Catalán - Castellano
cuéntanos
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
síguenos

Noticias en Cataluña

Baix Penedès, 05/12/2014; PxC vota contra el aborto y contra los presupuestos del Consell Comarcal

Baix Penedès, 05/12/2014; PxC vota contra el aborto y contra los presupuestos del Consell Comarcal

10/12/2014

COMUNICADO DE PRENSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

August Armengol: "votamos en contra del aborto porque estamos a favor de la cultura de la vida y no de la cultura de la muerte, dando apoyo a la mujer embarazada y facilitando la adopción nacional"

Redacción | Baix Penedès.- Este miércoles tuvo lugar en la sede del Consell Comarcal del Baix Penedès el último pleno ordinario del año, en el transcurso del cual el principal punto tratado fue el presupuesto para el 2015, pero también la moción del PSC en relación a la defensa de la salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ambos puntos votados en contra por el grupo comarcal de Plataforma per Catalunya (PxC).

El presupuesto para 2015 de una cuantía de 8.126.995,92 euros fue aprobado con los 13 votos de CiU-PP y con los 11 en contra de PSC-ERC-PxC-ICV. El consejero comarcal de PxC, August Armengol, aludió a que "son unos presupuestos estáticos y no dinámicos que se van más o menos repitiendo sin muchas variaciones año tras año y que por tanto PxC vota en contra por los mismos motivos que ya lo viene haciendo desde hace años ".
 
En cuanto a la moción sobre el aborto, recibió los 20 votos a favor de CiU-PSC-ERC-ICV y los cuatro en contra de PP-PxC. El consejero comarcal identitario además de considerar que sólo se trató de un afán de protagonismo del PSC en una institución que no tiene ninguna competencia en este tema hizo la siguiente valoración "desde PxC votamos en contra porque estamos a favor de fomentar la cultura de la vida y no la cultura de la muerte, dando apoyo a la mujer embarazada en situación de desamparo, y facilitar la adopción nacional como una alternativa al aborto, articulando políticas de sostenimiento para mujeres en situación de desamparo ante la situación de la maternidad ", y añadió que "no estamos en contra de debatir medidas excepcionales en casos o supuestos concretos pero no es éste el lugar ni el ámbito adecuado para debatirlo".

Enviar noticia por correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir esta noticia
Noticias relacionadas en otros medios de comunicación

EIXDIARI.CAT, 04/12/2014; 05:39 PxC vota contra l'avortament i contra els pressupostos al Consell Comarcal

EL VENDRELL/BAIX PENEDÈS.- Ahir al vespre, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès el darrer ple ordinari de l'any, en el transcurs del qual el principal punt tractat va ser el pressupost per al 2015, però també la moció del PSC en relació a la defensa de la salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs, ambdós punts votats en contra pel grup comarcal de Plataforma per Catalunya (PxC).


El pressupost per al 2015 d'una quantia de 8.126.995,92 euros va ser aprovat amb els 13 vots de CiU-PP i amb els 11 en contra de PSC-ERC-PxC-ICV. El conseller comarcal de PxC, August Armengol, va al·ludir a què "són uns pressupostos estàtics i no pas dinàmics que es van més o menys repetint sense gaires variacions any rere any i que per tant PxC vota en contra pels mateixos motius que ja ho ve fent des de fa anys".

Pel que fa a la moció sobre l'avortament va rebre els 20 vots a favor de CiU-PSC-ERC-ICV i els quatre en contra de PP-PxC. El conseller comarcal identatitari a banda de considerar que només es tractava d'un afany de protagonisme del PSC en una institució que no hi té cap competència en aquest tema va fer la següent valoració "des de PxC hi votem en contra perquè estem a favor de fomentar la cultura de la vida i no pas de la cultura de la mort, tot donant suport a la dona embarassada en situació de desemparament, i facilitar l'adopció nacional com una alternativa a l'avortament, articulant polítiques de sosteniment per a dones en situació de desemparament davant la situació de la maternitat", i va afegir que "no estem en contra de debatre mesures excepcionals en casos o supòsits concrets però no és aquest el lloc ni l'àmbit adequat per debatre-ho".

DIARI DE TARRAGONA, 05/12/2014; PÁG.26 Els ajuts socials fan créixer el pressupost

EL VENDRELL/BAIX PENEDÈS.- El Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar els pressupostos per al 2015, que ascendeixen a 8,1 milions d’euros. La xifra puja respecte a l’actual un 3,89%, segons s’explica, per un augment en la despesa social, ja que hi haurà un augment de les beques de menjador i el transport escolar, a més de projectes d’ocupació. Les xifres les van aprovar CiU i PP i hi van votar en contra PSC, ICV i Plataforma per Catalunya (PxC).

A la sessió plenària també es va anunciar la posada en funcionament d’una nova oficina comarcal de Joventut, que oferirà un nou Servei d’asessorament del programa de Garantia Juvenil.

Avortament

Al ple del Consell Comarcal del Baix Penedès també es va votar una moció del PSC en relació a la interrupció voluntària de l’embaràs i que va tenir el suport dels socialistes, a més de CiU, ICV i ERC. Van votar en contra el PP i PxC.

Des de PxC van explicar el seu vot en contra perquè “des de PxC hi votem en contra perquè estem a favor de fomentar la cultura de la vida i no pas la cultura de la mort, tot donant suport a la dona embarassada en situació de desemparament, i facilitar l’adopció nacional com una alternativa a l’avortament, articulant polítiques de sosteniment per a dones en situació de desemparament davant la situació de la maternitat”.

Sobre els pressupostos pel 2015 PxC va dir que “són estàtics i no pas dinàmics que es van més o menys repetint sense gaires variacions any rere any”.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 04/12/2014 El Ple Consell Comarcal aprova el pressupost per a l’any 2015 gràcies als vots a favor de CiU i PP

El Vendrell/Baix Penedès.- Ahir al vespre, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès el darrer ple ordinari de l’any, en el transcurs del qual el principal punt tractat va ser el pressupost per al 2015, que va ser aprovat per 13 vots a favor (CiU-PP) i 11 en contra (PSC-ICV-PxC).

El pressupost aprovat suma un total de 8.126.995,92 € i ha tingut un increment del 3,89% respecte al de 2014 a causa d’una pujada en la despesa social: augmenten les beques de menjador i el transport escolar, i els projectes d’ocupació. D’altra banda, també està prevista la posada en funcionament d’una nova oficina comarcal de Joventut, que oferirà un nou servei d’assessorament del programa de Garantia Juvenil. Des de l’inici del mandat al juny del 2011, aquest és el primer any que s’ha apujat el pressupost.

Comunicat de PxC sobre el ple del CCBP

Ahir al vespre, va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès el darrer ple ordinari de l’any, en el transcurs del qual el principal punt tractat va ser el pressupost per al 2015, però també la moció del PSC en relació a la defensa de la salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, ambdós punts votats en contra pel grup comarcal de Plataforma per Catalunya (PxC).

El pressupost per al 2015 d’una quantia de 8.126.995,92 euros va ser aprovat amb els 13 vots de CiU-PP i amb els 11 en contra de PSC-ERC-PxC-ICV. El conseller comarcal de PxC, August Armengol, va al·ludir a què “són uns pressupostos estàtics i no pas dinàmics que es van més o menys repetint sense gaires variacions any rere any i que per tant PxC vota en contra pels mateixos motius que ja ho ve fent des de fa anys”.

Pel que fa a la moció sobre l’avortament va rebre els 20 vots a favor de CiU-PSC-ERC-ICV i els quatre en contra de PP-PxC. El conseller comarcal identatitari a banda de considerar que només es tractava d’un afany de protagonisme del PSC en una institució que no hi té cap competència en aquest tema va fer la següent valoració “des de PxC hi votem en contra perquè estem a favor de fomentar la cultura de la vida i no pas de la cultura de la mort, tot donant suport a la dona embarassada en situació de desemparament, i facilitar l’adopció nacional com una alternativa a l’avortament, articulant polítiques de sosteniment per a dones en situació de desemparament davant la situació de la maternitat”, i va afegir que “no estem en contra de debatre mesures excepcionals en casos o supòsits concrets però no és aquest el lloc ni l’àmbit adequat per debatre-ho”.

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 04/12/2014; 16:23 El Consell Comarcal es posiciona a favor de l'avortament

Només PP i PxC voten en contra de la moció per la interrupció voluntària de l'embaràs

EL VENDRELL/BAIX PENEDÈS.- L'últim ple de l'any del Consell Comarcal del Baix Penedès va servir per aprovar el pressupost pel 2015, així com la moció presentada pel PSC en relació a la defensa de la salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l'embaràs. El pressupost aprovat suma un total de 8.126.995 euros i ha tingut un increment del 3,89% respecte al de 2014 a causa d'una pujada en la despesa social, ja que augmenten les beques de menjador i el transport escolar, i els projectes d'ocupació.

D'altra banda, també està prevista la posada en funcionament d'una nova oficina comarcal de Joventut, que oferirà un nou servei d'assessorament del programa de Garantia Juvenil. El pressupost va ser aprovat amb els 13 vots de CiU i PP i amb els 11 en contra de PSC, ERC, PxC i ICV.

Pel que fa a la moció sobre l'avortament, aquesta es va aprovar amb els 20 vots a favor de CiU, PSC, ERC i ICV i els quatre en contra dels dos partits més conservadors, el PP i PxC. Des de Plataforma per Catalunya (PxC) van explicar el seu vot en contra perquè «estem a favor de fomentar la cultura de la vida i no pas la cultura de la mort, tot donant suport a la dona embarassada en situació de desemparament, i facilitar l'adopció nacional com una alternativa a l'avortament».

Darme de alta Darme de baja
PxC a Youtube