Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies municipals

Vic, 15/09/2013; Anglada: És incompressible que CiU estigui a favor de l’avortament

Vic, 15/09/2013; Anglada: És incompressible que CiU estigui a favor de l’avortament

15/09/2013 - Vic

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Anglada: “El govern de CiU-ERC està totalment acabat, amortitzat i sense idees, cosa que fa que la gent de Vic estigui esperant en candeletes les pròximes eleccions municipals”.   

Vic | Redacció.-  L’Ajuntament de Vic va celebrar el passat dilluns el ple municipal amb setze punts de tràmit en l’ordre del dia i tres mocions, PxC no va donar suport a cap de les tres.

La primera moció és la que presentava la CUP on demanava el rebuig al projecte de Llei de l’avortament del govern espanyol. Plataforma per Catalunya va ser l’únic partit del consistori vigatà que hi va votar en contra. CiU es va abstenir, PSC, ERC, ICV i SI, hi van votar a favor. Anglada, va començar la seva intervenció recordant que “defensar la vida del no nascut no és incompatible amb la de la dona embarassada”. El líder identitari va dir que “la nostra societat convenen famílies fortes amb fills, i aquets mereixen poder tenir un pare i una mare tal i com la nostra naturalesa ho ha previst”. En aquest sentit, Anglada va proposar a l’Ajuntament que ”recolzi tots els dies de l’any a les dones agobiades perquè puguin buscar una solució digne al seu problema, tal i com fam moltes entitats”. Per acabar, Anglada va recordar que “´l’avortament no deixa de ser un solució traumàtica i violenta contra un innocent, motivada per a una situació de desesperació”, afegint “el que hem de procurar entre tots és que no es duguin aquestes situacions en que una dona es veu desemparada, marginada o sola davant d´un embaràs”.

La CUP també va presentar una segona moció en defensa de la nació catalana completa. Plataforma per Catalunya va ser l’únic partit del consistori vigatà que hi va votar en contra. Anglada va defensar el vot en contra argumentant que “l'ús de l'expressió Països Catalans és una referència que no agrada a la gran majoria de valencians, però en cavi a molts d’aquí els agrada fer-la servir a la lleugera” afegint “voler inclouré a la força altres territoris només perquè tinguem una llengua en comú és un autèntic error”.  

Finalment, la tercera i última moció presentada per CiU de suport a Lluís Suñé èr sobre la llibertat d’expressió, PxC es va abstenir en considerar que “darrera la querella hi ha una motivació política, però no hem de ser nosaltres qui entrem a valorar les accions judicials”.

En l’apartat de precs i preguntes PxC fa fer un total de 9 preguntes acabant així amb un ple que va durar gairebé 3 hores.

PxC

Vic, 15 de setembre de 2013

 

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.EL 9NOU.CAT, 10/09/2013; L'Ajuntament de Vic regula a través d'una ordenança la concessió de subvencions

El ple també va aprovar dues mocions de la CUP a favor dels Països Catalans i en contra de la modificació de la llei de l'avortament, així com una de CiU de suport a un regidor de Torredembarra jutjat per un acudit en el seu blog.

Nota de premsa de l'Ajuntament de Vic

Vic aprova per unanimitat la modificació de l’ordenança general de subvencions

El ple també va aprovar una moció en defensa dels Països Catalans

L’Ajuntament de Vic va celebrar ahir a la tarda-vespre el Ple Municipal ordinari d’aquest mes de setembre amb 16 diversos punts a l’ordre del dia i 3 mocions.

Un dels punts més destacats va ser l’aprovació per part de tots els grups municipals representats al consistori de la modificació de l’ordenança general de subvencions. Aquesta nova normativa, entre altres aspectes, contempla que el sistema de subvencions arribarà en cinc anys a un 50% per adjudicació directa al pressupost ordinari i el 50% restant per concurrència pública; d’altra banda, l’entitat sol·licitant podrà demanar una bestreta una vegada se li autoritzi la subvenció. L’alcalde de Vic, Josep M. Vila d’Abadal va agrair a totes les formacions polítiques la capacitat de posar-se d’acord amb aquesta nova ordenança i haver pogut consensuar aquest tema que ha estat debatut durant mesos. En aquesta línia, el regidor de l’Àrea d’Economia, Toni Serrat va expressar que “la voluntat de l’equip de govern era aprovar aquest punt per unanimitat, ja que si no hagués estat així no s’hagués posat a l’ordre del dia”.

El Ple va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya. Es tracta d’un document signat per diferents organismes i institucions (Departament de Justícia de la Generalitat, Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, diputacions catalanes, Federació de Municipis de Catalunya i consells dels col·legis d’advocats i procuradors) que té per objectiu coordinar l’acció de les institucions signants en l’execució de les diligències de llançament que disposen els jutjats dels diferents partits judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les famílies o les persones en situació de vulnerabilitat social pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de desnonament, execució hipotecària o similar.

Amb l’adhesió a aquest protocol, l’Ajuntament es compromet, entre d’altres, a elaborar, a sol·licitud del jutjat que així ho requereixi, un informe d’avaluació sobre la possible situació de risc social i les mesures per evitar el llançament.

Tal com indica la comunicació d’adhesió al Protocol, amb l’acord aprovat ahir es va designar la persona responsable de les actuacions relacionades amb aquest tema, que serà l’Àrea de Benestar i Família de l’Ajuntament de Vic.

El segon punt de l’ordre del dia va ser donar llum verda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Universitat de Vic per establir les bases en la cessió de l’ús d’infraestructures de telecomunicacions que permeten una connexió entre la Casa Convalescència i el centre de processament de dades (CPD). En concret l’acord especifica que l’Ajuntament de Vic cedeix l’ús de les canalitzacions municipals per connectar la Casa Convalescència amb el VIT i, serà la UVic qui desplegarà un cable de 96 fibres per tal connexió, assumint-ne les despeses d’instal·lació. Recordem que tant l’Ajuntament de Vic com la UVic són dues organitzacions que participen a l’empresa Parctec Vic, SL, encarregada de gestionar el projecte del Parc d’Innovació.

El ple també va aprovar per totes les formacions polítiques l’expedient d’alteració dels límits municipals entre Vic i Malla, que el ple del passat mes de maig ja va aprovar el darrer municipi. Aquesta modificació es concreta en un tram de la línia de delimitació d’una finca que quedava dividida en els dos termes i ara es preveu situar-la únicament al municipi de Vic. Amb aquesta alteració, doncs, Vic augmenta la seva superfície en 7.697,20 m2.

Els quatre punts següents de l’ordre del dia van consistir en aprovar una bonificació del 95% de l’impost de construccions i llicència urbanística a diverses organitzacions de caire social. Una d’elles es refereix a les obres de modificació de la instal·lació elèctrica de l’Escola d’Arts de Vic; d’altra banda, unes reformes de la cuina de l’Hospital de la Santa Creu; les obres d’adequació interior del local per a menjador social del Tupí; i, finalment les obres de substitució de gespa natural per material sintètic i per la instal·lació d’enllumenat al camp de futbol.

Es va aprovar per part de tots els grups polítics el compte general de l’exercici 2012 de l’Ajuntament de Vic, l’Organisme de Fires i Mercats (OFIM), l’Institut Municipal d’Esports (IME) i les societats mercantils de SermuVic i ImpulsVic.

Dos dels punts tractats en aquest ple van ser aprovar un expedient de modificació de crèdits del pressupost. Aquest es concreta en transferir des de l’Ajuntament de Vic a l’Organisme de Fires i Mercats (OFIM) una quantitat de 20.000 € per finançar les despeses de promoció de les fires de la ciutat.

La ciutat de Vic s’adhereix a la Carta Internacional per Caminar en el marc de la Setmana de la Mobilitat i Segura. Des de fa temps l’equip de govern de l’Ajuntament de Vic treballa amb l’objectiu de transformar la ciutat amb més amable. Tot remunta a la passada legislatura amb la visita del pedagog italià, Francesco Tonucci, el qual reivindicava que les ciutats han de ser pels nens i dels nens. Amb aquesta premissa des de sempre l’Ajuntament ha tingut la sensibilitat per treballar per una ciutat més amable i on les persones puguin desplaçar-se caminant, tenint en compte que la ciutat té unes dimensions idònies per aconseguir-ho. Ara el consistori fa un pas més i s’adhereix a la Carta Internacional per Caminar, en la qual el consistori es compromet a fomentar una ciutat sana, eficient, inclusiva, sostenible i segura on la gent pugui caminar. En resum, l’Ajuntament amb aquesta acció vol promocionar de nou la “cultura de caminar”.

Amb la implementació de l’administració i la reestructuració interna de l’ens municipal, el ple va aprovar una modificació del Catàleg de llocs de treball. D’aquesta manera, es crea un nou lloc de treball de responsable de Recursos Humans, Organització i Atenció a la Ciutadania, per implementar i avaluar les polítiques de disseny organitzatiu i gestió personal de l’Ajuntament. A la vegada, també es crea un altre lloc de treball de tècnic/a d’administració especial de planejament i gestió urbanística, ja que hi ha la necessitat d’actualitzar l’Inventari Patrimonial Municipal. En aquesta línia, el ple també va donar llum verda a la reconversió d’alguns llocs de treball ja existents que tindran altres funcions a fi de posar en marxa l’estratègia conjunta i transversal de la modernització de l’administració pública, i així millorar els nivells d’eficiència del funcionament organitzatiu.

El ple també dóna compta del nomenament de personal interí; per una banda una plaça d’educadora social i per l’altra una plaça d’administrativa pel VicJove.

Per altra banda, el Ple va debatre tres mocions:

A/ MOCIÓ DE LA CUP Vic PEL DRET A DECIDIR I DE REBUIG AL PROJECTE DE LLEI DE L’AVORTAMENT DE GOVERN ESPANYOL. Aprovada amb els vots a favor de la CUP, ERC, ICV-EUiA, SI, PSC; l’abstenció de la CiU i el vots en contra de PxC.

La moció exposada exposa que des del govern espanyol hi ha interès en fer una reforma de la llei de l’avortament que segurament serà aprovada aquesta pròxima tardor. El contingut exacte de la nova llei es desconeix però tal com diu el text “sembla indicar que l’avortament passarà a ser legal només en cas de violació, malformació del fetus o risc per la mare”. Davant de la possible reforma d’aquesta llei la CUP expressa que cal rebutjar qualsevol llei que ataqui la llibertat de la dona i la desempari; rebutjar qualsevol llei com la nova llei de reproducció assistida, que anul·li el dret a algunes dones a ser assistides en sanitat pública per qüestions mèdiques. En el transcurs del debat de la moció, la CUP va acceptar diverses esmenes proposades per altres grups. Una d’elles, i proposada per Joan Ballana d’ERC, consisteix en la introducció d’un punt on es demana reduir l’IVA dels mètodes anticonceptius fins el 4%, ja que ara s’hi imposa el 21%; d’altra banda, Iban Lapeira del SI va posar en dubte que s’hagués de convocar la concentració des del mateix Ajuntament de Vic; i Anna Erra, portaveu de CiU va remarcar que des del seu grup polític es donaria suport favorable a la moció sempre i quan es retirés el punt on es demana que es convoqui una concentració pel dia 28 de setembre en rebuig aquesta llei des de l’Ajuntament de Vic, doncs aquesta tasca correspon a les entitats que vetllen per aquest objectiu. Destacar que tant PSC com ICV-EUiA van donar suport a la moció de forma íntegre, i per part de PxC, Josep Anglada va posar en qüestió el lloc on es debatia aquest tema.

B/ MOCIÓ DE LA CUP EN DEFENSA DE LA NACIÓ CATALANA COMPLETA. APROVADA amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC, ICV-EUIA i SI; i PxC hi va votar en contra.

La moció denuncia que actualment s’assisteix a una situació de dispersió de les administracions nacionals provocada pel mateix govern central al llarg de molts anys, oblidant els Països Catalans entesos com a tal. Per aquesta raó, i sabent que actualment s’està vivint un moment de canvi nacional, i on el paper de les institucions més pròximes a la ciutadania (ajuntaments) han de jugar un paper cabdal a la construcció d’aquesta nova societat, la moció reconeix el municipi de Vic com a part dels Països Catalans. En aquest sentit l’Ajuntament de Vic es compromet a treballar per la superació de les estructures institucionals presents en una fase inicial del procés i per gestar-ne una de nova que englobi tota la nació completa al final del procés. A la vegada, el document també remarca que l’Ajuntament participarà i fomentarà l’obertura d’un procés de vertebració del conjunt dels Països Catalans i, a la vegada, insta als Parlaments i als governs autonòmics a obrir un procés de diàleg i revitalitzar en el cas de que ja existeixi l’Assemblea de Càrrecs Electes dels Països Catalans amb els agents socials, econòmics i culturals del conjunt del territori. Finalment, la moció també demanarà a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) treballar per estrendre’s més enllà del territori de la comunitat autònoma de Catalunya.

C/ MOCIÓ DE CiU EN SUPORT A LLUÍS SUÑÉ, PER LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. APROVADA amb els vots a
favor de CiU, ERC, ICV, SI, CUP i PSC i amb l’abstenció de PxC.

L’Ajuntament de Vic amb aquesta moció demana la retirada de la demanda contra Lluís Suñé per haver publicat un acudit al seu blog el 2008 denunciant les balances fiscals. En el document s’exposen els antecedents dels fets: “es remunten l’any 2008, quan l’imputat, a través del seu blog personal, va difondre una imatge irònica en què criticava l’espoli fiscal que pateix Catalunya, comparant-lo amb una comunitat autònoma espanyola: Extremadura. Aquesta és una imatge de les xarxes socials, que no ha creat ell i que, en tot cas, en va fer ús pel dret a la llibertat d’expressió.” La moció recorda la pena màxima a què s’enfronta el regidor és “una multa de 145 mil euros i 2 anys de presó”. Davant d’aquesta situació la moció també demana donar suport institucional a Suñé en aquest procés: fent difusió del cas.


 

 

 

 

 

 

WWW.OSONA.COM, 09/09/2013;L'Ajuntament de Vic gestionarà la Central i garantirà la continuïtat d'Embat Cultural

La polèmica gestió de la fundació torna a marcar la sessió del ple, on es van aprovar dues mocions presentades per la CUP

Vic.- Redacció.- El forat econòmic de 68.000 euros que es va trobar a la Fundació Embat Cultural, que fins ara portava la gestió de la Central, va tornar a marcar el ple de l’Ajuntament de Vic que es va celebrar aquest dilluns a la tarda. El regidor de Cultura, Joan López (ERC), va haver d’entomar un altre cop les crítiques de l’oposició, que van demanar que es depuressin responsabilitats. López va estar clar i contundent en la resolució de l’afer: l’Ajuntament de Vic passarà a gestionar la Central i l’equip de govern, format per ERC i CiU, aposta per la continuïtat d’Embat Cultural.

Pel que fa a la resta de la sessió, el ple va aprovar tots els punts de l’ordre del dia, sense massa problema. Entre aquests, destaca la bonificació de diverses llicències d’obres de la Fundació Hospital de la Santa Creu, l’Associació d’Acollida el Tupí i el camp de gespa artificial de l’OAR Vic. També es va donar llum verda a la reforma de l’ordenança general de subvencions, que facilitarà l’accés de les entitats.

Pel que fa a les mocions, es van aprovar dues propostes de la CUP, amb el vot a favor de tots els partits menys PxC: una en contra del projecte de llei de l’avortament del govern espanyol i una altra a favor d’ampliar el procés sobiranista al conjunt dels Països Catalans. Per últim, també es va aprovar la tercera moció, en aquest cas presentada per CiU, de suport a Lluís Suñé, regidor d’ICV de Torredambarra, acusat d’’ultraje a la nación española” per haver fet mofa sobre l’espoli fiscal. L’ecosocialista s’enfronta a 154.000 euros de multa i a dos anys de presó. Tots els partits hi van votar a favor, menys PxC, que es va abstenir.

Un forat de 68.000 euros

La Fundació Embat Cultural es va crear l’any 2005 i està formada per Òmnium Cultural, els Sagals d’Osona i la Penya Barcelonista Plana de Vic, amb l’objectiu de gestionar l’equipament de la Central. En els darrers mesos s’ha destapat una mala gestió econòmica, atribuïda al seu director Rossend Brugulat, que ha portat a la ruïna a l’entitat. L’escàndol va esclatar en el darrer ple, quan des de la regidoria de Cultura es va proposar traspassar 40.000 euros de les arques de l’Ajuntament a la fundació, per tal de tapar el forat de l’entitat i poder-la liquidar (els 28.000 restants els aportarien les tres entitats que formen la fundació).

La CUP i SI no es van mossegar la llengua al ple d'ahir i van tornar a demanar explicacions a López. La CUP va preguntar si tornarien els diners a l’Ajuntament i va fer tres precs: que es retirés la subvenció a la fundació, que l’Ajuntament surtís de l’entitat i que es pengessin al web municipal els seus comptes.

López va explicar que, després d’esclatar la polèmica, ja havia posat el seu càrrec a disposició de l’alcalde i del Patronat de la fundació, la qual cosa no es va acceptar. Un cop superat aquest tràmit polític, el regidor de Cultura va convocar dues reunions per intentar trobar una sortida pactada al problema, amb la junta de portaveus dels partits del consistori i la Comissió de Cultura (en aquesta última hi van participar també els representants de les tres entitats d’Embat Cultural).

Després d’aquestes trobades, des de l’equip de govern s’ha decidit que l’Ajuntament gestionarà a partir d’ara la Central, des de la regidoria de Cultura, amb un tècnic municipal (que actualment ja porta els centres cívics). Els nou sistema es començarà a aplicar de forma immediata i serà semblant a l’Espai ETC i l’Orfeó Vigatà. O sigui, per un costat, se signaran convenis de cessió d’espais amb les entitats d’Embat Cultural. Per un altre, aquests espais estaran disponibles per a tota la ciutadania, amb el simple pagament d’una taxa i una reserva prèvia.

En aquest marc, des de l’equip de govern s’ha decidit donar continuïtat a la Fundació Embat Cultural, tal com demanaven les tres entitats implicades, i per sorpresa d’alguns grups de l’oposició, que ja donaven per feta la seva liquidació, ja que entenien que sense la gestió de la Central la fundació no tenia cap sentit. López ha argumentat que si es dissolgués la fundació no es podrien recuperar els 40.000 euros que hauria aportat l’Ajuntament. Aquests diners retornaran a les arques municipals per dues vies: es reduirà la subvenció atorgada en el termini de quatre o cinc anys i les tres entitats treballaran en activitats pactades amb l’Ajuntament, que podrien generar alguns ingressos. El regidor de Cultura va posar com exemple la creació d’un Observatori de Cultura Popular d’àmbit nacional.

Si la troca no estava prou embolicada, des de l’Ajuntament s’ha constatat que els estatuts de la fundació són molt antics i s’han de posar al dia de manera urgent. Això no es podrà fer fins que estigui configurat el nou Patronat de la fundació, que estarà format per 12 persones: tres de cada una de les entitats i tres de l’Ajuntament, entre les que hi  haurà un membre de l’oposició (Joan López, Àlvar Solà i Mary Moyano).

La reunió per crear el nou Patronat està prevista per al 17 de setembre. En aquesta trobada, un cop elegits els 12 membres, s’aprovaran els estatuts i llavors es podrà fer l’acceptació de la subvenció de 40.000 euros que aporta l’Ajuntament (el pagament d’aquesta quantitat, doncs, no es pot fer efectiu abans).

EL PLE, EN BREU

ICV es posiciona a favor de la proposta de l’alcalde de treure el trànsit del centre de Vic

Nil Puigivila (CUP) VA abandonar la sessió del ple a mig fer perquè estava enfebrat. Cristina Gayoso, de PxC, ja no hi va assistir perquè estava de baixa.


EL 9 NOU, 13/09/2013; PÀG. 13 Llum verda a les tres mocions: dues de la CUP i una de CiU

Vic.- Agustí Danés.-  L’Ajuntament de Vic va aprovar per unanimitat al ple d’aquest dilluns la modificació de l’ordenança general de subvencions. Aquest fet, que podria semblar un mer canvi burocràtic, en realitat té més suc.

El motiu és que, en un termini de cinc anys, la quantitat de subvencions directes es reduirà al 50% de l’import que s’hi destini, mentre que el 50% restant passarà a adjudicar-se per concurrència pública. És a dir, disminuirà el marge de decisió dels regidors, que fins ara tenien potestat per decidir l’import i el destí d’aquests diners, en favor d’un concurs en què associacions i entitats podran presentar-se per rebre les subvencions d’acord amb uns barems prefixats.

Com sol passar les mocions es van menjar bona part del ple. Se’n van aprovar dues de la CUP: contra la llei d’avortament del govern espanyol –amb el sí de tots els grups excepte l’abstenció de CiU i el vot contrari de PxC– i en defensa de la nació catalana completa –la PxC va votar-hi en contra–. I una de CiU en suport a Lluís Suñé, regidor d’ICV a Torredembarra acusat d’ultratge a la nació espanyola per haver reproduït al seu blog una vinyeta crítica amb Extremadura per l’espoli fiscal a Catalunya. Hi van donar suport tots els grups excepte PxC, que es va abstenir.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube