Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Vendrell, 09/12/2014; Joan Carrasco: “no podem posar en mans de qualsevol l’entrenament esportiu i el tracte amb menors”

El Vendrell, 09/12/2014; Joan Carrasco: “no podem posar en mans de qualsevol l’entrenament esportiu i el tracte amb menors”

11/12/2014 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Mentre el segon quadripartit vol afavorir l’economia submergida i l’intrusisme laboral en el món de l’esport, PxC dóna suport a la qualitat en l’àmbit esportiu i no a la xapussa


Redacció | El Vendrell.- Plataforma per Catalunya (PxC) va votar en contra de la moció presentada per l'equip de govern del segon quadripartit del Vendrell en el darrer ple ordinari, que demanava al Govern central, que deixés sense efecte la llei que va començar a aplicar l’1 de novembre d’enguany. Llei que obliga a clubs i entitats esportives a què els professionals que exerceixin com a entrenadors, a més del títol corresponent, tinguin tots els seus drets laborals en regla.

Una cosa tan bàsica com és que els nostres fills siguin entrenats per professionals amb la seva llicència corresponent i els seus drets laborals en regla, és considerat pel govern del Vendrell com un atac del Govern central a clubs i entitats i com si això signifiqués acabar amb la pràctica de l'esport de base al Vendrell.
 
PxC vol, i així ho va deixar clar en el Ple el regidor Joan Carrasco, que “els professionals que entrenen als nostres fills, tinguin la seva corresponent llicència que acrediti la seva capacitat per a l'ensenyament, en aquest cas esportiva, amb tots els seus drets laborals en regla. I si fos per PxC fins i tot exigiríem, a més, el certificat de penals pels temps que corren avui dia. Ja que no podem posar en mans de qualsevol l'ensenyament i el tracte amb menors”. El que es vol des de PxC són “llocs de treball dignes i transparents, amb els números i les titulacions sobre la taula, amb qualitat i no amb endollisme”.

PxC va votar en contra d'aquesta moció, perquè “nosaltres estem a favor de la legalitat i en contra del que el govern quadripartit pretén. Que no és altra cosa que els nostres fills segueixin sent entrenats pels seus endollats de torn, que no tenen titulació per fer-ho i que teòricament no cobren, perquè ho fan d'una manera ‘altruista’. Però la realitat és que cobren ‘sota mà’ o en espècies.  Quantitats que no apareixen enlloc i per tant és economia submergida, cobren en negre i afavoreixen l'intrusisme laboral”, per acabar reblant “d’això a PxC en diem il·legalitat i sempre hi estarem en contra”.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

EL 3 DE VUIT, 21/11/2014; PÀG.14 Suport als clubs esportius de base

Ple Municipal

MOCIONS.- El govern va votar una alternativa a la de PxC i una en suport de les entitats d'esport de base

Ricard Vinyals/EL VENDRELL.- En un altre tema important tractat en aquest ple, es va aprovar una moció en defensa i suport als clubs esportius de base del Vendrell, arran de les “inspeccions massives" als gestors de l’esport base de tot l’Estat que ha endegat el govern central. La moció demana una nova moratòria d’una llei que “sanciona socialment de manera injusta el sector, sense que hi hagi una causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures”. El govern del Vendrell considera que darrerre les inspeccions hi ha “un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral”. La moció també insta el Govern central a proposar alternatives per regular convenientment les activitats remunerades que es fan en l’àmbit de les entitats esportives, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportíva.

PxC va votar en contra perquè el govern central “l'únic que vol és que l’esport base el duguin professionals i nosaltres encara enduriríem la llei, perquè tinguessin el certificat de penals. No podem posar en mans de qualsevol l'ensenyament i el tracte amb menors”. Segons PxC, el govern vendrellenc “vol afavorir l’economia submergida i l’intrusisme laboral” en l’àmbit de l’esport de base.

EIXDIARI.CAT, 18/11/2014; 20:32 El ple de l'Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

El govern aprova que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics 

Ajuntament del Vendrell. El ple de l’Ajuntament del Vendrell 

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures.  El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada, en segon lloc,  insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix.  La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials. 

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament.  Per això,  el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls. 

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat,  una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any.  L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament.

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.  

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 18/11/2014 El ple de l’Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral. 

La moció aprovada, en segon lloc, insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls. 

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any. L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament. 

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.

INFOPENEDES.COM, 19/11/2014 El ple de l’Ajuntament del Vendrell dóna suport als clubs esportius de base

EL VENDRELL.- El ple de l’Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d’aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret, s’ha instat al govern de l’Estat i als organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d’inspeccions massives a l’esport base que ha començat el passat 1 de novembre d’enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el què hi ha al darrera d’aquesta campanya del Govern de l’Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada, en segon lloc, insta al Govern de l’Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l’àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l’Esport base, d’acord amb la legalitat vigent en l’àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat, amb participació de les federacions esportives i el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l’Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.

En quart lloc, la moció acorda que l’Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats, a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

D’altra banda, el ple ordinari d’aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüència dels canvis que s’han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l’atorgament d’ajuts individuals de desplaçament de l’alumnat d’ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit, que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d’escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l’accés a un servei bàsic com és l’aigua”. En concret, des de PxC es sol·licitava, entre altres, que “no es suspengui d’aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l’equip de govern s’ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta alternativa explica que, malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d’Aigües de Tomoví, per tal d’evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l’aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d’aigua per motius econòmics i que abans d’acabar l’any es prengui el corresponen acord; que l’Ajuntament del Vendrell proposi al consell d’administració d’Aigües de Tomoví els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls.

La proposta de PxC ha quedat desestimada amb 5 vots a favor (PxC) i 15 vots en contra (PSC, CiU, ERC, RNA), mentre que l’esmena a la totalitat del govern ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC, RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple d’aquest dimarts també ha aprovat, per unanimitat, una moció presentada per l’equip de govern per l’exempció de pagament pels préstecs a la Biblioteca. El govern espanyol va aprovar el 18 de juliol un reial decret que estableix que les entitats de gestió de drets d’autor cobraran pel préstec de llibres en biblioteques, museus, hemeroteques i equipaments similars. Amb el nou decret es cobren dos cànons, un per usuari i un per obra. El primer consisteix en 0,05 euros per cada persona que hagi utilitzat el servei de préstec bibliotecari en l’últim any. Pel que fa al segon, s’aplicaran 0,004 euros per cada títol amb drets d’autor que s’hagi prestat al llarg de l’any. L’equip de govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat que declari a les biblioteques públiques exemptes de pagar per préstec, atenent la possibilitat recollida en la Directiva 92/100/CEE. I és que aquest marc legal estableix que cada estat pot determinar lliurament la remuneració pel préstec d’obres, tenint la possibilitat d’eximir a determinats establiments d’aquest pagament.

L’alcalde ha excusat l’absència al ple de la regidora de PP, Elisabet Rodríguez.

L’OPCIÓ DEL BAIX PENEDÈS, 20/11/2014; PÀG.2 L'Ajuntament dóna suport als clubs esportius base

Ple Municipal 

EL VENDRELL.- El ple de l'Ajuntament del Vendrell ha aprovat en la sessió ordinària d'aquesta tarda una moció en defensa i suport als clubs esportius de base. En concret. s'ha instat el govern de l'Estat i els organismes competents que aturin, posant en marxa una nova moratòria, i revisin el pla d'inspeccions massives a l'esport base que ha començat el passat 1 de novembre d'enguany. Un pla que ha estat considerat pel sector com una causa general que els sanciona socialment de manera injusta, sense que hi hagi causa objectiva que ho demandi, ni denúncies massives que obliguin a adoptar aquestes mesures. El govern del Vendrell considera que el que hi ha al darrere d'aquesta campanya del Govern de l'Estat és un atac al gran moviment de voluntariat esportiu sense ànim de lucre i rebaixar aquesta tasca altruista a una relació exclusivament laboral.

La moció aprovada. en segon lloc, insta el Govern de l'Estat a revisar i proposar les alternatives necessàries per regular convenientment les activitats remunerades que es realitzen dins de l'àmbit de les entitats esportives en el marc del Pla de Suport Econòmic i de millora de l'Esport base, d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva.

En tercer lloc, el ple ha acordat instar el Gobern de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat, amb participació de les federacions esportives í el teixit associatiu del sector, a acordar un Pla de Suport Econòmic i de Millora de l'Esport Base, incorporant la prestació dels diferents serveis que realitzen els clubs i entitats esportives sense ànim de lucre. 

En quart lloc, la moció acorda que l'Ajuntament del Vendrell donarà suport, dins de les possibilitats. a totes les entitats del municipi, i les acompanyarà amb els recursos tècnics disponibles per a la seva regularització si la situació particular ho requereix. La moció ha quedat aprovada per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra de Plataforma per Catalunya (PxC).

D'altra banda. el ple ordinari d'aquest dimarts 18 de novembre ha aprovat les designacions a les regidores Maria Teresa Mercader i Elisabet Rodríguez en les diferents Comissions Informatives, Òrgans Col·legiats i Consells. Unes designacions que són conseqüencia dels canvis que s'han produït en el govern municipal recentment a causa de la decisió de la regidora del PP de sortir del govern municipal i de la de la regidora Teresa Mercader de deixar de pertànyer al PP.

La sessió també ha aprovat, de forma inicial, les bases per a l'atorgament d'ajuts individuals de desplaçament de l'alumnat d'ensenyament obligatori. Les bases estaran exposades al públic durant 20 dies hàbils per poder-hi presentar al·legacions. El punt ha quedat aprovat per 15 vots a favor (PSC, CiU, ERC i RNA) i 5 en contra (PxC).

El ple també ha aprovat, per unanimitat, una modificació de crèdit. que implica traspassar a Educació una partida de despeses de 15.700 euros per a beques d'escola bressol, inicialment prevista a Serveis Socials.

La sessió plenària també ha debatut una proposta presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) “per tal de garantir l'accés a un servei bàsic com és l'aigua”. En concret, des de PxC se sol·licitava, entre altres, “que no se suspengui d'aigua a cap llar vendrellenca per quantitats inferiors a 70 euros”.

Des de l'equip de govern s'ha presentat una esmena a la totalitat a la proposta de PxC. La proposta altemativa explica que malgrat la feina que es fa des de diferents regidories i des d'Aigües de Tomoví, per tal d'evitar que es produeixin talls en el subministrament, es dóna la circumstància que hi ha famílies que ja sigui per desconeixement o altres causes, no sol·liciten l'aplicació de la Tarifa Social i acaben amb un tall del subministrament. Per això, el govern ha aprovat que es constitueixi una Comissió per estudiar la viabilitat de reduir els talls d'aigua per motius econòmics i que abans d'acabar l'any es prengui el corresponent acord; que l'Ajuntament del Vendrell proposi al consell d'administració d'Aigües de Tomovi els acords de la Comissió i que al pressupost del 2015 es faci una reserva de partida per tal de fer possible dita reducció de talls.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube