Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

PxC proposa una entitat municipal descentralitzada per a l'antic terme de Sant Vicenç de Calders

PxC proposa una entitat municipal descentralitzada per a l'antic terme de Sant Vicenç de Calders

12/09/2016 - El Vendrell

August Armengol enceta l'actual curs polític amb una antiga reivindicació dels veïns de les platges com és prendre les seves pròpies decisions i regir el seu futur a través d’un òrgan de govern propi

Sant Vicenç de Calders/El Vendrell | Redacció.- El regidor i portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya (PxC), August Armengol, ha presentat a la plaça Major de Sant Vicenç de Calders, davant l’antic ajuntament, la proposta de resolució per al proper Ple amb que la formació encetarà el nou curs polític “per a què l’Ajuntament engegui el procediment per atorgar la categoria administrativa d’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) a l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders”.

El regidor manifesta que “ara és el moment de fer-ho perquè després de molts anys de sentir-se els veïns dels barris marítims menyspreats i maltractats per l’Ajuntament aquest mes d’agost la societat civil de les platges ha esclatat demanant la segregació del Vendrell algunes associacions i una EMD unes altres”, a més, continua explicant que “ara es dóna que diversos partits representats al Consistori, tant del govern com de l’oposició, portaven la constitució d’una EMD al seu programa electoral, com ara nosaltres que ho portem des de 2003”, per acabar afirmant que “l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya avalen aquesta petició des del punt de vista legal”.

El contingut íntegre de la proposta de resolució és el següent:

“Atès que mitjançant un decret franquista l’any 1946 es va agregar l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders al del Vendrell.

Atès que actualment diverses entitats veïnals radicades dins dels límits de l’antic terme de l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders s’han manifestat durant aquest mes d’agost en el sentit que els veïns desitjarien un major grau d’autonomia municipal envers l’Ajuntament del Vendrell i una autogestió dels seus afers quotidians més propera als ciutadans de l’àmbit esmentat.

Atès que l’associació veïnal més antiga del municipi ha votat en assemblea general el 13 d’agost a favor de la recuperació de l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders amb una majoria aclaparadora del 83,3% dels vots a favor i en conseqüència de la segregació del municipi del Vendrell; que un grup d’associacions que precisament aglutinen el major nombre de socis d’aquest àmbit geogràfic s’han manifestat a favor de crear una entitat municipal descentralitzada (EMD) per regir el seu propi futur, i; que aquest mes de setembre està prevista l’assemblea general d’una altra associació veïnal per tal de decidir afegir-se a la més amunt esmentada per engegar els tràmits per aconseguir la segregació a proposta de la seva junta directiva.

Atès que en les eleccions municipals de 2015 diversos partits polítics que hi van concórrer i que avui es troben tant al govern com a l’oposició del Consistori portaven al programa la creació d’aquesta EMD. Un d’ells PxC que precisament ho porta reiteradament al seu programa local des de l’any 2003.

I atès que una EMD és una entitat municipal menor que abasta un o més nuclis de població sense ajuntament propi o com en el cas que ens ocupa seria un antic municipi que recuperaria part de la seva autonomia perduda. Es regiria per una junta de veïns amb el seu president al front. Les competències podrien incloure la vigilància dels béns d’ús públic o comú, la conservació i administració del patrimoni, l’enllumenat públic i neteja viària, l’execució d’obres i prestació de serveis, l’ordenació del trànsit, la conservació i manteniment de parcs, jardins, patrimoni històric i artístic, o les activitats culturals i esportives. Actualment hi ha al voltant de 65 EMD a Catalunya. 

Per tots aquests motius, el grup municipal de PxC sol·licitarà al Ple l’adopció del següent acord: Que l’Ajuntament iniciï els tràmits per constituir una EMD que abasti l’antic terme municipal de l’antic municipi de Sant Vicenç de Calders, que posteriorment ho sotmeti a informació pública durant 60 dies, i que finalment requereixi l’aprovació definitiva del Govern de la Generalitat. Tot plegat segons el què s’estableix en el marc legal vigent”.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube