Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Vendrell, 27/09/2013; El Vendrell es declara

El Vendrell, 27/09/2013; El Vendrell es declara "ciutat lliure de circs amb animals" a proposta de PxC

27/09/2013 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

El grup municipal obre el curs polític amb una proposta animalista per "declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals" que és aprovada al Ple per unanimitat de tots els grups.

El Vendrell | Redacció.- En nom del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), la regidora Anabel Nieto, activista animalista prou coneguda en aquest àmbit, va ser l’encarregada de presentar la proposta de resolució de caire animalista que va ser aprovada per unanimitat de tots els grups polítics amb representació al Consistori en el Ple de l'Ajuntament que es va celebrar el propassat dimarts dia 17. La finalitat de la proposta va ser "declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals"

En els acords es manifesta el compromís de l'Ajuntament del Vendrell amb els principis ètics, socials, mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals. També que la ciutat del Vendrell té un ferm compromís amb la cultura i amb les seves diverses manifestacions, entre elles el circ. Per això continuarà afavorint els espectacles de circ, sempre que aquests  respectin l’esperit que s’expressa al II Pla del Circ de Catalunya elaborat per la Generalitat d’acord amb el sector i compleixin la normativa establerta i la resta dels acords d’aquesta moció. S’hi declara que l’Ajuntament és contrari a l'exhibició d'animals salvatges en circs o en altres activitats que es trobin de manera permanent o temporal al nostre municipi, amb independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d'aquests animals. Per això ara s’adaptaran les ordenances municipals per tal de no permetre l'entrada ni la instal·lació a la vila d’animals salvatges de circs, encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de possibles escapades. I s’introduiran els compromisos d’aquesta declaració a les ordenances municipals que corresponguin. 

 

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

EL 3 DE VUIT, 13/09/2013; PÀG.18 PxC no vol circs amb animals al Vendrell

PROPOSTA – Portarà la qüestió al debat del pròxim ple municipal

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) presentarà al pròxim ple una proposta de resolució per declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals. En l’apartat dels acords inclosos en el text de la proposta que s’hauria d’aprovar, avançat pel mateix grup, es manifesta “el compromís de l’Ajuntament del Vendrell amb els principis ètics, socials, mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals”. També es diu que el Vendrell “té un ferm compromís amb la cultura i amb les seves diverses manifestacions, entre elles el circ”, i que per això continuarà afavorint aquests espectacles, però “sempre que aquests respectin l’esperit que s’expressa al II Pla del Circ de Catalunya elaborat per la Generalitat d’acord amb el sector i compleixin la normativa establerta i la resta dels acords d’aquesta moció”. La proposta hauria de declarar la prohibició que al Vendrell hi acudeixin circs amb animals, actuïn o no als xous.

 

 

 

 

 

WWW.RTVELVENDRELL, 13/09/2013; 06:12-06:42 PxC demana declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals

http://rtvelvendrell.cat/tv/programa/les-not%C3%ADcies-33

 

EL 3 DE VUIT, 20/09/2013; PÀG.6 El Vendrell, ciutat lliure de circs amb animals

ACORD - La proposta de PxC només va rebre una abstenció

EL VENDRELL.- Finalment, amb 19 vots a favor i l’abstenció del regidor socialista Joan Josep Nin, es va aprovar la resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) per declarar el Vendrell ciutat lliure de circs amb animals. Nin va explicar que aquest tema ja estava recollit en les ordenances municipals i, per tant, es tractava d’una proposta reiterativa. De fet, el govern va votar a favor de la proposta de PxC –la qual cosa no acostuma a fer-, precisament perquè la demanda de preservar la integritat física del animals i, per tant, la prohibició que puguin participar en espectacles de circs que s’instal·lin al municipi del Vendrell ja està recollida a la normativa municipal, va remarcar la regidora Àngels Turdiu.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube