Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

PxC vota contra el compte general de 2012 pel desgavell econòmic i financer de l’Ajuntament

PxC vota contra el compte general de 2012 pel desgavell econòmic i financer de l’Ajuntament

31/07/2013 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

August Armengol no entén per què es baten rècords d’alces d’impostos i taxes, i alhora baten també el rècord d’endeutament. PxC vota en contra de la liquidació de comptes de 2012

El Vendrell | Redacció.- El Ple ordinari del mes de juliol va aprovar la liquidació de comptes de 2012 de l’Ajuntament del Vendrell amb el vot a favor dels 14 regidors del govern quadripartit, ja que dos eren absents, i els 5 vots en contra del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC)

August Armengol, portaveu de PxC en aquest debat, va començar rebutjant que “aquests comptes es basen en l’alça d’impostos, taxes i preus públics més gran de la història de l’Ajuntament: 40% les escombraries, 21% l’IBI, 15% l’Escola de Música, 13% l’aigua, 11% el Patronat d’Esports, 10% les plusvàlues i tota la resta pel damunt de l’IPC”. Es va referir també a la indignació dels vilatans per la voracitat recaptatòria del govern quadripartit que va donar d’alta en el cens dels guals milers de veïns que no l’havien sol·licitat, cobrant indiscriminadament 4 anys de retroactivitat i recaptant 600.000 euros per les noves altes i 940.000 més per les taxes “recaptació èticament reprovable a milers de vendrellencs que ni tenen gual, o no tenen vehicle o no tenen carnet de conduir, cosa que va generar una gran polèmica i nombroses protestes i reclamacions dels afectats pels guals”. I per acabar va criticar que ”la pressió fiscal municipal per habitant és més alta al Vendrell (873 euros) que a les capitals de comarca que ens envolten, com ara Vilafranca del Penedès (588), Vilanova i la Geltrú (646) i Tarragona (724) en dades de 2011”.

August Armengol va criticar que Martí Carnicer, alhora alcalde i regidor d’Hisenda, digués que “l'execució del pressupost s'ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d'euros” quan “la veritat és que la previsió inicial dels pressupostos era acabar l’any amb un endeutament de 57 milions d’euros i l’han acabat amb 86 milions d’euros d’endeutament, és a dir, amb un desfasament de 29 milions. Han batut tots els rècords d’endeutament en un sol any i han situat el Vendrell com un dels ajuntaments més endeutats del país, amb un ràtio de gairebé el 200% i deixant els comptes en un estat crític”. En definitiva, “l’any 2012 és el de l’Ajuntament més endeutat de la història”.

August Armengol va entrar també en l’escabrós terreny de la immigració, on ens amaguen tot el que poden i discriminen la gent de casa amb tots els ajuts que són exclusius per als immigrants. No van voler retirar diverses partides per a la “cohesió” que sumaven gairebé 400.000 euros i beneficiaven exclusivament els immigrants. El regidor socialista de Serveis Socials ja va manifestar en un Ple anterior que encara voldria més diners per a la pretesa “integració”. “En canvi nosaltres pensem que, sobretot en temps de crisi, primer som els de casa!”, va reblar el regidor identitari.

August Armengol, i ja per acabar, va denunciar la paràlisi inversora que pateix el municipi. “Tot un seguit d’inversions i obres a mig començar o a mig acabar están paralitzades, i d’altres ni tan sols s’han començat. Estem parlant del Pla de Barris, l’Esplai de la Gent Gran del Tancat, el Cinema-Teatre Brisamar de Coma-ruga, el Pla Parcial de la Cooperativa Agrícola, i altres obres menors”.

August Armengol es va reafirmar en el vot en contra de PxC per tot aquest “desgavell econòmic i financer del govern quadripartit del PSC-CiU-PP-ERC i que es pot resumir en què la fórmula quadripartit és igual a més deute, més impostos, i menys i pitjors serveis”.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.RTVELVENDRELL.CAT, 17/07/2013 El ple aprova els comptes del 2012

http://rtvelvendrell.cat/noticies/el-ple-aprova-els-comptes-del-2012

EL VENDRELL.- El ple d’aquest dimarts ha aprovat els comptes del 2012. Uns números que segueixen els objectius fixats en el pressupost per la pròpia corporació per aconseguir millorar la gestió dels recursos.  L’objectiu és continuar reduint l’endeutament per garantir l’estabilitat de l’Ajuntament a llarg termini. El ple  també ha inclòs demanar que l’estació de Sant Vicenç de Calders tingui lavabos públics, així com reafirmar-se en el desmantellament de l’assentament de romanesos que hi ha a Coma-ruga. Una vegada més, l’oposició, Plataforma per Catalunya (PxC), va marxar de la sala de plens, al·legant que si no accepten les propostes de l’oposició, no tenen perquè ser presents quan el govern presenta les seves pròpies mocions. El ple també va donar compte d’un reial decret que pot agilitzar el pagament a proveïdors.

EL 3 DE VUIT, 19/07/2013; PÀG.10 L’Ajuntament del Vendrell tanca el 2012 amb 3,62 MEUR positius

EL 3 DE VUIT, 19/07/2013; PÀG.10 L’Ajuntament del Vendrell tanca el 2012 amb 3,62 MEUR positius

Ple municipal

RICARD VINYALS / EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar dimarts, amb els vots a favor de l’equip de govern (PSC, CiU, PP i ERC) i en contra (PxC), el compte general de tancament de l’exercici del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms.

Sobre l’assentament de romanesos 

La moció presentada per Plataforma per Catalunya (PxC) per l’anunciat desmantellament de l’assentament il·legal de romanesos de Coma-ruga, entre d’altres indrets del municipi, es va rebutjar perquè el govern va destacar que ja s’està fent el que demanava PxC. Aquest partit es va felicitar perquè el govern “ha vingut al nostre club”, en el sentit que estaria actuant a causa que l’oposició fes públic l’existència del campament.

Altres acords

I pel que fa a la resta de punts tractats en aquest ple, em alguns dels quals es van absentar momentàniament els membres de PxC perquè el govern havia presentat mocions que, segons PxC, no tenien incidència molt directa en el municipi -motiu per no acceptar anteriors mocions de l’oposició-.

WWW.EIXDIARI.CAT, 18/07/2013; 12:39 Resultat positiu en la liquidació dels comptes de 2012 al Vendrell

WWW.EIXDIARI.CAT, 18/07/2013; 12:39 Resultat positiu en la liquidació dels comptes de 2012 al Vendrell

http://eixdiari.cat/politica/doc/42708/resultat-positiu-en-la-liquidacio-dels-comptes-de-2012-al-vendrell.html

Pressupost municipal 

L'execució del pressupost s'ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d'euros

EL VENDRELL.- El Ple de l'Ajuntament del Vendrell celebrat el dimarts 16 de juliol, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 en contra (PxC), va aprovar de forma definitiva el Compte general del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms: 'El resultat positiu de l'execució del Pressupost del 2012 posa de manifest que s'ha fet un seguiment dels objectius fixats per la mateixa Corporació per a la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l'eficàcia i de l'eficiència. També demostra una consolidació de les accions per aconseguir reduir l'endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis, que s'emmarca en una continuïtat en els esforços marcats en el Pla d'Ajust per garantir l'estabilitat de l'Ajuntament a llarg termini'.

Així doncs, l'execució del Pressupost del 2012 s'ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d'euros com a resultat d'una bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa. Si es compara la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10% i que, d'altra banda, la política de contenció de les despeses ha suposat poder reduir-les en un 19%. Això ha permès reequilibrar l'execució pressupostària i poder destinar 4 milions d'euros addicionals a amortitzar deutes. Pel que fa a l'endeutament de l'Ajuntament més el dels seus organismes autònoms i empreses municipals, el deute inicial s'ha reduït en 4,6 milions d'euros. Alhora, d'acord amb la normativa, s'ha subscrit un nou préstec per 23,7 milions d'euros. Durant els propers exercicis caldrà continuar amb l'estratègia de control i sanejament per tal de reduir més el deute. L'alcalde, Martí Carnicer, va destacar que "l'execució del Pressupost del 2012 ha estat totalment correcta i amb uns resultats millors dels previstos inicialment".

Sobre la resta de punts de l'ordre del dia del Ple:

- Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 vots en contra (PxC) es va aprovar de forma inicial la proposta de modificació de l'ordenança de mercats de venda no sedentària del Vendrell per tal d'adaptar-la a la nova normativa legal.

- Per unanimitat dels presents es va aprovar la moció del govern perquè l'operadora Renfe instal·li lavabos públics a l'estació de Sant Vicenç de Calders. En els darrers anys, Renfe ha procedit a l'arranjament d'aquesta estació en què es destaca la col·locació de dos ascensors per accedir a les vies i la modernització del vestíbul. Però s'ha constatat que en aquests moments l'estació no disposa de lavabos públics que, tradicionalment, es trobaven dins del bar. Ara, amb el tancament del bar, els usuaris de l'estació han deixat de disposar d'aquest servei públic molt necessari en un lloc tan concorregut on diàriament passen centenars de persones que utilitzen el tren com a mitjà de transport. Per això, es demanarà a Renfe que instal·li lavabos públics a l'estació de Sant Vicenç de Calders perquè tots els usuaris puguin disposar d'un servei bàsic i necessari en aquest punt neuràlgic del transport ferroviari català. 

- I amb 12 vots a favor (PSC, CiU i ERC) i 2 abstencions (PP) es va aprovar la moció presentada pels grups del PSC, CiU i ERC de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern de l'Estat. L'estructura esportiva a Catalunya se sustenta gràcies a moltes persones que, de manera voluntària i altruista, fan que es pugui tirar endavant l'activitat diària de l'esport. Si bé algunes d'aquestes persones perceben compensacions econòmiques, les quantitats són molt baixes i ni de bon tros cobreixen les hores d'entrenament ni les despeses que ocasiona el desenvolupament de la seva activitat en l'entitat esportiva. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que exigeixen la regularització i l'alta a la Seguretat Social de qualsevol persona amb qui els clubs mantinguin una relació laboral, estan posant en risc moltes entitats esportives d'esport base i amateur, ja que la majoria no poden assumir el cost que suposaria pagar les sancions i donar d'alta a tots els entrenadors, monitors i col·laboradors. Cal dir que, per parar una mica el cop, des de la Secretaria General de l'Esport va arribar a un acord provisional amb la Seguretat Social per a una moratòria de regularització voluntària fins al proper 30 de setembre. Per tot això, l'Ajuntament del Vendrell va aprovar demanar al Govern de l'Estat l'ampliació d'aquesta moratòria i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent. D'altra banda, es va acordar instar als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern de l'Estat adoptar canvis legislatius que recullin la singularitat dels col·laboradors de les entitats esportives, així com també als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a fer el mateix amb l'objectiu de valorar noves modalitats contractuals amb un règim especial de cotització a la Seguretat Social. La portaveu del PP va explicar l'abstenció del seu grup pel fet que té coneixement que ja s'estan buscant solucions en negociacions entre altres administracions superiors.

En aquests darrers dos punts els cinc regidors de Plataforma per Catalunya (PxC) es van absentar de la Sala de Plens.

Respecte a una proposta de resolució presentada pel grup municipal a l'oposició, PxC, per desallotjar un assentament il·legal a Coma-ruga, l'equip de govern (PSC, CiU, PP i ERC) la va rebutjar per trobar-la fora de context perquè sobre aquest tema l'Ajuntament ja hi ha actuat i s'hi està treballant per resoldre-ho de la millor manera possible, tal com es va explicar recentment a través dels mitjans de comunicació.

D'altra banda, es va incorporar per urgència un nou punt a l'ordre del dia per donar compte al Ple de l'informe de la Intervenció municipal en relació amb el Reial Decret Llei 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, en el qual s'informa a l'administració central que el deute de l'Ajuntament a proveïdors a data de 31 de maig de 2013 és de 4,5 milions d'euros. També s'informa que el deute de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament del Vendrell a data de 31 de desembre de 2012 és de 4 milions d'euros. Per tant, el proper mes d'octubre l'Ajuntament podria disposar de 4,5 milions d'euros per poder pagar proveïdors i, com que el Reial Decret també s'adreça a les administracions autonòmiques, també hi hauria un ingrés de 4 milions d'euros corresponent al que la Generalitat deu a la corporació vendrellenca. D'aquesta manera, l'efecte de l'aplicació del Reial Decret Llei 8/2013 per a l'Ajuntament del Vendrell al 2013 seria de 0,5 milions d'euros.

L'alcalde va excusar l'absència dels regidors Kenneth Martínez (PSC) i de Joan M. Diu (CiU).

L’OPCIÓ DEL BAIX PENEDÈS, 18/07/2013; PÀG.11 L’Ajuntament aprova el Compte General del 2012 amb un resultat positiu de l’execució del pressupost

L’OPCIÓ DEL BAIX PENEDÈS, 18/07/2013; PÀG.11 L’Ajuntament aprova el Compte General del 2012 amb un resultat positiu de l’execució del pressupost

EL VENDRELL.- El Ple de l'Ajuntament del Vendrell celebrat el dimarts 16 de juliol, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 en contra (PxC), va aprovar de forma definitiva el Compte general del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms: El resultat positiu de l'execució del Pressupost del 2012 posa de manifest que s'ha fet un seguiment dels objectius fixats per la mateixa Corporació per a la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l'eficàcia i de l'eficiència. També demostra una consolidació de les accions per aconseguir reduir l'endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis.

Així doncs, l'execució del Pressupost del 2012 s'ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d'euros com a resultat d'una bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa. Si es compara la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10% i que, d'altra banda, la política de contenció de les despeses ha suposat poder reduir-les en un 19%. Això ha permès reequilibrar l'execució pressupostària i poder destinar 4 milions d'euros addicionals a amortitzar deutes. Pel que fa a l'endeutament de l'Ajuntament més el dels seus organismes autònoms i empreses municipals, el deute inicial s'ha reduït en 4,6 milions d'euros.

 Sobre la resta de punts de l'ordre del dia del Ple:

- Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 vots en contra (PxC) es va aprovar de forma inicial la proposta de modificació de l'ordenança de mercats de venda no sedentària del Vendrell per tal d'adaptar-la a la nova normativa legal.

- Per unanimitat dels presents es va aprovar la moció del govern perquè l'operadora Renfe instal·li lavabos públics a l'estació de Sant Vicenç de Calders.

- I amb 12 vots a favor (PSC, CiU i ERC) i 2 abstencions (PP) es va aprovar la moció presentada pels grups del PSC, CiU i ERC de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l'acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern de l'Estat.

- En aquests darrers dos punts els cinc regidors de Plataforma per Catalunya (PxC) es van absentar de la Sala de Plens. 

Respecte a una proposta de resolució presentada pel grup municipal a l'oposició, PxC, per desallotjar un assentament il·legal a Coma-ruga, l'equip de govern (PSC, CiU, PP i ERC) la va rebutjar per trobar-la fora de context perquè sobre aquest tema l'Ajuntament ja hi ha actuat i s'hi està treballant per resoldre-ho de la millor manera possible.

D'altra banda, es va incorporar per urgència un nou punt en relació amb el Reial Decret Llei 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de suport a entitats locals amb problemes financers, en el qual s'informa a l'administració central que el deute de l'Ajuntament a proveïdors a data de 31 de maig de 2013 és de 4,5 milions d'euros. També s'informa que el deute de la Generalitat de Catalunya a l'Ajuntament del Vendrell a data de 31 de desembre de 2012 és de 4 milions d'euros.

L'alcalde va excusar l'absència dels regidors Kenneth Martínez (PSC) i de Joan M. Diu (CiU).

WWW.REVISTAESPIGOL.COM, 21/07/2013; 20:17 L’Ajuntament del Vendrell aprova el compte general del 2012 amb resultat positiu del pressupost

WWW.REVISTAESPIGOL.COM, 21/07/2013; 20:17 L’Ajuntament del Vendrell aprova el compte general del 2012 amb resultat positiu del pressupost

http://www.revistaespigol.com/?p=30666

EL VENDRELL.- El Ple de l’Ajuntament del Vendrell celebrat el dimarts 16 de juliol, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 en contra (PxC), va aprovar de forma definitiva el Compte general del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms. El resultat positiu de l’execució del Pressupost del 2012 posa de manifest que s’ha fet un seguiment dels objectius fixats per la mateixa Corporació per a la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l’eficàcia i de l’eficiència. També demostra una consolidació de les accions per aconseguir reduir l’endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis, que s’emmarca en una continuïtat en els esforços marcats

en el Pla d’Ajust per garantir l’estabilitat de l’Ajuntament a llarg termini. 

Així doncs, l’execució del Pressupost del 2012 s’ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d’euros com a resultat d’una bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa. Si es compara la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10% i que, d’altra banda, la política de contenció de les despeses ha suposat poder reduir-les en un 19%. Això ha permès reequilibrar l’execució pressupostària i poder destinar 4 milions d’euros addicionals a amortitzar deutes. Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament més el dels seus organismes autònoms i empreses municipals, el deute inicial s’ha reduït en 4,6 milions d’euros. Alhora, d’acord amb la normativa, s’ha subscrit un nou préstec per 23,7 milions d’euros. Durant els propers exercicis caldrà continuar amb l’estratègia de control i sanejament per tal de reduir més el deute. L’alcalde, Martí Carnicer, va destacar que “l’execució del Pressupost del 2012 ha estat totalment correcta i amb uns resultats millors dels previstos inicialment”.

El Ple de l’Ajuntament del Vendrell celebrat el dimarts 16 de juliol, amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 en contra (PxC), va aprovar de forma definitiva el Compte general del 2012 de la Corporació i els seus organismes autònoms (veure document adjunt). El resultat positiu de l’execució del Pressupost del 2012 posa de manifest que s’ha fet un seguiment dels objectius fixats per la mateixa Corporació per a la millora en la gestió dels recursos, que es reflecteix en un increment de l’eficàcia i de l’eficiència. També demostra una consolidació de les accions per aconseguir reduir l’endeutament i, alhora, garantir la prestació de serveis, que s’emmarca en una continuïtat en els esforços marcats en el Pla d’Ajust per garantir l’estabilitat de l’Ajuntament a llarg termini. Així doncs, l’execució del Pressupost del 2012 s’ha ajustat a la previsió inicial, que ha obtingut un resultat positiu de 3,62 milions d’euros com a resultat d’una bona gestió dels ingressos i a la contenció de la despesa. Si es compara la liquidació del 2012 amb la del 2011 es pot comprovar que la gestió dels ingressos corrents ha permès incrementar la recaptació en un 10% i que, d’altra banda,la política de contenció de les despeses ha suposat poder reduir-les en un 19%. Això ha permès reequilibrar l’execució pressupostària i poder destinar 4 milions d’euros addicionals a amortitzar deutes. Pel que fa a l’endeutament de l’Ajuntament més el dels seus organismes autònoms i empreses municipals, el deute inicial s’ha reduït en 4,6 milions d’euros. Alhora, d’acord amb la normativa, s’ha subscrit un nou préstec per 23,7 milions d’euros. Durant els propers exercicis caldrà continuar amb l’estratègia de control i sanejament per tal de reduir més el deute. L’alcalde, Martí Carnicer, va destacar que “l’execució del Pressupost del 2012 ha estat totalment correcta i amb uns resultats millors dels previstos inicialment”.Sobre la resta de punts de l’ordre del dia del Ple:- Amb 14 vots a favor (PSC, CiU, PP i ERC) i 5 vots en contra (PxC) es va aprovar de forma inicial la proposta de modificació de l’ordenança de mercats de venda no sedentària del Vendrell per tal d’adaptar-la a la nova normativa legal.- Per unanimitat dels presents es va aprovar la moció del govern perquè l’operadora Renfe instal·li lavabos públics a l’estació de Sant Vicenç de Calders. En els darrers anys, Renfe ha procedit a l’arranjament d’aquesta estació en què es destaca la col·locació de dos ascensors per accedir a les vies i la modernització del vestíbul. Però s’ha constatat que en aquests moments l’estació no disposa de lavabos públics que, tradicionalment, es trobaven dins del bar. Ara, amb el tancament del bar, els usuaris de l’estació han deixat de disposar d’aquest servei públic molt necessari en un lloc tan concorregut on diàriament passen centenars de persones que utilitzen el tren com a mitjà de transport. Per això, es demanarà a Renfe que instal·li lavabos públics a l’estació de Sant Vicenç de Calders perquè tots els usuaris puguin disposar d’un servei bàsic i necessari en aquest punt neuràlgic del transport ferroviari català.1- I amb 12 vots a favor (PSC, CiU i ERC) i 2 abstencions (PP) es va aprovar la moció presentada pels grups del PSC, CiU i ERC de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de la Inspecció de Treball i Seguretat Social del Govern de l’Estat. L’estructura esportiva a Catalunya se sustenta gràcies a moltes persones que, de manera voluntària i altruista, fan que es pugui tirar endavant l’activitat diària de l’esport. Si bé algunes d’aquestes persones perceben compensacions econòmiques, les quantitats són molt baixes i ni de bon tros cobreixen les hores d’entrenament ni les despeses que ocasiona el desenvolupament de la seva activitat en l’entitat esportiva. En aquest sentit, les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social que exigeixen la regularització i l’alta a la Seguretat Social de qualsevol persona amb qui els clubs mantinguin una relació laboral,estan posant en risc moltes entitats esportives d’esport base i amateur, ja que la majoria no poden assumir el cost que suposaria pagar les sancions i donar d’alta a tots els entrenadors, monitors i col·laboradors. Cal dir que, per parar una mica el cop, des de la Secretaria General de l’Esport va arribar a un acord provisional amb la Seguretat Social per a una moratòria de regularització voluntària fins al proper 30 de setembre. Per tot això, l’Ajuntament del Vendrell va aprovar demanar al Govern de l’Estat l’ampliació d’aquesta moratòria i a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació àmplia de la legislació vigent. D’altra banda, es va acordar instar als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern de l’Estat adoptar canvis legislatius que recullin la singularitat dels col·laboradors de les entitats esportives, així com també als grups polítics del Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat a fer el mateix amb l’objectiu de valorar noves modalitats contractuals amb un règim especial de cotització a la Seguretat Social. La portaveu del PP va explicar l’abstenció del seu grup pel fet que té coneixement que ja s’estan buscant solucions en negociacions entre altres administracions superiors. En aquests darrers dos punts els cinc regidors de Plataforma per Catalunya (PxC) es van absentar de la Sala de Plens. Respecte a una proposta de resolució presentada pel grup municipal a l’oposició, PxC, per desallotjar un assentament il·legal a Coma-ruga, l’equip de govern (PSC, CiU, PP i ERC) la va rebutjar per trobar-la fora de context perquè sobre aquest tema l’Ajuntament ja hi ha actuat i s’hi està treballant per resoldre-ho de la millor manera possible, tal com es va explicar recentment a través dels mitjans de comunicació. D’altra banda, es va incorporar per urgència un nou punt a l’ordre del dia per donar compte al Ple de l’informe de la Intervenció municipal en relació amb el Reial Decret Llei 8/2013 de mesures urgents contra la morositat de les administracions públiques i de recolzament a entitats locals amb problemes financers, en el qual s’informa a l’administració central que el deute de l’Ajuntament a proveïdors a data de 31 de maig de 2013 és de 4,5 milions d’euros. També s’informa que el deute de la Generalitat de Catalunya a l’Ajuntament del Vendrell a data de 31 de desembre de 2012 és de 4 milions d’euros.Per tant, el proper mes d’octubre l’Ajuntament podria disposar de 4,5 milions d’euros per poder pagar proveïdors i, com que el Reial Decret també s’adreça a les administracions autonòmiques, també hi hauria un ingrés de 4 milions d’euros corresponent al que la Generalitat deu a la corporació vendrellenca.

D’aquesta manera, l’efecte de l’aplicació del Reial Decret Llei 8/2013 per a l’Ajuntament del Vendrell al 2013 seria de 0,5 milions d’euros. L’alcalde va excusar l’absència dels regidors Kenneth Martínez (PSC) i de Joan M. Diu (CiU).

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube