Catalán - Castellano
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias en Cataluña

Armengol:

Armengol: "la morosidad con las farmacias contrasta con las generosas subvenciones que reciben los medios afines al Govern"

10/04/2014

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Plataforma per Catalunya exige a la Generalitat que liquide la deuda con las farmacias

Barcelona | Redacción.- Plataforma per Catalunya apremia al Servei Català de la Salut a liquidar los 222 millones de euros de deuda que la Generalitat tiene con las farmacias catalanas.

El vicepresidente de Plataforma per Catalunya, August Armengol, ha lamentado que los farmacéuticos tengan que responder a los incumplimientos de la Generalitat con créditos y su patrimonio personal.

No sirve la excusa del “no hay dinero”, porque la morosidad con las farmacias contrasta con las generosas subvenciones que reciben los medios afines al Govern, que llegan puntuales.

Armengol ha instado a respetar el calendario de pago y ha recordado que los boticarios ya sufrieron numerosos retrasos en el cobro de los fármacos dispensados en 2012 y 2013.

La actuación de la Generalitat hace peligrar la dispensa de medicamentos y la viabilidad económica de las cerca de 3.000 farmacias, que están registrando retrasos de 55 días en el cobro de las facturas y ya perdieron un 10% de los empleados entre 2011 y 2012.

El vicepresidente de Plataforma per Catalunya alerta de un plan premeditado para acabar con el modelo de negocio de las boticas entendidas como pymes y dar entrada a un oligopolio de empresas multinacionales que acaben dominando el sector.

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

REVISTAESPIGOL.COM, 10/04/2014; 15:16 PxC exigeix a la Generalitat que eixugui el deute amb les farmàcies

Armengol: “la morositat amb les farmàcies contrasta amb les generoses subvencions que reben els mitjans de comunicació afins al Govern”


PxC | Redacció, 10/04/2014.- Plataforma per Catalunya (PxC) apressa el Servei Català de la Salut aliquidar els 222 milions d’euros de deute que la Generalitat té amb les farmàcies catalanes.

El vicepresident de PxC i regidor a l’Ajuntament del Vendrell, August Armengol, ha lamentat que elsfarmacèutics hagin de respondre als incompliments de la Generalitat amb crèdits i el patrimoni personal.

No serveix l’excusa del “no hi ha diners”, perquè la morositat amb les farmàcies contrasta amb les generoses subvencions que reben els mitjans de comunicació afins al Govern, que arriben puntuals.

Armengol ha instat a respectar el calendari de pagament i ha recordat que els apotecaris ja van patir nombrosos retards en el cobrament dels fàrmacs dispensats els anys 2012 i 2013.

L’actuació de la Generalitat fa perillar la dispensació de medicaments i la viabilitat econòmica de les prop de 3.000 farmàcies, que estan registrant retards de 55 dies en el cobrament de les factures i ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012.

El vicepresident de PxC alerta d’un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les farmàcies enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals que acabin dominant el sector.

EIXDIARI.CAT, 13/04/2014; 10:37 PxC exigeix a la Generalitat que eixugui el deute amb les farmàcies

Armengol: 'la morositat amb les farmàcies contrasta amb les generoses subvencions que reben els mitjans de comunicació afins al Govern"

PxC | Redacció.- Plataforma per Catalunya (PxC) apressa el Servei Català de la Salut a liquidar els 222 milions d’euros de deute que la Generalitat té amb les farmàcies catalanes.

El vicepresident de PxC i regidor a l'Ajuntament del Vendrell, August Armengol, ha lamentat que els farmacèutics hagin de respondre als incompliments de la Generalitat amb crèdits i el patrimoni personal.

No serveix l’excusa del “no hi ha diners”, perquè la morositat amb les farmàcies contrasta amb les generoses subvencions que reben els mitjans de comunicació afins al Govern, que arriben puntuals.

Armengol ha instat a respectar el calendari de pagament i ha recordat que els apotecaris ja van patir nombrosos retards en el cobrament dels fàrmacs dispensats els anys 2012 i 2013.

L’actuació de la Generalitat fa perillar la dispensació de medicaments i la viabilitat econòmica de les prop de 3.000 farmàcies, que estan registrant retards de 55 dies en el cobrament de les factures i ja van perdre un 10% dels empleats entre 2011 i 2012.

El vicepresident de PxC alerta d’un pla premeditat per acabar amb el model de negoci de les farmàcies enteses com a pimes i donar entrada a un oligopoli d’empreses multinacionals que acabin dominant el sector.

PxC a Youtube