Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

Mesures per dotar la gestió econòmica de transparència

Mesures per dotar la gestió econòmica de transparència

07/11/2014 - Santa Perpètua de Mogoda

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Plataforma per Catalunya demana una auditoria externa de les finances municipals

Santa Perpètua de Mogoda | Redacció.- El grup municipal de Plataforma per Catalunya ha presentat una proposició en el consistori per tal que l’Ajuntament insti la Diputació Provincial a encarregar una anàlisi externa de la situació econòmica i financera del consistori i de la empresa municipal de neteja Mogoda Serveis S.A.M. a 31 de desembre de 2013. 

Amb aquesta mesura es vol sotmetre els estats financers de l’Ajuntament a la supervisió de professionals externs i independents a la corporació municipal, en el que constitueix un exercici de transparència i de suport al control intern sobre aspectes com la verificació de l’Estat de Romanent de Tresoreria, Resultat Pressupostari, Balanç de Situació, Compte de Resultats Econòmic i Patrimonial i Memòria de l’Ajuntament i de Mogoda Serveis S.A.M. 

PxC considera necessari implementar mecanismes de control que fiscalitzin la gestió dels responsables polítics sobre les finances municipals i revisin les pràctiques comptables i administratives emprades per l’Ajuntament i l’empresa municipal Mogoda Serveis S.A.M. en l’elaboració de la seva comptabilitat. 

El portaveu del grup municipal de Plataforma per Catalunya a l’Ajuntament, Rafael Herrera, ha manifestat  que una auditoria externa permet detectar desequilibris pressupostaris i anomalies com l’inflament de partides d’ingressos per arribar a quadrar les despeses o la possible utilització d’empreses municipals per generar ingressos ficticis. També permet determinar el grau de previsió a l’hora de programar la despesa i el rigor a l’hora d’elaborar els pressupostos, comptabilitzar els drets que l’Ajuntament pugui tenir pendent de cobrament i el compliment o no de la llei de contractes del sector públic pel que fa a la contractació de proveïdors.

El regidor de PxC ha assenyalat  que l’elaboració d’un pressupost municipal requereix conéixer la situació real d’aspectes com l’endeutament i el grau de solvència.

Herrera ha conclòs dient que “aquesta auditoria no suposarà cap cost addicional per al nostre consistori, perquè a instàncies d’altres  ajuntaments, la Diputació de Barcelona n’assumeix el cost”.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube