Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

PxC vota en contra de la privatització del cementiri

PxC vota en contra de la privatització del cementiri

30/06/2014 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

La imminent privatització dels cementiris del Vendrell i de Sant Vicenç de Calders i dels serveis funeraris fa témer a August Armengol, que s’hi oposa, noves pujades de preus


El Vendrell | Redacció.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ja va votar en ple del 15 d'octubre en contra de l'aprovació inicial de la privatització dels cementiris municipals del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Ara, en la comissió informativa extraordinària de Règim Intern, els regidors August Armengol i Anabel Nieto, membres de la comissió, van tornar a votar-hi en contra davant d'aquesta privatització, en contra del plec de clàusules que regirà el contracte de la concessió de la gestió dels serveis funeraris i en contra de la imminent convocatòria de la licitació per l'adjudicació del servei.

Des de PxC ja varem argumentar aleshores que "privatitzar serveis públics bàsics i tan sensibles com el cementiri i els serveis funeraris és inadmisible i demostra la impotència d'aquest govern quadripartit PSC-CiU-PP-ERC per gestionar els seus propis serveis i haver de recórrer a empreses privades que obtindran uns beneficis a costa dels ciutadans del Vendrell i de la incapacitat gestora de l'equip de govern". L'excusa del govern per privatitzar el cementiri és que el treballador encarregat es jubila, "com si no hi hagués prou personal municipal qualificat per substituir-lo o de la pròpia brigada". Finalment, August Armengol vaticina "un augment significatiu dels preus i costos per al ciutadà a partir d'ara i que probablement es veuran reflectides en les ordenances fiscals pel 2015 que ens imposarà el quadripartit ".

Segons el plec de condicions que s’ha aprovat enguany amb els vots en contra de PxC, la concessió serà per a 17 anys, inclourà el manteniment i conservació dels dos cementiris municipals i la gestió integral de tots els serveis funeraris. A més, comportarà el compromís de l'execució de 1020 nínxols i 308 columbaris per part de l'adjudicatari. El concessionari serà retribuït directament pels ciutadans mitjançant el resultat de l'explotació del servei sense cap cost per a l'Ajuntament. A més, l'empresa adjudicatària haurà d'abonar anualment a l'Ajuntament un cànon anual que no podrà ser inferior al 8% dels beneficis obtinguts.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

DIARI DE TARRAGONA, 04/06/2014; PÀG.28 PxC critica la 'privatización' del cementerio del Vendrell

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Ayuntamiento del Vendrell, critica lo que califica de privatización de los dos cementerios de la localidad (Vendrell y Sant Vicenç).

Según PxC, el equipo de gobierno (PSC-CiU-PP-ERC) argumenta que el trabajador actual del cementerio se jubila, “como si no hubiese más personal en el Consistorio”. Además, señala la oposición que los vecinos verán aumentadas las tasas.

Las cláusulas aprobadas por el gobierno son para una gestión de 17 años con la conservación y gestión de todos los servicios funerarios, además de la construcción de 1.020 nichos y 308 columbarios. El concesionario será retribuido directamente por los ciudadanos sin coste para el Ayuntamiento, que recibirá un canon que no podrá ser inferior al 8% de los beneficios obtenidos.

PxC ya votó en contra en la aprobación inicial el 15 de octubre y ahora ha ratificado la negativa en la comisión informativa contra las cláusulas del contrato de concesión a una empresa privada para la gestión de los servicios funerarios.

El partido en la oposición califica de “impotente” al gobierno (para gestionar los servicios) y denuncia que “una empresa privada obtendrá beneficios a costa de los ciudadanos”.

LAFURA.CAT, 06/06/2014; 11:16 La PxC, en contra de la privatització dels cementiris del Vendrell

EL VENDRELL.- La Plataforma per Catalunya (PxC), que ja va manifestar la seva oposició a la privatització dels cementiris del Vendrell i Sant Vicenç de Calders en el ple del passat 15 d’octubre, ha tornat a votar en contra, aquest cop en comissió informativa, al plec de clàusules que regirà el contracte de concessió de la gestió dels serveis funeraris i a la imminent convocatòria de licitació. La PxC denuncia “la incapacitat del govern quadripartit per gestionar els seus propis serveis” i vaticina que la privatització  “suposarà un augment significatiu de les taxes per al ciutadà que es veuran reflectides en les ordenances fiscals del 2015”.

Segons el plec de condicions aprovat, la concessió serà de 17 anys i inclourà el manteniment dels dos cementiris i la gestió integral de tots els serveis funeraris, a més del compromís de construir 1.020 nínxols i 308 columbaris. L’empresa adjudicatària també haurà d’abonar a l’Ajuntament un cànon anual que no podrà ser inferior al 8% dels beneficis obtinguts.

 

 

 

 

EIXDIARI.CAT, 04/06/2014; 02:03 PxC vota en contra de la privatització del cementiri

EL VENDRELL.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) ja va votar en ple del 15 d'octubre en contra de l'aprovació inicial de la privatització dels cementiris municipals del Vendrell i Sant Vicenç de Calders. Ahir, en la comissió informativa extraordinària de Règim Intern, els regidors August Armengol i Anabel Nieto, van tornar a votar-hi en contra davant d'aquesta privatització, en contra del plec de clàusules que regirà el contracte de la concessió de la gestió dels serveis funeraris i en contra de la imminent convocatòria de la licitació per l'adjudicació del servei.

Des de PxC ja varem argumentar aleshores que "privatitzar serveis públics bàsics i tan sensibles com el cementiri i els serveis funeraris és inadmisible i demostra la impotència d'aquest govern quadripartit per gestionar els seus propis serveis i haver de recórrer a empreses privades que obtindran uns beneficis a costa dels ciutadans del Vendrell i de la incapacitat de l'Ajuntament". L'excusa del govern per privatitzar el cementiri és que el treballador encarregat es jubila, "com si no hi hagués prou personal municipal qualificat per substituir-lo o de la pròpia brigada". Finalment, August Armengol vaticina "un augment significatiu de les taxes i costos per al ciutadà a partir d'ara i que probablement es veuran reflectides en les ordenances fiscals pel 2015 que ens imposarà el quadripartit".

Segons el plec de condicions que es va aprovar ahir amb els vots en contra de PxC, la concessió serà per a 17 anys, inclourà el manteniment i conservació dels dos cementiris municipals i la gestió integral de tots els serveis funeraris. A més, comportarà el compromís de l'execució de 1020 nínxols i 308 columbaris per part de l'adjudicatari. El concessionari serà retribuït directament pels ciutadans mitjançant el resultat de l'explotació del servei sense cap cost per a l'Ajuntament. A més, l'empresa adjudicatària haurà d'abonar anualment a l'Ajuntament un cànon anual que no podrà ser inferior al 8% dels beneficis obtinguts.

RTVELVENDRELL.CAT, 05/06/2014 PxC alerta de la privatització dels serveis funeraris

EL VENDRELL.- L’Ajuntament aprova el plec de clàusules per treure a concurs la gestió dels serveis funeraris. Una comissió informativa extraordinària ha fixat les condicions de la concessió per a 17 anys que es convocarà properament. Plataforma per Catalunya (PxC) hi ha votat en contra i alerta que privatitzar els cementiris pot encarir taxes i costos.

LA FURA, 06/06/2014; PÀG.11 Contra la privatització

EL VENDRELL.- La Plataforma per Catalunya (PxC), que ja va manifestar la seva oposició a la privatització deIs cementiris del Vendrell i Sant Vicenç de Calders en el pIe del passat 15 d'octubre, ha tornat a votar en contra, aquest cop en comissió informativa, al plec de clàusules que regirà el contracte de concessió de la gestió deIs serveis funeraris i a la imminent convocatòria de licitació. La PxC denuncia "la incapacitat del govern quadripartit per gestionar els seus propis serveis" i vaticina que la privatització "suposarà un augment significatiu de les taxes per al ciutadà que es veuran reflectides en les ordenances fiscals del 2015”.

Segons el plec de condicions aprovat, la concessió serà de 17 anys i inclourà el manteniment deIs dos cementiris i la gestió integral de tots els serveis funeraris, a més del com­promís de construir 1.020 nínxols i 308 columbaris. L’empresa adjudicatària també haurà d'abonar a l' Ajuntament un cànon anual que no podrà ser inferior al 8% deIs beneficis obtinguts.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube