Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

Per la conservació del patrimoni natural i l'eficiència en la seva gestió

Per la conservació del patrimoni natural i l'eficiència en la seva gestió

02/12/2013 - Santa Perpètua de Mogoda

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya denuncia duplicitats en la gestió de l’espai natural de Gallecs, on malgrat les aportacions econòmiques del consistori al consorci per a la seva conservació la flora i la fauna han patit agressions i els pous històrics presenten un deteriorament notori 

Santa Perpètua de Mogoda | Redacció.- El portaveu de Plataforma per Catalunya al consistori, Rafael Herrera, ha advertit que els 58.529,98 € destinats a la conservació, reparació i manteniment de terrenys, béns naturals i altres construccions de l’espai de Gallecs no repercuteixen en la seva protecció, especialment en els terrenys que pertanyen al municipi, on s´han produït una sèrie d’irregularitats que perjudiquen seriosament a la flora i la fauna i l’estat de deteriorament de pous històrics de la zona és notori.

Herrera ha assenyalat que “el nostre deure és posar en coneixement de la Generalitat totes les irregularitats i exigir que faci complir les normes del PEIN (Pla d’Espais d´ Interés Natural de Gallecs)”.

Plataforma per Catalunya reconeix la necessitat de protegir l´espai de Gallecs en ser un espai agroforestal periurbà de 733,52 hectàrees amb importants funcions agràries, ecològiques, paisatgístiques, culturals i educatives.

El portaveu ha destacat que és sobre tot un pulmó verd al servei de la regió metropolitana de Barcelona en un entorn intensament urbanitzat de 150.000 habitants, molts d´ells practicants d’activitats a l´aire lliure com anar en bicicleta, córrer, caminar, passejar o anar en companyia de llurs mascotes. Per tot això veiem beneficiós que se li brindi una especial protecció en incloure l´espai de Gallecs  al PEIN (Pla d’Espais d´ Interés Natural de Gallecs) gestionat per la Generalitat, que és qui té la competència.

El grup municipal de Plataforma per Catalunya considera que la participació econòmica per part dels consistoris és una duplicitat de serveis, ja que la competència del PEIN és de la Generalitat, que per no assumir totes les despeses de la gestió permet als municipis amb representació territorial en l´espai integrar-se en un consorci coadjuvant amb el 49% del pressupost, de manera que la Generalitat n’assumeix un 51% en comptes del 100%.

Plataforma per Catalunya informa que el pressupost del Consorci del Pla Especial de Interés Natural de Gallecs és de 378.597,67 € per l´any 2013, dels quals la Generalitat aporta 38.589,78 € i 154.393,03 € més en concepte d´ingressos previstos de facturar per prestacions de serveis.

Això fa referència a ingressos que s’haurien efectuat amb factures directes a l’Incasòl, actual propietari de tots els terrenys de Gallecs. A la vegada diferents ajuntaments aporten respectivament: el de Mollet 74.567,80 €, Santa Perpetua de Mogoda 63.164,37 €, Palau-Solita i Plegamans 29.722,80 €, Parets del Vallès 8.517,09 €, Lliçà de Vall 4.282,17 € i Montcada i Reixac 5.160,63 €. En contrapartida es destinen 176.265,84 € a despeses de personal, el 46% del pressupost.

Enviar notícia per correo





  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube