Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

Mataró, 02/03/2012; PxC Mataró prova la concessió irregular d'una llicència per a l'ús de Mesquita a la ciutat

Mataró, 02/03/2012; PxC Mataró prova la concessió irregular d'una llicència per a l'ús de Mesquita a la ciutat

02/03/2012 - Mataró

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

El Govern ha reconegut la possible il·legalitat de la Mesquita Mata-Rocafonda. Durant el ple s'ha arribat a l'acord que no s'instal·larà una nova mesquita a la ciutat i s'aprova la moció de PxC que anul·larà el registre de parelles de fet.

Matató.-
La portaveu de PxC a l'Ajuntament de Mataró Mónica Lora ha denunciat la concessió irregular de la llicència concedida a la mesquita de Mata-Rocafonda l'any 2002, la mesquita de Mata-Rocafonda és una de les quatre existents a la ciutat. L'equip de govern ha reconegut que es va concedir de forma irregular i per tant que podria ser il·legal, per la qual cosa en els propers dies PxC demanarà que els tècnics municipals estudiïn la situació i precintin el local si és oportú segons la legislació vigent. Durant el ple marcat per la seva durada amb gairebé 40 punts d'acord, PxC ha retirat el punt relatiu a la suspensió de concessió de llicències per a nous centres de culte a causa que la comunitat musulmana volia instal·lar una nova Mesquita a la ciutat. Després de 20 minuts de debat i segons les paraules de la regidora de PxC “L'equip de govern i el consistori han declarat que els musulmans han desestimat la seva intenció, per tant és una gran victòria per a la nostra formació i els ciutadans de Mataró que no tindran una nova mesquita que podria ser la cinquena de la ciutat”, segons Lora “els musulmans volien crear una madraza alcorànica tal com ha reconegut a mig fer algun membres del govern i l'objectiu de PxC serà frenar que la intolerància de l'Islam tingui més presència a la nostra ciutat”.

També s'ha aprovat la moció de PxC tal com ja va ocórrer a Vic relativa a l'anul·lació del registre de parelles de fet. La llei actualment ja té legislades aquestes unions mitjançant acta notarial, i no mitjançant un registre alegal com és el que posseeixen alguns Ajuntaments que estava convertint en una font per a la regularització d'immigrants il·legals. 

Finalment mitjançant una proposta conjunta promoguda per PxC, PP i CUP,  i davant la minoria del govern, es va aprovar la supressió d'un càrrec de confiança de l'àrea d'administració i atenció a la ciutadania que cobra 60.000 € a l'any. Actualment l'equip de govern ja disposa de 6 càrrecs de confiança i est és excessiu segons paraules de Mònica Lora que ho va argumentar dient “que aquest és un càrrec posat a dit per interessos polítics i la vacant hauria de ser substituïda per algú de la plantilla de l'Ajuntament.”

PxC

Mataró, 2 de març de 2012

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.E-NOTICIES.CAT, 02/03/2012; PP, PxC i la CUP voten plegats a Mataró

L'Ajuntament suprimeix un càrrec de confiança que cobrava 60.000 euros anuals

Redacció.-  L'Ajuntament de Mataró ha suprimit un càrrec de confiança, el de cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana, després de l'aprovació d'una proposta conjunta promoguda per Partit Popular, Plataforma per Catalunya i la Candidatura d’Unitat Popular. 

La supressió d'aquest càrrec, que suposarà un estalvi de 60.000 euros anuals, s'ha aprovat amb els 9 vots a favor de l'aliança entre el PP, PxC i la CUP i els vots en contra  dels 7 regidors del govern (CiU). El PSC i ICV s'han abstingut.

L'equip de govern ja compta, a banda, amb 6 càrrecs més de confiança. La regidora de PxC, Mònica Lora, ha qualificat aquest nombre "excessiu".

També ha argumentat que la supressió del Cap d’Àrea d’Administració i Atenció Ciutadana afirmant "que aquest és un càrrec posat a dit per interessos polítics i la vacant hauria de ser substituïda per algú de la plantilla de l'Ajuntament".

D'altra banda el govern municipal ha reconegut la "possible il·legalitat" de la Mesquita Mata-Rocafonda. Durant el ple s'ha arribat a l'acord que no s'instal·larà una nova mesquita a la ciutat i s'ha aprovat la moció de PxC que anul·larà el registre de parelles de fet.

 

 

WWW.ALERTADIGITAL.COM, 04/03/2012; PxC Mataró prueba la concesión irregular de una licencia para el uso de mezquita en la ciudad

Redacción.- La portavoz de Plataforma per Catalunya (PxC) en el Ayuntamiento de Mataró, Mónica Lora, ha denunciado la concesión irregular de la licencia concedida a la mezquita de Mata-Rocafonda en el año 2002. La mezquita de Mata-Rocafonda es una de las cuatro existentes en la ciudad.

El equipo de gobierno ha reconocido que se concedió de forma irregular y por tanto que podría ser ilegal, por lo que en los próximos días PxC pedirá que los técnicos municipales estudien la situación y precinten el local si es oportuno, según la legislación vigente.

Durante el pleno marcado por su duración con casi 40 puntos de acuerdo, PxC ha retirado el punto relativo a la suspensión de concesión de licencias para nuevos centros de culto debido a que la comunidad musulmana quería instalar una nueva mezquita en la ciudad. Después de 20 minutos de debate y según las palabras de la concejala de PxC, “el equipo de gobierno y el consistorio han declarado que los musulmanes han desestimado su intención, por lo tanto es una gran victoria para nuestra formación y para los ciudadanos de Mataró, que no tendrán una nueva mezquita que podría ser la quinta de la ciudad”.

Según Lora, “los musulmanes querían crear una madraza coránica, tal como ha reconocido algún miembro del gobierno y el objetivo de PxC será frenar que la intolerancia del Islam tenga más presencia en nuestra ciudad”.

También se aprobó la moción de PxC, tal como ya ocurrió en Vic, relativa a la anulación del registro de parejas de hecho. La ley actualmente ya tiene legisladas estás uniones mediante acta notarial, y no mediante un registro alegal como es el que poseen algunos Ayuntamientos que se estaba convirtiendo en una fuente para la regularización de inmigrantes ilegales.

Por último, mediante una propuesta conjunta promovida por PxC, PP i CUP, y ante la minoría del gobierno, se aprobó la supresión de un cargo de confianza del área de administración y atención a la ciudadanía que cobra 60.000 euros al año. Actualmente el equipo de gobierno ya dispone de 6 cargos de confianza y éste es excesivo según palabras de Mònica Lora, que lo argumentó diciendo “que este es un cargo puesto a dedo por intereses políticos y la vacante tendría que ser substituida por alguien de la plantilla del Ayuntamiento”.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube