Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Perpinyà, 28/07/2012; Josep Anglada presenta la Plataforma per Catalunya Nord a Perpinyà

Perpinyà, 28/07/2012; Josep Anglada presenta la Plataforma per Catalunya Nord a Perpinyà

28/07/2012

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

En un cèntric restaurant de Perpinyà i davant de més de 50 persones, Josep Anglada ha participat a la presentació en un menjar-debat que ha servit com a presentació oficial de PxCNord.Perpinyà.-
L'acte ha estat organitzat per la delegació de les terres nordcatalanes, encapçalada per Llorenç Perrié Albanell qui ha estat el primer a dirigir-se al públic assistent. Albanell ha afirmat el caràcter identitari i catalanista de la delegació, posicionant-se contra el “pseudocatalanisme esquerrà, multicultural i mundialista”, Llorenç Perrié es va referir a la campanya contra la inseguretat ciutadana que s'iniciarà a l'agost i per la qual esperen “recollir més d'1.500 signatures en tot el territori”. El delegat de PxCNord va exposar la gravetat de l'impacte migratori i va emfatitzar “la nostra prioritat en la defensa de la identitat catalana i europea enfront de la creixent pressió migratòria”. Entrat en qüestions pròpiament catalana Perrié va afirmar la reivindicació de “crear una regió catalana dins de França i de tenir relacions especials amb els territoris amb els quals compartim llengua i cultura en un marc euro-regional. De la mateixa forma PxCNord es pronuncia a favor de l'ensenyament del català a l'escola, en coherència amb el nostre pensament identitari”, afegint “PxCNord es posa com a objectiu aconseguir diversos regidors en les properes eleccions locals de 2014”.A continuació va prendre la paraula el secretari de relacions nacionals de PxC, Enric Ravello que es va referir a la “reconquesta com un exemple de com s'han d'enfrontar els pobles europeus actuals a l'amenaça mortal que suposa la colonització migratòria i la reversió demogràfica que estem sofrint”, Ravello va assenyalar a la “globalització i la ideologia mundialista com el gran enemic de les identitats de tots els pobles”, afegint que “la mundialització ha danyat greument als treballadors europeus en els seus drets socials i econòmics, treballadors que han estat abandonat per l'esquerra mundialista i que avui tenen la seva esperança en els partits identitaris i socials com el nostre”. Ravello També va denunciar “el jacobinisme com un mundialisme a petita escala”.En el seu torn, el secretari general del partit, Robert Hernando va fer una exposició de l'estat del partit a Catalunya i de l'expansió del mateix. El secretari general va donar com a claus de l'èxit de PxC “l'amor a la pròpia terra i la vinculació en la defensa de la mateixa. La valentia dels nostres regidors i dels nostres dirigents és la característica que distingeix Plataforma per Catalunya de la resta de formacions”, Hernando va denunciar a “els amos dels diners com els grans enemics de la identitat i com els responsables de l'actual crisi econòmica”. Hernando va afirmar que “la nostra lluita està en la defensa de la identitat catalana, per això estem avui aquí, però també per la defensa de la nostra identitat europea avui amenaçada per la uniformització globalitzadora”.

Josep Angalda,
president de Plataforma per Catalunya, va tancar el torn d'intervencions. “La identitat catalana és una realitat que defensem al sud i al nord dels Pirineus” va manifestar Angalda deixant el compromís de Plataforma per Catalunya amb la identitat com a poble, “hi hagi on hi hagi un català, estarà PxC per defensar-ho”. En aquesta línia el president de PxC va reivindicar “que el català s'introdueixi en el sistema educatiu de Catalunya Nord. Els nens catalans del nord dels Pirineus han de conèixer i estimar la nostra llengua i la nostra cultura”.

El líder identitari va fer un balanç del creixement de PxC, esbossant les línies estratègiques que han motivat l'èxit actual, comentant que “Plataforma per Catalunya aconseguirà molts èxits en el proper futur. Els nostres moments de glòria estan per arribar”. Anglada va assenyalar la “importància política i simbòlica que per al nostre partit suposarà tenir regidors a Catalunya Nord”.

Després de l'acte, els membres de Plataforma per Catalunya Nord amb Josep Angalda al capdavant es van dirigir al centre de Perpinyà on van repartir propaganda que va ser acollida amb molt interès per la població nordcatalana.

PxC

Perpinyà, 28 de juliol de 2012

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.E-NOTICIES.CAT, 29/07/2012; Anglada fa el salt a la Catalunya Nord

PxCNord es marca l'objectiu d'"aconseguir diversos regidors en les properes eleccions locals de 2014"

Redacció.-  El president de la ultradretana Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha presentat la seva formació a la Catalunya Nord. “La identitat catalana és una realitat que defensem al sud i al nord dels Pirineus”, ha manifestat Angalda durant l'acte de presentació de PxCNord. “Hi hagi on hi hagi un català, estarà PxC per defensar-ho”, ha afegit.

En aquesta línia el president de PxC ha reivindicat “que el català s'introdueixi en el sistema educatiu de Catalunya Nord. Els nens catalans del nord dels Pirineus han de conèixer i estimar la nostra llengua i la nostra cultura.

El líder ultradretà també ha fet balanç del creixement de PxC i ha dit que la formació "aconseguirà molts èxits en el proper futur. Els nostres moments de glòria estan per arribar”. Anglada ha assenyalat la “importància política i simbòlica que per al nostre partit suposarà tenir regidors a Catalunya Nord”.

El delegat de la formació a la Catalunya Nord, Llorenç Perrié Albanell, ha expressat que espera recollir 1.500 signatures de suport durant la campanya contra la inseguretat ciutadana que la formació potarà a terme a l'agost.

També ha explicat que la prioritat de PxCNord és "la defensa de la identitat catalana i europea enfront de la creixent pressió migratòria” i ha afegit que “PxCNord es posa com a objectiu aconseguir diversos regidors en les properes eleccions locals de 2014”.

 

WWW.ALERTADIGITAL.COM, 29/07/2012; PxC reivindica en Perpignan su carácter catalanista y su defensa de la identidad catalana y europea

Redacción.-  En un céntrico restaurante de Perpiñán (sur de Francia) y ante más de 50 personas, el presidente de Plataforma per Catalunya PxC), (Josep Anglada, participó en la presentación oficial de PxCNord. El acto fue organizado por la delegación plataformista en “las tierras nordcatalanas”, encabezada por Llorenç Perrié Albanell.

Albanell reivindicó el carácter identitario y catalanista de la delegación y criticó el “pseudocatalanismo izquierdista, multicultural y mundialista”. Llorenç Perrié se refirió a la campaña contra la inseguridad ciudadana que se iniciará en agosto y para la que esperan “recoger más de 1.500 firmas en todo el territorio”.

El delegado de PxCNord expuso la gravedad del impacto migratorio y enfatizó “nuestra prioridad en la defensa de la identidad catalana y europea frente a la creciente presión migratoria”.

Perrié defendió también la creación de una región catalana dentro de Francia y del establecimiento de “relaciones especiales con los territorios con los que compartimos lengua y cultura en un marco euro-regional”. Dijo que PxCNord está a favor de la enseñanza del catalán en la escuela, “en coherencia con nuestro pensamiento identitario” y cifró los objetivos de su formación en lograr varios concejales en las próximas elecciones locales de 2014.

Por su parte, el secretario de relaciones internacionales de PxC, Enrique Ravello, apuntó a la globalización y la ideología mundialista como “el gran enemigo de las identidades de todos los pueblos”, al considerar que “la mundialización ha dañado gravemente a los trabajadores europeos en sus derechos sociales y económicos; trabajadores que han sido abandonado por la izquierda mundialista y que hoy tienen su esperanza en los partidos identitarios y sociales como el nuestro”. También denunció “el jacobinismo como un mundialismo a pequeña escala”.

Por otra parte, el secretario general del partido, Robert Hernando, denunció a “los amos del dinero como los grandes enemigos de la identidad y como los responsables de la actual crisis económica” y reiteró que “nuestra lucha está en la defensa de la identidad catalana y también por la defensa de nuestra identidad europea, hoy amenazada por la uniformización globalizadora”.

Josep Anglada cerró el turno de intervenciones señalando que “la identidad catalana es una realidad que defendemos al sur y al norte de los Pirineos”. “Allí donde haya un catalán, estará PxC para defenderlo”. En esta línea, el presidente de PxC reivindicó “que el catalán se introduzca en el sistema educativo de Catalunya Nord”. “Los niños catalanes del norte de los Pirineos deben conocer y amar nuestra lengua y nuestra cultura”, subrayó.

Anglada se refirió por último a “la importancia política y simbólica” que para su partido supondría la obtención de concejales “en Catalunya Nord”.

 

Perpignan, 28/07/2012. Josep Anglada présente la Plataforma per Catalunya Nord à Perpignan

Communiqué de presse de Plataforma per Catalunya (PxC)

Dans un restaurant du centre de Perpignan et devant plus de 50 personnes, Josep Anglada a participé lors d’un dîner-débat à la présentation officielle de PxCNord

Perpignan. L’évènement a était organisé par la délégation des terres nord catalanes, dirigée par Llorenç Perié Albanell qui a était le premier à se diriger vers le public présent. Albanell a afirmé le caractère identitaire et catalaniste de la délégation, se positionnant contre le « pseudo catalanisme de gauche, multiculturel et mondialiste », Llorenç Perrié à fait référence également à une campagne contre l’insécurité citoyenne qui commencera en Août et pour laquelle nous espérons « recueillir plus de 1500 signatures dans tout le territoire ».  Le délégué de la PxCNord a exposé la gravité de l’impact migratoire en soulignant “notre priorité dans la défense de l’identité catalane et européenne face à la croissante pression migratoire”. Sur les questions proprement Catalane Perrié a affirmé la revendication de “créer une région catalane en France et d’avoir des relations spéciales avec les territoires avec lesquels nous partageons une langue et une culture semblable dans le cadre euro-régional. De même PxCNord se prononce en faveur de l’enseignement du Catalan à l’école, en cohérence avec notre pensée identitaire, en ajoutant “PxCNord  a comme objectif d’obtenir plusieurs conseillers municipaux lors des prochaines élections locales de 2014″.

Ensuite le secrétaire des relations nationales de PxC a pris la parole, Enric Ravello s’est référé à la “reconquête comme un exemple de comment les peuples européens actuels  doivent affronter la menace mortelle qui est la colonisation migratoire et la réversion démographique dont nous souffrons”,  Ravello a désigné la “globalisation et l’idéologie mondialiste comme le grand ennemi des identités de tous les peuples”, en ajoutant que “la mondialisation a attaqué gravement les travailleurs européens dans leurs droits sociaux et économiques, travailleurs qui ont été abandonnés par la gauche mondialiste et qui aujourd’hui fondent leur espoir dans les partis identitaires et sociaux comme le nôtre”. Ravello a aussi dénoncé “le jacobinisme comme un mondialisme à petite échelle”.

Le secrétaire général du parti, Robert Hernando a fait un exposé de l’état du parti en Catalogne et de son expansion. Le secrétaire général a donné comme les clefs du succès de PxC “l’amour de sa propre terre et de sa défense. La vaillance de nos conseillers municipaux et de nos dirigeants est la caractéristique qui distingue Plataforma per Catalunya du reste des autres formations”, Hernando a dénoncé “les maîtres de l’argent comme les grands ennemis de l’identité et comme les responsables de l’actuelle crise économique”. Hernando a affirmé que “notre lutte est dans la défense de l’identité catalane, c’est pour cela que nous sommes aujourd’hui ici, mais aussi pour la défense de notre identité européenne aujourd’hui menacée par l’uniformisation globalisatrice”.

Josep Anglada, président de Plataforma per Catalunya, a clôturé  les interventions. “L’identité catalane est une réalité que nous défendons au Sud et au Nord des Pyrénées a manifesté Anglada parlant de l’engagement de la Plataforma per Catalunya avec l’identité en tant que peuple”, “n’importe où, où se trouvera  un catalan, PxC sera là pour le défendre”. Dans cette ligne le président de PxC a revendiqué “que le catalan doit s’inscrire dans le système éducatif de la Catalogne du Nord. Les enfants catalans du nord des Pyrénées doivent connaître et aimer notre langue et notre culture”.

Le dirigeant identitaire a fait un bilan de la croissance de PxC, en esquissant les lignes stratégiques qui ont motivé le succès actuel, commentant que “Plataforma per Catalunya obtiendra beaucoup de succès dans l’avenir. Nos moments de gloire arrivent”. Anglada a signalé l’ “importance politique et symbolique pour notre parti  d’avoir des conseillers municipaux en  Catalogne du  Nord”.

Après l’acte, les membres de la Plataforma per Catalunya Nord avec Josep Angalda en tête se sont dirigés au centre de Perpignan où ils ont distribué des tracts qui ont été accueillis avec beaucoup d’intérêt par la population nord catalane.

 

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube