Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

PxC exigeix l'ordenança de les terrasses després 3 anys perduts

PxC exigeix l'ordenança de les terrasses després 3 anys perduts

17/07/2014 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Araceli Bundó exigeix al quadripartit l'ordenança de les terrasses després de moltes promeses i 3 anys perduts, així com la reclamació del cèntim sanitari a la Generalitat

El Vendrell | Redacció.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC), Araceli Bundó, va presentar davant dels mitjans de comunicació al carrer del Peix les propostes de resolució que l'únic grup municipal a l'oposició portaria al primer’aquest estiu.

Ordenança per a les terrasses

En primer lloc s'ha referit a la proposta "de creació de les bases reguladores per a la concessió de llicències per a l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses amb vetlladors, taules i cadires als establiments d'hostaleria que ho sol·licitin". Tot manifestant que "fa més de 2 anys que vam demanar aquesta ordenança i ens van titllar d'oportunistes tot dien que ja la tenien feta... quasi acabada... això va ser el 19 de gener de 2012 i encara no l'han presentada!" i ha continuat dient que "s'ha de facilitar la concessió de taules i cadires, i en el cas que no sigui possible s'ha de poder ajudar amb altres opcions tals com rebaixes en les llicències d'obertura dels locals". Per acabar exclamant que "ja és hora que el govern quadripartit treballi d'una vegada i faci la feina!  Sabem molt bé que ells manen, però no governen! Quan PxC governi això no passarà, nosaltres governarem per i amb els vendrellencs!".

Reclamació del cèntim sanitari

Aquesta segona proposta "per demanar el reintegrament del cèntim sanitari a l'Ajuntament" implicaria una injecció econòmica considerable per a les arques municipals sol·licitant a Hisenda el reintegrament dels diners que s'han estat pagant indegudament en concepte de cèntim sanitari. Aquest requeriment és perquè el mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tombar el recàrrec al consum d’hidrocarburs aprovat l’any 2001 per finançar la sanitat, que va recaptar indegudament a l'Estat més de 13.000 milions d’euros entre els anys 2002 i 2011, a falta de quantificar la xifra de 2012. L’article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a demanar el reemborsament d’un impost cobrat indegudament per Hisenda prescriu als quatre anys, i per tant, l’import es pot reclamar sense necessitat d’iniciar cap procés legal en aquest període. Només caldria aportar les factures dels hidrocarburs emprats per al funcionament dels vehicles de la policia local, les brigades de neteja i altres vehicles municipals. A dia d’avui es poden sol·licitar directament, emparant-se en el citat article, aquelles quantitats abonades entre juny de 2010 –és a dir, contant 4 anys enrere des de l’actualitat- i finals de 2012, moment a partir del qual l’impost va quedar integrat a l’Impost Especial d’Hidrocarburs i per això s'hauria de fer amb la máxima celeritat. La proposta de PxC va més enllà, i reclama que l' Ajuntament iniciï accions legals per tal de reclamar els diners corresponents a les quantitats que ja han prescrit, a més dels interessos de demora.

Com ja és habitual el govern quadripartit PSC-CiU-PP-ERC va rebutjar-les per a major perjudici de tots els vendrellencs mirant només els seus egoistes interessos de partit. Fins quan? Ja els queda poc temps.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

DIARI DE TARRAGONA, 19/06/2014; PÀG.26 PxC pide una comisión para el estudio de las terrazas

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Vendrell, pide al equipo de go­bierno (PSC-CiU-PP-ERC) la creación de una comisión formada por to­dos los partidos políticos con representación municipal, el Centre d'Iniciatives i Turis­me (CIT) y el Gremi d'Hosta­leria del Vendrell para crear las bases que deben regir la concesión de licencias para instalar terrazas en la vía pú­blica.

Para PxCel objetivo es am­pliar al máximo las concesio­nes ya que con ello podrían crearse más puestos de traba­jo porque son elementos que permiten incrementar la clientela de los locales. Además, “el Consistorio tendría más in­gresos por las tasas de las te­rrazas”.

La ordenanza de Conviven­cia establece que es el Ayunta­miento quien tiene potestad para autorizar o desestimar la petición de terrazas, por lo que PxC considera que pue­de haber agravios comparati­vos en las concesiones que se autoricen.

EIXDIARI.CAT, 19/06/20174; 11:26 Araceli Bundó exigeix al quadripartit l'ordenança de les terrasses després de moltes promeses i 3 anys perduts

EL VENDRELL.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC), Araceli Bundó, ha presentat davant dels mitjans de comunicació al carrer del Peix les propostes de resolució que l'únic grup municipal a l'oposició portarà al Ple de l'Ajuntament de la setmana vinent.

Ordenança per a les terrasses

En primer lloc s'ha referit a la proposta "de creació de les bases reguladores per a la concessió de llicències per a l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses amb vetlladors, taules i cadires als establiments d'hostaleria que ho sol·licitin". Tot manifestant que "fa la vora de 2 anys que vam demanar aquesta ordenança i ens van titllar d'oportunistes tot dient que ja la tenien feta... quasi acabada... això va ser el 19 de gener de 2012 i encara no l'han presentada!" i ha continuat dient que "s'ha de facilitar la concessió de taules i cadires, i en el cas que no sigui possible s'ha de poder ajudar amb altres opcions tals com rebaixes en les llicències d'obertura dels locals". Per acabar exclamant que "ja és hora que el govern quadripartit treballi d'una vegada i faci la feina!  Sabem molt bé que ells manen, però no governen! Quan PxC governi això no passarà, nosaltres governarem per i amb els vendrellencs!".

Reclamació del cèntim sanitari

Aquesta segona proposta "per demanar el reintegrament del cèntim sanitari a l'Ajuntament" implicaria una injecció econòmica considerable per a les arques municipals sol·licitant a Hisenda el reintegrament dels diners que s'han estat pagant indegudament en concepte de cèntim sanitari. Aquest requeriment és perquè el mes de febrer el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va tombar el recàrrec al consum d’hidrocarburs aprovat l’any 2001 per finançar la sanitat, que va recaptar indegudament a l'Estat més de 13.000 milions d’euros entre els anys 2002 i 2011, a falta de quantificar la xifra de 2012. L’article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a demanar el reemborsament d’un impost cobrat indegudament per Hisenda prescriu als quatre anys, i per tant, l’import es pot reclamar sense necessitat d’iniciar cap procés legal en aquest període. Només caldria aportar les factures dels hidrocarburs emprats per al funcionament dels vehicles de la policia local, les brigades de neteja i altres vehicles municipals. A dia d’avui es poden sol·licitar directament, emparant-se en el citat article, aquelles quantitats abonades entre juny de 2010 –és a dir, contant 4 anys enrere des de l’actualitat- i finals de 2012, moment a partir del qual l’impost va quedar integrat a l’Impost Especial d’Hidrocarburs i per això s'hauria de fer amb la màxima celeritat. La proposta de PxC va més enllà, i reclama que l' Ajuntament iniciï accions legals per tal de reclamar els diners corresponents a les quantitats que ja han prescrit, a més dels interessos de demora.

RTVELVENDRELL.CAT, 20/06/2014 PxC exigeix una ordenança reguladora de les terrasses

EL VENDRELL.- És una de les mocions que presentaran al ple de la setmana vinent, en què també proposaran a l’Ajuntament que reclami al govern català el retorn del cèntim sanitari.


 

EL 3 DE VUIT, 20/06/2014; PÀG.16 PxC exigeix al govern que desbloquegi I'ordenance de terrasses

Proposta al ple municipal

EL VENDRELL.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bun­dó ha presentat les propostes de resolució que l'únic grup municipal a l'oposició portarà al proper pIe de l'Ajuntament del VendreIl, el qual molt pro­bablement se celebrarà dijous que ve. Destaca la proposta “de creació de les bases regulado­res per a la concessió de llicèn­cies per a l'ocupació de la via pública per a la instal·lació de terrasses amb vetIladors, tau­les i cadires als establiments del sector de l'hostaleria que ho sol·licitin”. Segons Bundó, fa gairebé dos anys que PxC va demanar aquesta orde­nança i aleshores el govern quatripartit va titIlar el grup de l'oposició  d'”oportunistes tot dient que ja la tenien feta, quasi acabada", però trans­corregut el temps des de 19 de gener de 2012 "encara no l'han presentada!". Per PxC, "s'ha de facilitar la concessió de taules i cadires, i en el cas que no sigui possible s'ha de poder ajudar amb altres opcions tals com rebaixes en les llicències d'obertura deIs locals". I quant a la segona pro­posta que PxC ha decidit por­tar al pIe vendrellenc és "per demanar el reintegrament del cèntim sanitari a l'ajunta­ment", la qual cosa -segons el mateix grup polític- "impli­caria una injecció econòmica considerable per a les arques municipals sol·licitant a Hisenda el reintegrament deIs diners que s'han estat pagant indegudament en concepte de cèntim sanitari". PxC des­taca que aquest requeriment és perquè el febrer el Tribunal de Justícia de la UE va tombar el recàrrec al consum d'hidro­carburs aprovat l'any 2001per finançar la sanitat, i per la qual cosa es va recaptar in­degudament a l'Estat més de 13.000 milions d'euros entre els anys 2002 i 2011, i falta quantificar la xifra del 2012. L'article 66 de la Llei Tributària estableix que el dret a demanar el reemborsament d'un impost cobrat indegu­dament per Hisenda prescriu als quatre anys i, per tant, PxC destaca que l'import es pot reclamar sense necessitat d'iniciar cap procés legal en aquest període. Només cal­dria aportar les factures deIs hidrocarburs emprats per al funcionament deIs vehicles de la Policia Local, les briga­des de neteja i altres vehi­cles municipals. A dia d'avui es poden sol·licitar directa­ment, emparant-se en el citat article, aquelles quantitats abonades entre juny de 2010

-és a dir, contant 4 anys enre­re des d'ara- i finals de 2012, moment a partir del qual l'impost va quedar integrat a l'Impost Especial d'Hidrocar­burs. Per això s'hauria de fer amb la màxima celeritat. 

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 27/06/2014; 10:01 L’ordenança per a terrasses del Vendrell segueix enquistada tres anys després

El consistori assegura que, tot i no tenir encara la normativa, s’han donat el 60% de les llicències demanades

PxC retreu al govern que dóna l’esquena al món de la restauració

Marc Guitart / EL VENDRELL.- La normativa que ha de crear les bases reguladores per a la concessió de llicències perquè els bars que ho desitgin puguin posar terrasses, taules i cadires a l’exterior segueix encallada. Ja fa gairebé tres anys que el consistori treballa en aquesta ordenança sense que encara no hagi donat resultats. Al ple celebrat ahir dijous, el partit de l’oposició, Plataforma per Catalunya (PxC), va retreure aquest aspecte i va presentar una proposta perquè es creïn aquestes bases, la qual va ser rebutjada.
 
«Vam fer aquesta proposta el gener del 2012 i ens van dir que la normativa estava a punt, però han passat dos anys i mig i tot segueix igual, mentre els empresaris de la restauració han de patir una forta crisi i la nova llei anti tabac», ha apuntat Araceli Bundó. La regidora de PxC ha lamentat que «estem a punt d’entrar en la tercera temporada turística sense que encara no hi hagi ni un trist esborrany» de l’ordenança i ha acusat el govern tripartit d’estar «donant l’esquena a l’empresari local».
 
Des del govern, la regidora de Turisme, Àngels Turdiu ha reiterat que s’està «a punt d’enllestir l’esborrany de les bases reguladores», però ha afegit que es tracta d’una normativa «molt complexa perquè s’han de tenir en compte molts interessos, no només els dels bars, sinó també els dels veïns que volen descansar i els de seguretat viària».
 
Tot i això, Turdiu afirma que el govern no està paralitzat en aquest tema i que durant aquest mandat s’han donat 45 noves llicències per posar taules a l’exterior, «que representen un 60% del total que s’han rebut». Aquestes s’han donat seguint uns criteris «tècnics i objectius» i sempre i quan no impliquin perill per a la via pública.
 
El consistori està donant llicències pels locals que es troben en places o voreres de més de dos metres. El problema sorgeix als bars que tenen voreres de menys de dos metres, ja que l’ajuntament no està donant noves llicències per posar les taules a sobre l’asfalt. Segons el primer tinent d’alcalde, Benet Jané, aquells establiments que ja tenien taules a l’asfalt les estan podent mantenir, però fins que acabi l’actual concessió, després ja no es renoven. Des del govern no han volgut avançar si la nova normativa permetrà posar aquestes terrasses a sobre l’asfalt. 

RTVELVENDRELL.CAT, 27/06/2014 Equip de govern i oposició s'enfronten al ple per la llicència de les terrasses

EL VENDRELL.- L’Ajuntament del Vendrell s’afegeix al llistat de municipis que permeten que les famílies desnonades no hagin de pagar la plusvàlua. Ha estat una decisió aprovada en el ple ordinari d’ahir a la tarda, en què també hi van passar temes com el canvi de gestió en  les instal·lacions esportives municipals. També va passar per ple l’adquisició de 40 passarel·les de fusta per posar a sobre a la sorra de les platges, degut al mal estat en què es troben moltes de les que hi ha actualment. L’oposició no va aprovar la seva proposta referent a les terrasses de bars i restaurants com tampoc la del cèntim sanitari.

DIARI DE TARRAGONA, 02/07/2014; PÀG.22 La ordenanza de terrazas sigue sin estar

Vía pública

EL VENDRELL.- El Ayuntamiento del Vendrell dice que aún trabaja en una ordenanza que regule la instalación de terrazas en vía pública. La oposición de Plataforma per Catalunya (PxC) ha recordado que hace más de tres años que el gobierno dice que está preparando la normativa, pero que todavía no está. El gobierno señala que ahora se basa en criterios técnicos pero para PxC eso da inseguridad ante tratos de favor.

PxC a Youtube