mayoritaria, a manso de inmigrantes.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

AREABESOS.COM, 29/05/2013; Plataforma per Catalunya estudia acudir a la via judicial per pressumptes irregularitats al no convocar-se sense cap mena d'explicació el ple de maig

- Ho va anunciat a una assemblea per valorar els dos anys de legislatura

Amb la assistència del Secretari Nacional d'Organització David Parada es va celebrar sota la presidència de la regidora i delegada local Menchu Martí, la 2ª Assemblea Local d'afiliats i simpatitzants de Plataforma per Catalunya de Sant Adrià per a examinar els 2 anys de política municipal a la ciutat, la meitat de la legislatura, i fiscalitzar l'acció de la coalició entre socialistes i neocomunistes que està al govern.

Tot el que es va parlar va quedar-hi eclipsat davant la noticia que va donar la regidora Menchu Martí als presents de la no convocatòria del ple municipal ordinari del mes de maig.

Menchu Martí va explicar que "aquest mes no n'hi haurà ple municipal ordinari perquè unilateralment l'equip de govern no l'ha convocat. Per què serà? A data d'avui encara no se m'ha donat cap raó ni notificat oficialment, com regidora electa que soc, d'aquest incompliment del cartipàs municipal. Estem davant d'una, com a mínim, irregularitat.

La regidora va continuar dient que els problemes i baralles internes, que s'han pogut veure públicament en aquestos mesos, dintre del PSC local i entre els 2 partits de l'equip de govern, a més d'altres motius que han sorgit a l'últim mes, serien la causa de la no celebració del ple ordinari de maig, on entre d'altres temes importants es tenia que debatre sobre les hipoteques i els desnonaments.

Les intervencions dels presents van incidir a que seria un autèntic escàndol que el govern de la ciutat patís una paràlisi per culpa dels problemes interns del PSC i de la coalició de govern entre socialistes i neocomunistes. Que seria vergonyós que els interessos partidistes i particulars d'aquests 2 partits s'anteposessin a l'acció de govern i al Bé Comú del poble, per un repartiment de quotes de poder i influència. Que aquest es un consistori sense rumb, ni pols ni timoner, del que cadascú va a la seva, tal com reflecteix la notícia sobre la passada assemblea d'ICV-EUiA. Inclús els socis de govern dels socialistes es queixen de les "lluites internes del PSC", per a continuació intentar aprofitar-se d'aquesta debilitat per "replantejar-se" revisar el seu acord de govern amb els socialistes, a veure què més poden treure per a ells.

En paraules de la regidora identitària: "ells que son corresponsables de l'actual situació en que es troba el govern municipal i la ciutat, ells que son corresponsables de la falta de polítiques socials i de foment de la ocupació en una ciutat amb 4228 treballadors a l'atur, ara fan veure que nomes passaven per aquí com si tal cosa i que la culpa d'aquest nefasts 2 anys de desgovern a la ciutat solament es dels socialistes i ara volen revisar l'acord de govern que van firmar al seu moment, per fer el paquet.

Plataforma per Catalunya ha presentat una instància a l'ajuntament per que se'ns informi oficialment del per què d'aquesta vulneració de les normatives municipals que suposa la no convocatòria, en el temps i forma degut, del ple ordinari. Encara que les raons ja s'intueixen.

Menchu Martí va acabar dient que "de no donar-nos explicacions d'aquesta irregularitat plantejarem en seu judicial, via contenciós administratiu, aquesta possible infracció."

També es va parlar a l'assemblea per part d'alguns assistents de la falta de resposta a la crisi per part del consistori, dels ajuts socials que reben els immigrants en comparació amb la gent de casa, del insuportable problema de l'atur que castiga als nostres treballadors, de la davallada dels sous i el deteriorament dels serveis públics i socials de la ciutat, del creixement de l'in-civisme i els robatoris i de l'oportunisme de certs partits de la ciutat que governant-hi a la mateixa, abusen de l'amiguisme i volen exercir al mateix temps d'oposició i controlar a certes entitats per a polititzar-les.

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube