Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Vendrell, 16/04/2015; PxC denuncia un forat de 10 MEUR a l’Ajuntament

El Vendrell, 16/04/2015; PxC denuncia un forat de 10 MEUR a l’Ajuntament

15/04/2015 - El Vendrell

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Araceli Bundó denuncia Jaume Escarré (CiU) a la Fiscalia Anticorrupció per presumpte delicte de prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics, per la mala gestió del Botafoc


El Vendrell | Redacció.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bundó ha presentat públicament als mitjans de comunicació a la urbanització del Botafoc la denúncia interposada davant la Fiscalia Anticorrupció contra el regidor de CiU Jaume Escarré pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics. Perquè quan es posi en funcionament la urbanització del Botafoc “li costarà 10 milions d’euros a l’Ajuntament, és a dir, a tots els vendrellencs”. La regidora identitària continua dient "un cas més dins de l'aire de corrupció generalitzat de la casta", afegeix que "PxC es personarà com acusació popular quan s'incoïn diligències pels delictes denunciats" i acaba reiterant que "continuarem aixecant les catifes de l’Ajuntament".

Fets

L'Ajuntament del Vendrell va adjudicar les obres d'urbanització de la UA-N.1, "El Botafoc" a la mercantil FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. el 4 de juny de 2008, i el llavors regidor d'Urbanisme, Jaume Escarré, va subscriure Acta de Recepció de les obres de la UA-N.1 el Botafoc sense els informes tècnics preceptius i sense els acords i resolucions obligatòries, com si haguessin estat tots els treballs executats i comprovats, quan no va ser el cas. A partir d'aquest moment el manteniment de les obres i altres instal·lacions recepcionades amb tanta pressa passen a ser municipals i correspon a l'Ajuntament fer-se càrrec d’unes despeses que haguessin hagut de córrer a càrrec de l’empresa. El pagament de les certificacions es va fer amb càrrec als propietaris de les finques afectades. Actualment el deteriorament de la urbanització és tal que valoracions tècniques estimen en més de 10.000.000 d'euros el cost de les reparacions i posada en funcionament

A l'annex del document de recepció, hi ha un llistat amb tots els treballs pendents de realització, però sense cap termini d'execució dels mateixos ni cap garantia per part de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. per dur-los a terme. El 20 de juny de 2008 el llavors alcalde Benet Jané emet certificat conforme la urbanització ha estat recepcionada, a fi i efecte de facilitar l'obtenció de llicències urbanístiques als terrenys de l'àmbit d'actuació, -tot i que no s’havia sol·licitat cap llicència aleshores-, donant-se per assabentat de la recepció irregular de les obres, i sense realitzar cap actuació al respecte. Tanmateix, els actuals alcalde i regidora d'Urbanisme tampoc han fet cap actuació per acreditar la procedència de la recepció.

Presumptes figures delictives

Prevaricació.- Es va firmar una Acta de Recepció de les obres dictant una resolució per la qual es pren l'acord de recepcionar les obres contractades sense els informes tècnics pertinents, i sense la presència de la persona que havia de dictaminar si les obres s’ajustaven al projecte o no, mantenint a aquesta persona en la més absoluta ignorància, i afavorint els interessos de l’empresa FCC CONSTRUCIÓN, S.A. en detriment dels interessos de l’Ajuntament del Vendrell.

Tràfic d'influències.- És clar que en aquest cas s'ha utilitzat l'Administració Pública per satisfer interessos particulars i no generals. Escarré es va valdre de la seva situació com a regidor d’Urbanisme i va ometre l’emissió dels informes dels Serveis Tècnics Municipals així com del Director d’Obres designat per l’Ajuntament, invertint de manera descarada els valors i principis que legitimen l’actuació de l’Administració.

Malversació de fons públics.- No es pot obviar que les quantitats en les que surt perjudicada l’Administració Pública i quantificades en la present denúncia tenen els seus orígens en fons públics. Mai va existir una resolució vàlida i ajustada a dret que justifiqués la recepció de les obres de la urbanització, donant peu a què amb d’aquesta recepció injusta i arbitrària l’Administració Pública suportés unes despeses que d’altra manera ja haurien estat satisfetes per l’empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. És per això que les persones que van procedir a la signatura de l’Acta de Recepció i tots els altres que de manera tàcita i implícita hi hagin col·laborat, han actuat de forma fraudulenta consentint l’afavoriment de terceres persones amb aquests fons públics.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 15/04/2015 Botafoc; Desmuntant els arguments de Jaume Escarré (CiU)

PxC Vendrell

La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bundó ha comparegut avui davant dels mitjans de comunicació per tal de desmuntar els arguments utilitzats per Jaume Escarré en relació a les condicions de recepció de la urbanització del Botafoc. “Ho explicarem punt per punt, sense cap embolic i per a què ho entengui tothom”: 

1.- Es innegable que els costos de la urbanització de la UA n.1 El Botafoc, els van haver de pagar els propietaris. “Faltaria més que ho hagués hagut de pagar l’Ajuntament”, admet la regidora identitària. És cert que es va seguir el sistema de cooperació per a la seva execució, que com ja se sap, és l’Ajuntament qui porta la gestió de les obres, la direcció tècnica, i la gestió econòmica, i després ho cobra als propietaris. Això mateix demostra que suposa un gran benefici per als propietaris, perquè els eximeix de gestionar-la, a banda d’altres beneficis indirectes.

“Però la pregunta que ens fem a PxC és per què els grups del PSC i CiU donen aquest tracte especial al Botafoc, i d’altra banda, a altres urbanitzacions com Mas Borràs y Mas Astó -amb molt més pes i majors necessitats socials, ja que es troben quasi totalment edificades- que també havien demanat i continuen demanant un tracte similar, l’Ajuntament s’ha negat de manera sistemàtica a executar les obres que falten per realitzar a través del sistema de cooperació” -el mateix que han fet servir per a les obres del Botafoc. “Per què no se’ls va concedir aquesta petició, per què aquesta diferència de tracte? A PxC ens consta que els presidents d’aquestes urbanitzacions van ser, i són, molt insistents en aquesta petició, sense rebre la més mínima atenció per part de l’Ajuntament. Encara que sigui només per la gran quantitat de famílies que allí viuen, que a més són veïns i empadronats al Vendrell” rebla la regidora de PxC.

2.- D’altra banda, pel que fa a les despeses del dipòsit i les connexions que havien de ser repercutits a les diverses urbanitzacions, continua explicant Bundó que “l’import corresponent al Botafoc ens consta que va ser aprovat per al seu cobrament, però també ens consta que aquells acords van ser suspesos o anul·lats, sense que els propietaris del Botafoc hagin pagat res. I els de Les Deveses tampoc”.

3.- Però, la principal crítica de PxC al senyor Escarré és la recepció de la urbanització del Botafoc, sense l’existència dels informes tècnics que exigeix la legislació de contractes de les administracions públiques i altres normes legals. És més, essent el sistema de cooperació el que fou aplicat per a l’execució de les obres, i essent l’Ajuntament el que ho dirigí, també consta que la direcció tècnica li fou encarregada als tècnics municipals com Directors de les Obres. “I li tornem a reiterar: per què no van informar ni es va emetre informe sobre si era adient o no la recepció? Perquè és totalment inversemblant que la Direcció Tècnica quedi fora de la recepció de les obres”, etziba la regidora identitària. 

4.- Tal com PxC ha indicat a la seva denúncia a la Fiscalia Anticorrupció, i de manera reiterada a la premsa, la recepció de la urbanització, exigeix que a partir de l’esmentada recepció el manteniment, conservació i futures reparacions han de ser dutes a terme per l’Ajuntament, “i això és un mal negoci per als interessos municipals”, comenta Bundó. Això és evident perquè a partir del moment en què els propietaris de les parcel·les sol·licitin llicència per construir, l’Ajuntament no les podrà donar per falta de serveis essencials. “I és lògic que hagi de ser l’Ajuntament el reparador i qui assumeixi les despeses si ha recepcionat la urbanització. I tot això és un mal ús dels diners públics”, continua Bundó

5.- El que manifesta Escarré que seran els propietaris els que hauran de fer-se càrrec de les despeses és faltar a la veritat, perquè a partir de la recepció de la urbanització és l’Ajuntament qui té la responsabilitat del manteniment, i al faltar els serveis essencials, correspondrà l’Ajuntament el dur-los a terme per poder donar llicències d’obres. Una altra cosa seria que no haguessin estat executats pel sistema de cooperació, i també si hagués estat constituïda una entitat de conservació amb càrrec als propietaris pel seu manteniment, però ens consta que no és el cas. Per tant és l’Ajuntament qui ha de pagar, per una mala gestió municipal, dels d’abans i dels d’ara que haurien pogut crear aquesta entitat de conservació a posteriori. “Tot plegat, a pagar els de sempre, essent que els informes tècnics parlen de 10 milions d’euros” finalitza Araceli Bundó.

RTVELVENDRELL.CAT, 08/04/2015 PxC denuncia el mal estat de la urbanització del Botafoc

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) denuncia irregularitats en la recepció de la urbanització del Botafoc per part de l’Ajuntament ara fa 7 anys. Acusa l’aleshores regidor d’urbanisme, Jaume Escarré, de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. De tot plegat en resultarà, assegura l’oposició, una despesa de 10 MILIONS d’euros que hauran de pagar els vendrellencs per a tornar a posar en marxa la urbanització quan arribi el moment.

DIARIBAIXPENEDES.CAT, 07/04/2015 PxC porta Jaume Escarré a la Fiscalia Anticorrupció per la “mala gestió del Botafoc”

EL VENDRELL.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bundó ha presentat públicament als mitjans de comunicació aquest migdia a la urbanització del Botafoc la denúncia interposada davant la Fiscalia Anticorrupció contra el regidor de CiU Jaume Escarré pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. Perquè quan es posi en funcionament la urbanització del Botafoc “li costarà 10 milions d’euros a l’Ajuntament, és a dir, a tots els vendrellencs”. La regidora afegeix que “PxC es personarà com acusació popular quan s’incoïn diligències pels delictes denunciats”. Ara caldrà que la Fiscalia admeti a tràmit la denuncia de PxC, en aquest cas com en els anteriors.

Segons el comunicat de PxC sobre aquest tema l’ajuntament del Vendrell va adjudicar les obres d’urbanització de la UA-N.1, “El Botafoc” a la mercantil FCC Construcción, S.A. el 4 de juny de 2008, i el llavors regidor d’Urbanisme, Jaume Escarré, va subscriure Acta de Recepció de les obres de la UA-N.1 el Botafoc sense els informes tècnics preceptius i sense els acords i resolucions obligatòries, com si haguessin estat tots els treballs executats i comprovats, quan no va ser el cas. A partir d’aquest moment el manteniment de les obres i altres instal·lacions recepcionades amb tanta pressa passen a ser municipals i correspon a l’Ajuntament fer-se càrrec d’unes despeses que haguessin hagut de córrer a càrrec de l’empresa. El pagament de les certificacions es va fer amb càrrec als propietaris de les finques afectades. Actualment el deteriorament de la urbanització és tal que valoracions tècniques estimen en més de 10.000.000 d’euros el cost de les reparacions i posada en funcionament.
A l’annex del document de recepció, hi ha un llistat amb tots els treballs pendents de realització, però sense cap termini d’execució dels mateixos ni cap garantia per part de FCC Construcción, S.A. per dur-los a terme. El 20 de juny de 2008 el llavors alcalde Benet Jané emet certificat conforme la urbanització ha estat recepcionada, a fi i efecte de facilitar l’obtenció de llicències urbanístiques als terrenys de l’àmbit d’actuació, -tot i que no s’havia sol·licitat cap llicència aleshores-, donant-se per assabentat de la recepció irregular de les obres, i sense realitzar cap actuació al respecte. Tanmateix, els actuals alcalde i regidora d’Urbanisme tampoc han fet cap actuació per acreditar la procedència de la recepció.

PxC sospita que s’han comés diverses i presumptes figures delictives en aquest cas, i les defineix d’aquesta manera en el seu comunicat

Prevaricació.- Es va firmar una Acta de Recepció de les obres dictant una resolució per la qual es pren l’acord de recepcionar les obres contractades sense els informes tècnics pertinents, i sense la presència de la persona que havia de dictaminar si les obres s’ajustaven al projecte o no, mantenint a aquesta persona en la més absoluta ignorància, i afavorint els interessos de l’empresa FCC Construcción, S.A. en detriment dels interessos de l’Ajuntament del Vendrell.

Tràfic d’influències.- És clar que en aquest cas s’ha utilitzat l’Administració Pública per satisfer interessos particulars i no generals. Escarré es va valdre de la seva situació com a regidor d’Urbanisme i va ometre l’emissió dels informes dels Serveis Tècnics Municipals així com del Director d’Obres designat per l’Ajuntament, invertint de manera descarada els valors i principis que legitimen l’actuació de l’Administració.

Malversació de fons públics.- No es pot obviar que les quantitats en les que surt perjudicada l’Administració Pública i quantificades en la present denúncia tenen els seus orígens en fons públics. Mai va existir una resolució vàlida i ajustada a dret que justifiqués la recepció de les obres de la urbanització, donant peu a què amb d’aquesta recepció injusta i arbitrària l’Administració Pública suportés unes despeses que d’altra manera ja haurien estat satisfetes per l’empresa FCC Construcción, S.A. És per això que les persones que van procedir a la signatura de l’Acta de Recepció i tots els altres que de manera tàcita i implícita hi hagin col·laborat, han actuat de forma fraudulenta consentint l’afavoriment de terceres persones amb aquests fons públics.

EIXDIARI.CAT, 07/04/2015; 08:10 PxC denuncia un forat de 10 MEUR a l'Ajuntament

Araceli Bundó (PxC) denuncia el regidor Jaume Escarré (CiU) davant la Fiscalia Anticorrupció pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics, per la mala gestió del Botafoc

Eix. Araceli Bundó

EL VENDRELL.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) Araceli Bundó ha presentat públicament als mitjans de comunicació aquest migdia a la urbanització del Botafoc la denúncia interposada davant la Fiscalia Anticorrupció contra el regidor de CiU Jaume Escarré pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d'influències i malversació de fons públics. Perquè quan es posi en funcionament la urbanització del Botafoc “li costarà 10 milions d’euros a l’Ajuntament, és a dir, a tots els vendrellencs”. La regidora identitària continua dient "un cas més dins de l'aire de corrupció generalitzat de la casta", afegeix que "PxC es personarà com acusació popular quan s'incoïn diligències pels delictes denunciats" i acaba reiterant que "continuarem aixecant les catifes de l’Ajuntament".

Fets

L'Ajuntament del Vendrell va adjudicar les obres d'urbanització de la UA-N.1, "El Botafoc" a la mercantil FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. el 4 de juny de 2008, i el llavors regidor d'Urbanisme, Jaume Escarré, va subscriure Acta de Recepció de les obres de la UA-N.1 el Botafoc sense els informes tècnics preceptius i sense els acords i resolucions obligatòries, com si haguessin estat tots els treballs executats i comprovats, quan no va ser el cas. A partir d'aquest moment el manteniment de les obres i altres instal·lacions recepcionades amb tanta pressa passen a ser municipals i correspon a l'Ajuntament fer-se càrrec d’unes despeses que haguessin hagut de córrer a càrrec de l’empresa. El pagament de les certificacions es va fer amb càrrec als propietaris de les finques afectades. Actualment el deteriorament de la urbanització és tal que valoracions tècniques estimen en més de 10.000.000 d'euros el cost de les reparacions i posada en funcionament.

A l'annex del document de recepció, hi ha un llistat amb tots els treballs pendents de realització, però sense cap termini d'execució dels mateixos ni cap garantia per part de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. per dur-los a terme. El 20 de juny de 2008 el llavors alcalde Benet Jané emet certificat conforme la urbanització ha estat recepcionada, a fi i efecte de facilitar l'obtenció de llicències urbanístiques als terrenys de l'àmbit d'actuació, -tot i que no s’havia sol·licitat cap llicència aleshores-, donant-se per assabentat de la recepció irregular de les obres, i sense realitzar cap actuació al respecte. Tanmateix, els actuals alcalde i regidora d'Urbanisme tampoc han fet cap actuació per acreditar la procedència de la recepció.

Presumptes figures delictives

Prevaricació.- Es va firmar una Acta de Recepció de les obres dictant una resolució per la qual es pren l'acord de recepcionar les obres contractades sense els informes tècnics pertinents, i sense la presència de la persona que havia de dictaminar si les obres s’ajustaven al projecte o no, mantenint a aquesta persona en la més absoluta ignorància, i afavorint els interessos de l’empresa FCC CONSTRUCIÓN, S.A. en detriment dels interessos de l’Ajuntament del Vendrell.

Tràfic d'influències.- És clar que en aquest cas s'ha utilitzat l'Administració Pública per satisfer interessos particulars i no generals. Escarré es va valdre de la seva situació com a regidor d’Urbanisme i va ometre l’emissió dels informes dels Serveis Tècnics Municipals així com del Director d’Obres designat per l’Ajuntament, invertint de manera descarada els valors i principis que legitimen l’actuació de l’Administració.

Malversació de fons públics.- No es pot obviar que les quantitats en les que surt perjudicada l’Administració Pública i quantificades en la present denúncia tenen els seus orígens en fons públics. Mai va existir una resolució vàlida i ajustada a dret que justifiqués la recepció de les obres de la urbanització, donant peu a què amb d’aquesta recepció injusta i arbitrària l’Administració Pública suportés unes despeses que d’altra manera ja haurien estat satisfetes per l’empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. És per això que les persones que van procedir a la signatura de l’Acta de Recepció i tots els altres que de manera tàcita i implícita hi hagin col·laborat, han actuat de forma fraudulenta consentint l’afavoriment de terceres persones amb aquests fons públics.

DIARIMÉS, 08/04/2015; PÀG.12 PxC denuncia un forat de 10 MEUR a l’Ajuntament

EL VENDRELL.- La regidora de Plataforma per Catalunya (PxC) a l’Ajuntament del Vendrell, Araceli Bundó, va presentar públicament ahir a la urbanització del Botafoc la denúncia interposada davant la Fiscalia Anticorrupció contra el regidor de CiU Jaume Escarré pels presumptes delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. Segons va explicar Bundó, quan es posi en funcionament la urbanització del Botafoc «li costarà 10 milions d’euros a l’Ajuntament, és a dir, a tots els vendrellencs». La regidora del partit vendrellenc continua dient “un cas més dins de l’aire de corrupció generalitzat de la casta”, i va afegir que “PxC es personarà com acusació popular quan s’incoïn diligències pels delictes denunciats” i va acabar reiterant que “continuarem aixecant les catifes de l’Ajuntament”.

RTVELVENDRELL.CAT, 15/04/2015 PxC insisteix en la mala gestió del Botafoc

EL VENDRELL.- Plataforma per Catalunya (PxC) incideix en la mala gestió de la urbanització del Botafoc i les despeses que la seva recepció suposarà pels vendrellencs quan s’hagi de reactivar la zona per a la construcció d’habitatges. Una qüestió que  van exposar a principis de mes i a la que Jaume Escarré, exregidor d’urbanisme, va respondre assegurant que la recepció es va fer amb el sistema de cooperació abonant els propietaris les despeses de la urbanització.

 

DIARI DE TARRAGONA, 08/04/2015; PÀG.17 Llevan al Ayuntamiento del Vendrell ante la Fiscalía Anticorrupción

URBANISMO - PxC denuncia que la urbanización el Botafoc fue recepcionada indebidamente

Fue proyectada para pisos de 150 m2 pero no llegó a levantarse ni un bloque. Hoy deberían instalarse todos los servicios

Un viejo cartel anunciaba una promoción de viviendas que no se llegó a levantar. Foto: JMB 

Los cuadros y los tendidos eléctricos de toda la zona están totalmente saqueados y deberán reponerse por completo. Foto: JMB.

José M. Baselga/EL VENDRELL.- Se proyectó como una urbanización de calidad con bloques de viviendas que debían tener un mínimo de 150m2 . Incluso el Ayuntamiento obligó a que por cada piso hubiese más de una plaza de aparcamiento subterráneo. Pero la urbanización del Botafoc quedó en nada.

Ahora la zona es un entramado de calles que delimitan solares llenos de maleza, cuadros de luces y tendidos eléctricos saqueados y avenidas cortadas. Sólo un viejo cartel que anuncia una próxima promoción recuerda lo que pretendía ser en el año 2008. 

La urbanización también llegará a los tribunales. Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Vendrell, ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el estado de la zona. PxC denuncia que el Ayuntamiento recepcionó la obra en 2008 cuando faltaban servicios por instalar y que correspondían a FCC, adjudicataria de la obra.

Ponerla al día

Para PxC, poner al día la zona, que ya es urbanísticamente municipal, tendría un coste de 10 millones de euros para las arcas locales. PxC dice que faltan los informes que la Ley exige para la recepción de la obra y considera que corrió prisa la aceptación aunque no había solicitudes para edificar. 

El actual equipo de gobierno niega que la situación llegue a tener afectaciones para el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Jaume Escarré (CiU), recuerda que la urbanización se hizo mediante junta de cooperación y que por tanto el Consistorio hizo de recaudador del dinero que pagaron los propietarios y de controlador proyecto.

El mismo concejal reconoce que la crisis, unida a las exigencias de tipología de las viviendas exigidas, atemorizó a los constructores, que desistieron de edificar. Sólo hubo una solicitud de licencia de obras que no llegó a ejecutarse y de la que sólo queda el cartel anunciador.

Escarré reconoce que el parón ha favorecido al saqueo de cables eléctricos de toda la zona, pero señala que cuando los propietarios de las parcelas decidan reactivar los proyectos deberán ser ellos los que paguen la puesta al día de la urbanización. 

Sin embargo, PxC pone en conocimiento de la Fiscalía lo que considera una recepción de las obras sin acabar, “lo que preserva los intereses de la empresa, ya que a partir de la recepción el mantenimiento y conservación pasan a ser del Ayuntamiento”, lo que concede “a la empresa unos beneficios incalculables”.

Difícil de impulsar

La zona del Botafoc era una ampliación del núcleo urbano del Vendrell y donde hay una escuela y una guardería. Mantiene pocos de los iniciales propietarios de las parcelas, ya que algunas de ellas pasaron a ser de bancos que fueron rescatados. El coste que deberían asumir para dotar de servicios a la zona dificulta aún más de urbanización.

Faltaban obras por hacer

La adjudicación de las obras se hizo a la empresa FCC Construcción SA. El pago de las certificaciones lo realizó el Consistorio con cargo a los propietarios de las fincas. 

En 2008 fue cuando se recepcionó la urbanización. En el acta consta que cumple con las exigencias técnicas y que la obra está en buen estado. Sin embargo, ”las obras están acabadas con las condiciones que se detallan”.

En este sentido, se detallan ejecuciones, tramitaciones y gestiones pendientes que van desde el desmontaje de las líneas eléctricas aéreas a la conexión a la red municipal de aguas, a la red de riego, a la llegada de la electricidad, de la telefonía o del gas.

Estas conexiones deben ir a cargo de las compañías suministradoras y debían costearlas los propietarios. Desde el Consistorio se apunta que las canalizaciones estaban hechas pero no se ejecutaron las conexiones porque tampoco se edificó en la zona.

Entre otros elementos pendientes, están la colocación del mobiliario urbano que “está en almacenes“ pendientes de su colocación a los contenedores soterrados, tratamiento de espacios libres y jardinería o que “hacen falta obras exteriores al sector para la llegada de suministros” o para aplicar acústicas por la cercanía de la autopista.

El documento señala que el adjudicatario entrega los planos as built, que son del proyecto con los cambios durante el transcurso de la obra y cómo se ejecutó finalmente.

BAIXPENEDESDIARI.CAT, 08/04/2015; 09:05 El Botafoc, de barri de luxe a descampat abandonat

La urbanització del Botafoc, aturada per la crisi, porta anys en una situació de deixadesa

PxC denuncia que l’Ajuntament no l’hauria d’haver recepcionat 

La zona on s'havia de construir el barri del Botafoc Foto: M.G.

Marc Guitart/EL VENDRELL.- La urbanització del Botafoc, a la zona nord del Vendrell, porta més de set anys paralitzada. L’arribada de la crisi econòmica va fer que aquesta zona en la qual s’hi havien de construir 1.600 habitatges hagi quedat reduïda a un descampat semi abandonat on l’únic que s’hi pot fer, de moment, és circular-hi amb cotxe. I això que el nou barri que s’hi preveia construir havia de ser per a gent amb certa capacitat adquisitiva.
 
Tal com explica Jaume Escarré, que el 2008 era regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament del Vendrell, el barri que s’havia d’aixecar al Botafoc «tenia un cert nivell, amb pisos de 150 metres quadrats, més d'una plaça de pàrquing per pis i acabats amb cara i ulls». Les obres es van licitar a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) els primers anys del segle XXI i el consistori les va recepcionar el 2008.
 
En aquells anys previs a la crisi econòmica, sobretot el 2007, diversos dels promotors ja havien presentat projectes per aixecar edificis, però amb l’arribada de la crisi tots ells es van anar fent enrere. D’aquesta manera, la zona va quedar abandonada, quedant només un seguit de solars plens d’herbes que han estat objecte de les inclemències o del robatori de cable de coure reiterat.
 
Aquesta situació és la que ha portat el principal partit de l'oposició, Plataforma per Catalunya (PxC), a denunciar a la Fiscalia Anticorrupció el que consideren una negligència per part del consistori a l’hora de recepcionar les obres de la urbanització. PxC creu que no s’hauria d’haver fet aquesta recepció de les obres, ja que ara la urbanització depèn de l’Ajuntament tot i el mal estat en el qual es troba. Araceli Bundó afegeix que posar en funcionament aquesta urbanització «costarà a l’Ajuntament, i a tots els vendrellencs, deu milions d’euros».
 
Escarré ha aclarit a aquest mitjà que la urbanització del Botafoc es va fer amb el mètode «de la cooperació, mitjançant el qual l’Ajuntament s’erigeix en junta de compensació i els propietaris són els que paguen», raó per la qual no existeix una recepció en sí més enllà que la recepció de les obres, la qual s’havia de fer «perquè estaven acabades».

L’actual regidor d’Aigües també ha apuntat que en el moment de reprendre el projecte seran els mateixos promotors qui s’hauran de fer càrrec dels costos que representi tornar a posar en marxa la urbanització, amb el qual el cost no recaurà sobre els vendrellencs. Quan això passi, Ajuntament i propietaris s’hauran de posar d’acord sobre les condicions amb les quals es reprèn la urbanització. 

DIARIDETARRAGONA.COM, 08/04/2015; 10:36 Llevan al Ayuntamiento del Vendrell ante la Fiscalía Anticorrupción

Fue proyectada para pisos de 150 m2 pero no llegó a levantarse ni un bloque. Hoy deberían instalarse todos los servicios 

Un viejo cartel anunciaba una promoción de viviendas que no se llegó a levantar. Foto: JMB

José M. Baselga | EL VENDRELL.- Se proyectó como una urbanización de calidad con bloques de viviendas que debían tener un mínimo de 150 m2. Incluso el Ayuntamiento obligó a que por cada piso hubiese más de una plaza de aparcamiento subterráneo. Pero la urbanización del Botafoc quedó en nada. 

Ahora la zona es un entramado de calles que delimitan solares llenos de maleza, cuadros de luces y tendidos eléctricos saqueados y avenidas cortadas. Sólo un viejo cartel que anuncia una próxima promoción recuerda lo que pretendía ser en el año 2008.

La urbanización también llegará a los tribunales. Plataforma per Catalunya (PxC), en la oposición en el Vendrell, ha llevado a la Fiscalía Anticorrupción el estado de la zona. PxC denuncia que el Ayuntamiento recepcionó la obra en 2008 cuando faltaban servicios por instalar y que correspondían a FCC, adjudicataria de la obra.

Ponerla al día

Para PxC, poner al día la zona, que ya es urbanísticamente municipal, tendría un coste de 10 millones de euros para las arcas locales. PxC dice que faltan los informes que la Ley exige para la recepción de la obra y considera que corrió prisa la aceptación aunque no había solicitudes para edificar.

El actual equipo de gobierno niega que la situación llegue a tener afectaciones para el Ayuntamiento. El concejal de Urbanismo, Jaume Escarré (CiU), recuerda que la urbanización se hizo mediante junta de cooperación y que por tanto el Consistorio hizo de recaudador del dinero que pagaron los propietarios y de controlador proyecto.

El mismo concejal reconoce que la crisis, unida a las exigencias de tipología de las viviendas exigidas, atemorizó a los constructores, que desistieron de edificar. Sólo hubo una solicitud de licencia de obras que no llegó a ejecutarse y de la que sólo queda el cartel anunciador.

Escarré reconoce que el parón ha favorecido al saqueo de cables eléctricos de toda la zona, pero señala que cuando los propietarios de las parcelas decidan reactivar los proyectos deberán ser ellos los que paguen la puesta al día de la urbanización.

Sin embargo, PxC pone en conocimiento de la Fiscalía lo que considera una recepción de las obras sin acabar, «lo que preserva los intereses de la empresa, ya que a partir de la recepción el mantenimiento y conservación pasan a ser del Ayuntamiento», lo que concede «a la empresa unos beneficios incalculables».

Difícil de impulsar 

La zona del Botafoc era una ampliación del núcleo urbano del Vendrell y donde hay una escuela y una guardería. Mantiene pocos de los iniciales propietarios de las parcelas, ya que algunas de ellas pasaron a ser de bancos que fueron rescatados. El coste que deberían asumir para dotar de servicios a la zona dificulta aún más de urbanización.

EL 3 DE VUIT, 10/04/2015; PORTADA PxC porta la recepció de les obres del Botafoc del Vendrell a la Fiscalia Anticorrupció

El regidor d’Urbanisme de l’època, Jaume Escarré, nega qualsevol irregularitat en el procés //P4EL 3 DE VUIT, 10/04/2015; PÀG.4 PxC i Jaume Escarré, enfrontats per les obres del Botafoc

DENÚNCIA - El grup municipal porta la cessió dels treballs a la Fiscalia Anticorrupció per la presumpta comissió de diversos delictes 

URBANISME - L’exresponsable local d’Urbanisme nega qualsevol anomalia 

Un dels vials de la urbanització del Botafoc del Vendrell en una imatge d’aquest dimecres | 3d8

Ricard Vinyals/EL VENDRELL-. El grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC) a l’oposició de l’Ajuntament del Vendrell ha acudit a la Fiscalia Anticorrupció perquè investigui si en el procés de recepció de les obres de la urbanització del Botafoc per part de l’Ajuntament del Vendrell s’haurien pogut cometre presumptament uns delictes de prevaricació, tràfic d’influències i malversació de fons públics. Les acusacions fetes públiques dimarts per la regidora Araceli Bundó van dirigides a l’aleshores regidor d’Urbanisme i actualment titular de les carteres d’Enllumenat públic, Aigües i Protecció Civil, Jaume Escarré, que ja ha negat qualsevol il·legalitat, ha matisat algunes xifres aportades per PxC i, sobretot, ha defensat la bona i correcta gestió urbanística i administrativa en tot el procés. D’entrada, Escarré nega que a l’Ajuntament del Vendrell li pugui suposar un cost d’uns 10 milions d’euros el fet de posar al dia la urbanització en el moment en què s’hi hagi de començar a edificar, pel deteriorament d’infraestructures produït pel pas del temps des de la finalització de les obres ja fa cinc anys, i xifra l’import necessari per a tota l’adequació en un màxim de 2,5 milions d’euros. I, a més, Jaume Escarré apunta que en cap cas el gruix d’aquesta inversió pendent haurà de sortir de les arques del consistori vendrellenc.

Els fets exposats per PxC 

Segons PxC , que afirma que es personarà com acusació particular en el moment que s’incoïn diligències per aquells suposats delictes, l’Ajuntament del Vendrell va adjudicar les obres d’urbanització de la zona del Botafoc a la societat mercantil Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) CONSTRUCCIÓN, S.A., el 4 de juny de 2008, i l’aleshores regidor d’Urbanisme, Jaume Escarré, va subscriure acta de recepció de les obres sempre segons la versió donada per Araceli Bundó “sense els informes tècnics preceptius i sense els acords i resolucions obligatòries, com si haguessin estat tots els treballs executats i comprovats, quan no va ser el cas”. PxC afirma que a partir d’aquest moment el manteniment de les obres i altres instal·lacions “recepcionades amb tanta pressa passen a ser municipals i correspon a l’Ajuntament fer-se càrrec d’unes despeses que haguessin hagut de córrer a càrrec de l’empresa”. El pagament de les certificacions, afirma PxC, “es va fer amb càrrec als propietaris de les finques afectades”

A partir d’aquí, PxC diu que el deteriorament de la urbanització és tal que “valoracions tècniques” estimen en més de 10 milions d’euros el cost de les reparacions i posada en funcionament. 

Així les coses, PxC  també ha destacat que en l’annex del document de recepció de les obres del Botafoc hi ha un llistat amb tots els treballs pendents de realització, “però sense cap termini d’execució dels mateixos ni cap garantia per part de FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. per dur-los a terme”.

En el relat dels fets, l’esmentada regidora de PxC  també va explicar que, el 20 de juny del 2008, l’alcalde Benet Jané, va emetre un certificat conforme la urbanització havia estat recepcionada, a fi i efecte de facilitar l’obtenció de llicències urbanístiques als terrenys de l’àmbit d’actuació, “tot i que no s’havia sol·licitat cap llicència aleshores, i donant-se per assabentat de la recepció irregular de les obres, i sense realitzar cap actuació al respecte”

PxC conclou que l’alcalde actual, Martí Carnicer, i la regidora d’Urbanisme, Laia Gomis, “tampoc han fet cap actuació per acreditar la procedència de la recepció”

Suposats delictes

Per tot plegat, PxC considera que en aquest procés s’han produït presumptament els següents delictes i per les raons que es detallen: 

Prevaricació. Atès que es va  firmar una acta de recepció de les obres per part de l’Ajuntament del Vendrell dictant una resolució per la qual es pren l’acord de recepcionar les obres contractades sense els informes tècnics pertinents, i sense la presència de la persona que havia de dictaminar si les obres s’ajustaven al projecte o no, mantenint a aquesta persona en la més absoluta ignorància, i afavorint els interessos de l’empresa FCC CONSTRUCIÓN, S.A. en detriment dels interessos de l’Ajuntament del Vendrell.

Tràfic d’influències. PxC creu que és clar que en aquest cas s’ha utilitzat l’administració pública per satisfer interessos particulars i no generals. Així, afirma que Jaume Escarré “es va valdre de la seva situació com a regidor d’Urbanisme i va ometre l’emissió dels informes dels Serveis Tècnics Municipals, com del director d’Obres designat per l’Ajuntament del Vendrell, invertint de manera descarada els valors i principis que legitimen l’actuació de l’Administració”.

Malversació de fons públics. Segons PxC, no es pot obviar que les quantitats en les que surt perjudicada l’administració pública i quantificades en l’esmentada denúncia tenen els seus orígens en fons públics. “Mai va existir una resolució vàlida i ajustada a dret que justifiqués la recepció de les obres de la urbanització, donant peu a amb d’aquesta recepció injusta i arbitrària l’Administració Pública suportés unes despeses que d’altra manera ja haurien estat satisfetes per l’empresa FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.”, afirma PxC, que conclou: “És per això que les persones que van procedir a la signatura de l’acta de recepció i tots els altres que de manera tàcita i implícita hi hagin col·laborat, han actuat de forma fraudulenta consentint l’afavoriment de terceres persones amb aquests fons públics”

Versió del regidor 

Jaume Escarré ha donat una versió molt diferent de la que denuncia PxC. D’entrada, afirma que quan va entrar com a regidor d’Urbanisme, el 2007, ja feia anys que s’havia començat a promoure el Botafoc -el 2001- i havien començat les obres el 2004 un projecte executat per un sistema de cooperació. Això vol dir que les obres les va encarregar l’Ajuntament, que també en va fer el seguiment i va licitar-ne la direcció a través de la Junta de Govern Local, mentre que la gestió econòmica anava a càrrec dels propietaris dels terrenys situats en aquella unitat d’actuació urbanística. Els treballs es van efectuar entre els anys 2004 i 2006. 

L’any 2007 hi havia demanades 8 llicències per construir un total de 324 habitatges amb diverses superfícies a partir dels 90 m2 i el consistori ja havia aixecat l’escola Teresina Martorell, obert al públic algun vial i “volíem fer-hi l’escola bressol”, diu Escarré, el qual continua per dir que el director de l’obra “em va dir l’abril del 2008 que estava feta al 100% i únicament com a obra civil quedaven pendent d’executar els darrers ponts d’accés per tal de comunicar la urbanització amb el nucli , i que es van dura terme en dates posteriors”. Aquell mateix estiu del 2008 el consistori va rebre les obres, “no la urbanització, que mai no ha deixat de ser nostra, i els propietaris fins i tot es queixaven de que la urbanització s’havia retardat quatre anys”, afirma Jaume Escarré.

Quant a la gestió econòmica, “i per part del servei de gestió tributària, es verifica que les bestretes generades corresponen a les diferents etapes de l’execució de l’obra”, explica actualment Jaume Escarré, que continua per dir que abans de la sol·licitud per a la recepció de l’obra es va emetre un informe d’execució per part del tècnic director dels treballs i es va procedir a la signatura de l’acta de recepció, “amb l’aval d’aquest informe”, amb data 4 de juny de 2008. D’acord amb l’annex, afirma Escarré, “l’única obra pendent era la relativa al subministrament de les diferents empreses instal·ladores dels serveis”.

L’aleshores regidor d’Urbanisme també remarca que el 2010 va sol·licitar un informe valorat de l’estat i mancances de la urbanització, “davant de la meva preocupació per l’evident deteriorament de la urbanització”, fruit d’actes de vandalisme durant els dos anys que duia l’obra feta i sense contruïr-hi pels efectes de la crisi. Aquestes millores suposarien aquella inversió d’un màxim de 2,5 milions d’euros, bona part dels quals seran finançats en el seu moment mitjançant l’establiment de contribucions especials.

Jaume Escarré conclou que tota la documentació relativa al Botafoc està a disposició de les persones interessades a les dependències municipals de l’ajuntament vendrellenc. 

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube