Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Vendrell, 03/12/2014; PxC demana evitar el tall per impagament d'un servei bàsic com és l'aigua

El Vendrell, 03/12/2014; PxC demana evitar el tall per impagament d'un servei bàsic com és l'aigua

04/12/2014 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

PxC demana un nou protocol d'actuació per evitar el tall per impagament d'un servei bàsic com és l'aigua a les llars més necesitadse, i el segon quadripartit, com ja és habitual, s’hi nega


Redacció | El Vendrell.- En roda de premsa, Joan Carrasco, regidor de Plataforma per Catalunya (PxC) va presentar públicament la proposta que el grup polític portaria al Ple "per tal de garantir l'accés dels ciutadans del Vendrell a un servei bàsic com és l'aigua".

El regidor identitari va fer èmfasi "en els més de 300 talls de subministrament que han patit les llars per manca de pagament durant aquest any i els més de mil expedients oberts per impagament essent que es tracta de les famílies més necessitades, i que a més, si els hi tallen l'aigua, han de fer front a una taxa de 103 euros pel restabliment del servei, a més de les factures que es deuen. Des de PxC no compartim aquesta manca de sensibilitat social del govern municipal". I continuà Carrasco "per això proposem que no se li talli a ningú l'aigua per quantitats menors de 70 euros; que no es cobri la taxa de 103 euros si és el primer cop durant l'any corrent; o que les llars amb menors, aturats o pensionistes per sota del salari mínim interprofessional se'ls respecti un cabdal mínim de subsistència de 2 metres cúbics al mes".

El text íntegre de la proposta va ser el següent:

"Atès que l’aigua està reconeguda arreu del món com un servei bàsic per organismes internacionals com la OMS.

Atès que degut a la crisi que estem patint, i que no ha estat provocada pels ciutadans, sinó per la mala gestió dels representants polítics tradicionals i pel sector de la banca, cada dia s’incrementa el nombre de llars a la nostra vila que se’ls obre expedient de tall de subministrament d’aigua, i fins i tot arriben a patir el tall, essent que en el que va d’any el nombre d’expedients sobrepassa els 1.000, fent-se efectius més de 300 talls d’aigua a llars vendrellenques.

Atès que cada cop que se suspèn el subministrament d’aigua, l’usuari a més de l’import del rebut, ha de fer efectiva la quantitat de 103 euros més per tal de restablir el subministrament. Essent que l’Ajuntament hauria de vetllar pel benestar i pels interessos dels ciutadans i perquè puguin accedir als serveis bàsics.

Atès que Aigües del Tomoví, adjudicatària del servei de subministrament d’aigua a la vila del Vendrell, és majoritàriament de titularitat municipal ja que el 51% de la companyia pertany a l’Ajuntament, i per tant, a tots els ciutadans del Vendrell.

I atès que l'objectiu de Plataforma per Catalunya és retornar el 100% de la titularitat d'Aigües de Tomoví a l'Ajuntament del Vendrell, donat que es tracta d'un servei bàsic i estratègic.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC va sol·licitar al Ple l’adopció dels següents acords: 1) Que no se suspengui el subministrament d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros; 2) Que en el supòsit que s’hagi de suspendre el servei d’aigua, si és el primer cop durant l’any corrent, l’usuari no hagi de pagar l’import pel restabliment del servei, i; 3) Que en el supòsit de que la suspensió del servei d’aigua afecti a llars amb menors, aturats i/o pensionistes amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional, se’ls deixi un cabdal de mínims per tal de poder garantir la subsistència de la família afectada, de per exemple 2 metres cúbics al mes".

Com ja és habitual, però, el segon govern quadripartit s’hi va negar votant en contra de la proposta i aprovant una esmena per a què tot segueixi igual.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

EIXDIARI.CAT, 05/11/2014; 11:20 PxC demana evitar el tall per impagament d'un servei bàsic com és l'aigua

Eix. El regidors de PxC, Joan Carrasco i Araceli Bundó

EL VENDRELL.- Joan Carrasco, regidor de Plataforma per Catalunya (PxC) han presentat públicament la proposta que el grup polític portarà al Ple ordinari d'aquest mes de novembre "per tal de garantir l'accés dels ciutadans del Vendrell a un servei bàsic com és l'aigua".

El regidor identitari ha fet èmfasi "en els més de 300 talls de subministrament que han patit les llars per manca de pagament durant aquest any i els més de mil expedients oberts per impagament essent que es tracta de les famílies més necessitades, i que a més, si els hi tallen l'aigua, han de fer front a una taxa de 103 euros pel restabliment del servei, a més de les factures que es deuen. Des de PxC no compartim aquesta manca de sensibilitat social del govern municipal". I continua Carrasco "per això proposem que no se li talli a ningú l'aigua per quantitats menors de 70 euros; que no es cobri la taxa de 103 euros si és el primer cop durant l'any corrent; o que les llars amb menors, aturats o pensionistes per sota del salari mínim interprofessional se'ls respecti un cabdal mínim de subsistència de 2 metres cúbics al mes”.

El text íntegre de la proposta és el següent:

"Atès que l’aigua està reconeguda arreu del món com un servei bàsic per organismes internacionals com la OMS.

Atès que degut a la crisi que estem patint, i que no ha estat provocada pels ciutadans, sinó per la mala gestió dels representants polítics tradicionals i pel sector de la banca, cada dia s’incrementa el nombre de llars a la nostra vila que se’ls obre expedient de tall de subministrament d’aigua, i fins i tot arriben a patir el tall, essent que en el que va d’any el nombre d’expedients sobrepassa els 1.000, fent-se efectius més de 300 talls d’aigua a llars vendrellenques.

Atès que cada cop que se suspèn el subministrament d’aigua, l’usuari a més de l’import del rebut, ha de fer efectiva la quantitat de 103 euros més per tal de restablir el subministrament. Essent que l’Ajuntament hauria de vetllar pel benestar i pels interessos dels ciutadans i perquè puguin accedir als serveis bàsics.

Atès que Aigües del Tomoví, adjudicatària del servei de subministrament d’aigua a la vila del Vendrell, és majoritàriament de titularitat municipal ja que el 51% de la companyia pertany a l’Ajuntament, i per tant, a tots els ciutadans del Vendrell.

I atès que l'objectiu de Plataforma per Catalunya és retornar el 100% de la titularitat d'Aigües de Tomoví a l'Ajuntament del Vendrell, donat que es tracta d'un servei bàsic i estratègic.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licitarà al Ple l’adopció dels següents acords: 1) Que no se suspengui el subministrament d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros; 2) Que en el supòsit que s’hagi de suspendre el servei d’aigua, si és el primer cop durant l’any corrent, l’usuari no hagi de pagar l’import pel restabliment del servei, i; 3) Que en el supòsit de que la suspensió del servei d’aigua afecti a llars amb menors, aturats i/o pensionistes amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional, se’ls deixi un cabdal de mínims per tal de poder garantir la subsistència de la família afectada, de per exemple 2 metres cúbics al mes".

RTVELVENDRELL.CAT, 05/11/2014 PxC demanarà un protocol per als talls d'aigua al proper ple

 

EL VENDRELL.- L’accés dels ciutadans al servei bàsic d’aigua corrent. Entorn aquest tema Plataforma per Catalunya (PxC)presentarà una proposta al proper ple ordinari de l’Ajuntament del Vendrell amb l’objectiu d’adoptar acords que puguin facilitar a les famílies amb problemes econòmics l’accés al subministrament.

DIARI DE TARRAGONA, 06/11/2014; PÀG.25 PxC pide garantizar el agua a las familias

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Vendrell, presentará en pleno una propuesta para evitar que se corte el agua a las familias que por su situación no puedan hacer frente a los recibos.

Según el concejal de PxC Joan Carrasco, este año ha habido más de 300 cortes de suministro por impago y hay unos 1.000 expedientes abiertos. PxC señala que el objetivo es “garantizar que los ciudadanos del Vendrell tengan acceso a un servicio básico”. Además, denuncia que en caso de un corte de suministro, el restablecimiento del servicio comporta una tasa de 103 euros.

La propuesta pide que no se corte el agua por cantidades menores de 70 euros o que se evite la tasa de restablecimiento del servicio si es la primera vez que sucede en el año.

La propuesta incluye que en los hogares donde haya menores, personas desempleadas o pensionistas con ingresos por debajo del salario mínimo se respete un caudal mínimo de 2 m3 al mes, que se considera de subsistencia.

La empresa que gestiona el servicio es mayoritariamente de titularidad municipal en un 51%, por lo que PxC considera que el Ayuntamiento tiene capacidad para tomar las medidas.

EL 3 DE VUIT, 07/11/2014; PÀG.8 Petició de PxC sobre el servei de I'aigua

MOCIÓ - Demana que no se li talli a qui degui un màxim de 70 euros.

EL VENDRELL.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l'Ajuntament del Vendrell presentarà al pròxim ple una proposta perquè no se li talli el subministrament de l'aigua a qui, a causa de la crisi econòmica, tingui un deute de fins a 70 euros. I el text també diu que, en el supòsit que s'hagi de suspendre el servei per impagament i si és la primera vegada, I'usuari no hagi de pagar I'import pel restabliment del servei. Aquest import és de 103 euros.

Segons PxC, al Vendrell s'han tramès des de principi d'any més d'un miler d'expedients per impagament del servei d'aigua i s'han fet efectius més de 300 talls.

 

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 18/11/2014; 19:15 El Vendrell estudiarà si és viable reduir els talls d’aigua per motius econòmics

Segons PxC, al llarg del present any s’han practicat 300 talls en llars vendrellenques

Comptadors d'aigua Foto: BP Diari

Marc Guitart/EL VENDRELL.- L’Ajuntament del Vendrell constituirà una Comissió que estudiarà la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics al municipi. Aquest és un compromís que ha formulat l’equip de govern al Ple d’aquest dimarts arrel d’una proposta feta pel principal partit de l’oposició, Plataforma per Catalunya (PxC), que ha estat esmenada en la seva totalitat. L’esmena del govern tripartit es compromet a arribar a un acord abans d’acabar-se l’any.
 
La proposta de PxC demanava “que no es tallés el subministrament d’aigua a cap llar vendrellenca si la quantitat no pagada era inferior a 70 euros”. També demanava “que els usuaris als quals s’ha tallat el servei no hagin de pagar el cost per a restablir-lo si era el primer cop que es trobaven en aquesta situació”. Segons el regidor de PxC Juan Carrasco «al llarg d’aquest any ja s’han obert més de 1.000 expedients de tall del subministrament, fent-se efectius més de 300 talls d’aigua al Vendrell».
 
Des del govern han rebutjat la petició de PxC perquè creuen que seria «insuportable per l’empresa mixta que porta la gestió de l’aigua», en paraules del regidor d’Aigües, Jaume Escarré, que ha recordat que actualment el tall es produeix «quan no es paguen dues quotes trimestrals». Escarré ha apuntat que ja hi ha establert un tram social que s’atorga a aquelles famílies que en tenen més necessitat, amb una avaluació que es fa a través de Serveis Socials.
 
Tot i això, el govern vol estudiar la possibilitat de rebaixar més aquests talls d’aigua, raó per la qual crearà aquesta comissió. Els acords que es prenguin seran traslladats al consell d’administració d’Aigües de Tomoví, que és de titularitat municipal en un 51%. També es preveu que el pressupost del 2015 reservi una partida per fer possible aquesta reducció dels talls. PxC ha votat en contra de l’esmena del govern.

RTVELVENDRELL.CAT, 19/11/2014 L’Ajuntament estudiarà reduir els talls d’aigua per impagament

 

EL VENDRELL.- L’Ajuntament del Vendrell estudiarà si és viable reduir els talls d’aigua per impagament. El ple d’aquest dimarts a la tarda ha decidit crear una comissió que abans d’acabar l’any haurà de presentar les seves propostes al consell d’administració d’Aigües de Tomoví, l’empresa gestora del servei.

DIARI DE TARRAGONA, 20/11/2014; PÁG.25 El Vendrell ‘estudiará’ reducir los cortes de agua a las familias necesitadas

CRISIS - PxC exige la medida de forma inmediata

PxC recuerda al Ayuntamiento que tiene una participación del 51% en la empresa que gestiona el servicio.

EL VENDRELL.- El Ayuntamiento del Vendrell (PSC, CiU, ERC) creará una comisión para estudiar la viabilidad de reducir los cortes de agua a las familias por motivos económicos.

La moción aprobada por el gobierno acuerda proponer a la empresa Aigües de Tomoví, que gestiona el servicio, que en el presupuesto de 2015 haya una partida para evitar los cortes.

Sin embargo, el Consistorio podría tomar medidas inmediatas, ya que tiene una participación en la empresa del 51%. El grupo dePlataforma per Catalunya (PxC) presentó una moción, desestimada por el gobierno, para evitar que se corte el agua por impagos de menos de 70 euros.

PxC dijo que este año se han producido 300 cortes y que hay 1.000 expedientes abiertos. También pidió que a las familias con necesidades se les garantice2 m³ al mes. El Ayuntamiento explicó que muchas familias no solicitan la aplicación de la tarifa social que contempla el Consistorio para casos de necesidad.

El 3 DE VUIT, 21/11/2014; PÀG.14 Una comissió estudiarà com evitar els talls d'aigua per la crisi

Ple Municipal

MOCIONS.- El govern en va votar una alternativa a la de PxC i una en suport de les entitats d'esport de base

Ricard Vinyals/EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell va aprovar dimarts a la tarda, amb els vots a favor de l’equip de govern i en contra de Plataforma per Catalunya (PxC), una proposta per tal de garantir que les famílies en situació de necessitat econòmica no es vegin privades d’un servei bàsic com és l’aigua. La proposta era alternativa o “esmena a la totalitat” d’una d’inicialment presentada per PxC, a l’oposició, i la qual va ser rebutjada pel govern local. En aquesta petició de PxC es demanava l’aprovació d’un acord perquè “no se suspengui el subministrament d’aigua a cap llar vendrellenca per un deute inferior als 70 euros, que en el supòsít que s’hagués de suspendre el servei i si és el primer cop en l’any corrent l’usuari no hagi de pagar l’import de 103 euros fixat per al restabliment del servei, i que en el supòsit que a la llar afectada per la situació de crisi hi visquin menors d’edat, aturats o pensionistes amb ingressos per sota del salari mínim interprofessional se’ls deixi un cabal mínim de consum per poder subsistir la familia, per exemple, de 2 metres cúbics al mes”.

L’equip de govern vendrellenc, a través del regidor d’Aigües i president de l’empresa mixta de subministrament del servei al Vendrell, Jaume Escarré, va presentar una alternativa a la proposta de PxC. El text recorda d’entrada que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) estableix que, com a mínim, s’ha de preveure un consum de100 litres per persona i dia en un entorn urbà; i que el govern vendrellenc treballa amb una “tarifa social” per adaptar els plans de pagament: a les persones que tenen dificultats econòmiques. Amb tot, reconeix el govern del Vendrell, hi ha famílies que “per desconeixement o altres causes” no sol·liciten aquesta tarifa social i acaben patint un tall del subministrament, mai abans de deixar de pagar dos rebuts trimestrals seguits.

Comissió per reduir els talls

Així les coses, en l’acord pres al ple de dimarts s’estableix que es constitueixi una comissió per “estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corrresponent acord”. Segons es diu també en l’acord, l’Ajuntament del Vendrell proposarà els acords de la comissió al consell d’administracíó de l’empresa de subminìstrament Aigües de Tomoví, en el qual té el 51% del capital; i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible la reducció dels talls.

PxC va voler remarcar que “ja estem acostumats” que el govern presenti alternatives a propostes que l’oposició porta al ple municipal. I des del govern, Jaume Escarré va explicar que la proposta de PxC faria “insuportable el fet de mantenir una gestió lògica del servei de l’aigua”, atès que, segons el govern vendrellenc, hi podria haver moltes famílies que deixessin de pagar voluntàriament dues quotes, esperar el tall de subministrament i després, sense cap cost en ser el primer cop, demanar el restabliment del servei. “Podrien passar-se 9 mesos sense pagar”, va comentar el regidor, que va concloure que “no és massa lògic que es porti al ple una proposta sense calcular-ne les conseqüències”.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube