Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

El Ple aprova la proposta de PxC per millorar les condicions laborals dels vigilants municipals

El Ple aprova la proposta de PxC per millorar les condicions laborals dels vigilants municipals

02/08/2016 - El Vendrell

PxC proposa dignificar els llocs de treball dels vigilants als edificis municipals i que s'incorpori al plec de condicions de la licitació perquè l'Ajuntament no pot contribuir a la precarietat laboral

El Vendrell | Redacció.- El regidor del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), Joan Carrasco, va presentar en roda de premsa a la plaça Vella la proposta de resolució per al Ple de juliol referent a la dignificació del servei de vigilància dels edificis municipals perqué aquests llocs de treball actualment estan en precari i va declarar que "val a dir que actualment aquests treballadors perceben el salari mí­nim interprofessional sense tenir en compte les tasques realment desenvolupades i atès que actualment el 13% dels treballadors ocupats estan per sota del llindar de la pobresa per qüestió de la precarietat laboral i que l'Ajuntament no pot contribuir a aquest despropòsit".

La regidora Araceli Bundó ho va defensar al Ple i va aconseguir que s'aprovés per unanimitat dels presents. La proposta que porta per tí­tol "per tal de dignificar els llocs de treball dels vigilants a les instal·lacions municipals" diu textualment:

Atès que actualment el servei de vigilància de les instal·lacions municipals va a càrrec d'una empresa privada, amb el consegüent ànim de lucre per part d'aquesta empresa, legí­tim, però.

Atès que la remuneració del treball no es correspon a les feines dutes a terme pel personal contractat, donat que perceben el salari mínim interprofessional sense tenir en compte les tasques realment desenvolupades.

Atès que, tot i que pugui ser legal cas de no vulnerar el conveni col·lectiu d'aquest sector d'activitat, cosa que s'hauria de comprovar, entenem que aquestes condicions econòmiques ratllen l'explotació laboral donant lloc a la figura del treballador pobre, i que des d'aquest grup municipal entenem que l'Ajuntament sempre ha d'anteposar i prioritzar el benestar i la dignitat dels treballadors tant propis com subcontractats, i que no pot ser de cap manera part d'un tracte possiblement explotador del treballador.

Atès que des de PxC sempre hem defensat la municipalització dels serveis que afecten al benestar de la ciutadania, així com els directament vinculats al funcionament diari de les instal·lacions municipals. A més, d'aquesta manera s'unifiquen criteris de contractació a diferents edificis de l'Ajuntament, eliminant una diversitat de perfils que dóna peu a malentesos.

I atès que actualment el 13% dels treballadors ocupats estan per sota del llindar de la pobresa per qüestió de la precarietat laboral i que l'Ajuntament no pot contribuir a aquest despropòsit.

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licita al Ple l'adopció del següent acord: Incorporar en el plec de condicions tècniques de la propera licitació aquelles clàusules adients per tal de garantir unes condicions laborals dignes i que l'Ajuntament dugui a terme les gestions necessàries per tal d'acabar amb l'actual situació de precarietat laboral dels vigilants a les instal·lacions municipals.

A més, la regidora Araceli Bundó va demanar en el torn de precs i preguntes la dimissió d'Eva Serramià, perquè és la pitjor responsable de Cultura que hagi tingut mai l'Ajuntament. No ha fet arribar en temps ni forma les subvencions a les entitats culturals i moltes estan funcionant i organitzant actes públics de la seva pròpia butxaca. Ha aconseguit que l'òpera al carrer de la Coral Polifònica del Vendrell s'hagi de representar a l'Arboç l'obra Cavalleria Rusticana l'11 d'agost per la pèssima gestió de la regidora. "Marxi Sra Serramià abans que vostè acabi amb tot el teixit cultural del Vendrell".

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube