Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Vic, 17/05/2012; Anglada:

Vic, 17/05/2012; Anglada: "apostem pel retorn de les empreses del sector tèxtil, elèctric i de l’automoció que van marxar de Catalunya, però no a qualsevol preu"

17/05/2012

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

Plataforma per Catalunya advoca per una reindustrialització que comporti la creació de llocs de treball de qualitat.

Vic | Redacció. El president de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha manifestat el seu malestar amb l’oferiment de reclusos com a mà d’obra barata al teixit empresarial català.

El dirigent identitari ha qualificat de“reprovables” les declaracions de la consellera de Justícia, Pilar Fernández, en què afirma que la contractació de reclusos pot ser l’alternativa a la deslocalització.

Anglada ha mostrat el seu rebuig al que ha definit com “una aberració extreta del mateix receptari liberal” que ha demostrat ser un fracàs i ha derivat en l’actual crisi econòmica.

El president de Plataforma per Catalunya ha volgut recordar que les empreses que van instal·lar-se al Marroc, a la Xina i a l’Est d’Europa “ho van fer atretes per normatives laborals i mediambientals més laxes i sous més baixos”. En aquest sentit el dirigent identitari ha advocat pel “retorn de les empreses del sector tèxtil, elèctric i de l’automoció que van marxar de Catalunya, però no a qualsevol preu”.

Anglada ha advertit que “si facilitem el retorn d’empreses que empren treballadors amb sous que freguen l’esclavatge laboral  estarem repetint els errors del passat que han desembocat en el retrocés de les conquestes socials dels treballadors”.

Per a Anglada aquesta iniciativa és encara més indecent si es té en compte que “en la seva majoria aquests treballadors són reclusos immigrants que han elevat la despesa penitenciària fins a xifres rècord i suposen una càrrega que els catalans honrats han de suportar amb els seus impostos”.

“No podem premiar els immigrants que han transgredit les nostres lleis oferint-los un lloc de treball. Fer-ho suposaria un greuge per als nostres ciutadans honestos. Hem de fomentar la cultura de l’esforç perquè els nostres honrats treballadors tinguin accés de manera preferent a una feina”.

Anglada ha apel·lat a la responsabilitat social de les empreses i ha demanat al teixit empresarial català “que no es deixi seduir per la disponibilitat d’una mà d’obra en règim de semi-esclavitud que accentuaria encara més les tensions que registra el mercat laboral a Catalunya”.

El dirigent vigatà ha afirmat que “la recuperació econòmica de Catalunya passa per una reindustrialització que generi llocs de treball de qualitat i permeti construir una societat on l’economia estigui al servei de les persones i no pas on les persones estiguin al servei d’un sistema econòmic inamovible dissenyat per obtenir un rèdit econòmic a qualsevol preu”.

PxC

Vic, 17 de maig de 2012

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.ALERTADIGITAL.COM, 17/05/2012; Anglada califica de “indecente” el ofrecimiento de reclusos como mano de obra barata a empresas catalanas

Redacción.- El presidente de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha expresado su malestar con el ofrecimiento de reclusos como mano de obra barata a empresas catalanas. El dirigente identitario ha calificado de “reprobables” las declaraciones de la consellera de Justicia, Pilar Fernández, en las que afirmó que la contratación de reclusos puede ser la alternativa a la deslocalización.

Anglada ha mostrado su rechazo a lo que ha definido como “una aberración extraida del mismo recetario liberal” que ha demostrado ser un fracaso y ha derivado en la actual crisis.

El presidente de Plataforma per Catalunya ha querido recordar que las empreses que se instalaron en Marruecos, en China y en el Este de Europa “lo hicieron atraídas por normativas laborales y medioambientales más laxas y sueldos más bajos”. En este sentido el dirigente identitario ha abogado por el “retorno de las empresas del sector textil, eléctrico y de la automoción que abandonaron Catalunya, pero no a cualquier precio”.

Anglada ha advertido que “si facilitamos el regreso de empresas que emplean a trabajadores con sueldos que rozan la esclavitud laboral estaremos repitiendo los errores del pasado que han desembocado en el retroceso de las conquistas sociales de los trabajadores”.

Para Anglada esta iniciativa es todavía más indecente si se tiene en cuenta que “en su mayoría estos trabajadores son reclusos inmigrantes que han elevado el gasto penitenciario hasta cifras récord y suponen una carga que los catalanes honrados han de soportar con sus impuestos”.

“No podemos premiar a los inmigrantes que han transgredido nuestras leyes ofreciéndoles un puesto de trabajo. Debemos fomentar la cultura del esfuerzo para que nuestros honrados trabajadores tengan acceso de manera preferente a un empleo”.

Anglada ha apelado a la responsabilidad social de las empresas y ha pedido al tejido empresarial catalán “que no se deje seducir por la disponibilidad de una mano de obra en régimen de semi-esclavitud que acentuaría aún más las tensiones que registra el mercado laboral en Catalunya”.

El dirigente vicense ha afirmado por último que “la recuperación económica de Catalunya pasa por una reindustrialización que genere puestos de trabajo de calidad y permita construir una sociedad en la que la economía esté al servicio de las personas y no en la que las personas estén al servicio de un sistema económico inamovible diseñado para obtener un rédito económico a cualquier precio”.

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube