Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

Irregularitats al descobert

Irregularitats al descobert

07/06/2013 - Santa Perpètua de Mogoda

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya denuncia el deute de les Carpes del Cim i sol·licita un informe tècnic del servei de via pública, manteniment i activitats de l’espai municipal Can Bernardes

Santa Perpètua de Mogoda | Redacció.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya destapa múltiples irregularitats en la concessió de l’espai municipal Can Bernardes  per a l’explotació d’un local d’oci nocturn.

Durante quatre anys el consistori ha estat pressupostant 57.105,77 euros anuals en concepte de canon a l’entitat que té la concessió de l’ús privatiu de Can Bernardes -més conegut com la discoteca Carpes del Cim-.

La comptabilització d'aquest muntant malgrat l'existència d'una morositat que es repeteix i es porta arrossegant al llarg de quatre anys i que ha provocat un desequilibri en els pressupostos municipals en no haver-hi uns ingressos reals, implica l'incompliment de la llei de pressupostos. L'entitat té un deute pendent a data de 23/11/2012 de 217.842,65 euros corresponent als exercicis de l'any 2008 al 2012 sense tenir en compte interessos de demora i el 20% de recàrrec, més el temps transcorregut.

No s'ha donat compliment als requisits legals de prèvia autorització municipal per a la concessió de l'ús privatiu en l'espai municipal Can Bernardes, que no l’ha estat realitzant la societat concessionària, sinó que es constata realitzada per uns tercers. La cessió requereix la prèvia autorització administrativa de l'òrgan de contractació municipal amb la finalitat de verificar que concorren en els tercers els mateixos requeriments de capacitat i solvència exigibles que en el concessionari que li va atorgar la concessió. Per tant s'ha d'invalidar qualsevol cessió que pugui haver portat el concessionari a tercers.

El portaveu de Plataforma per Catalunya a la localitat vallesana, Rafael Herrera, considera “intolerable que se segueixi realitzant l'activitat quan es té constància de l'incompliment dels pagaments de les quotes per la concessió, que són superiors als 217.842,65 euros”.

L'ús de l'equipament l’estan realitzant tercers, la qual cosa requereix els controls tècnics que certifiquin el compliment de les normatives vigents de la seva activitat, amb la finalitat d'evitar possibles negligències que puguin causar perjudicis als usuaris.

Són molts els veïns que manifesten les seves queixes per les molèsties que produeix el volum elevat de la música que els impedeix poder descansar de matinada.

Plataforma per Catalunya sol·licita un informe tècnic del servei de via publica, manteniment i activitats per fer complir amb les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral, de Seguretat Social, prevenció de riscos laborals, així com també la normativa interna del sector que regula l'objecte del contracte.

Per al normal desenvolupament de l'activitat cal comptar amb les llicències que corresponguin en cada cas, satisfer tots els impostos, taxes i els arbitratges que gravin l'exercici de l'activitat que es desenvolupa i acreditar el compliment a requeriment municipal.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube