Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Vic, 01/08/2012; PxC considera que el blocaire Xavier Rius podria estar incitant l’odi i la discriminació contra PxC

Vic, 01/08/2012; PxC considera que el blocaire Xavier Rius podria estar incitant l’odi i la discriminació contra PxC

31/07/2012

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Josep Anglada: “La imparcialitat i ànim difamatori per part del blocaire Xavier Rius, podria suposar un nexe de causalitat entre les agressions sofertes per alguns membres de PxC”.

Vic | Redacció.- En relació a la informació publicada a la web del blocaire Xavier Rius on anuncia que el Sindicat de Periodistes denuncia les amenaces d’Anglada, Plataforma per Catalunya (PxC) mostra la seva perplexitat i ho interpreta com una nova temptativa de perjudicar la imatge del partit liderat per Josep Anglada.

En l’esmentat article, el blocaire Xavier Rius fa una valoració totalment personal i subjectiva del comentari de Josep Anglada interpretant-lo com una amenaça física, afirmant en el seu blog que no li convé que em passi res en resposta a un comentari de Josep Anglada que donava continuïtat a un altre Twitt on deia que “els serveis jurídics de PxC estaven avaluant la interposició d´una querella per incitar a l´odi i la discriminació contra PxC, tal i com ho empararia l´article 510 del codi penal”. Comentari que ja es va matisar i va confirmar el líder identitari que es referia a un sentit  stricto sensu” judicial.

En aquest sentit PxC vol matisar les manifestacions del blocaire Xavier Rius, on en relació a la denúncia que va interposar davant dels Mossos d´Esquadra ara diu que Jo poso denuncia el dia 5 a la comissaria dels mossos de Vic pel fet que algú hagi fet un compte amb el meu nom i la meva foto” quan en realitat va culpar de l´autoria i dels comentaris del presumpte Twitter fals a Josep Anglada, tal i com demostra la captura de pantalla (que ja es va encarregar de modificar la verbalització –canviant fer per difondre- un cop s´interposa la denuncia per part Josep Anglada.

En aquest aspecte queda clar la forma subjectiva i parcial del Sr. Xavier Rius alhora de interpretar la realitat. De fet ell mateix reconeix al seu llibre que no és parcial: “...Em vaig sentir traït i enganyat, si bé no podia imaginar el que vindria. No sóc neutral. Ho sento!” . Xavier Rius Sant – Xenofòbia a Catalunya, pàgina 245.

Queda clara doncs l´estratègia d´aquest blocaire de perjudicar la imatge del líder identitari i del partit del qual és president a través del seu blog i del seu llibre entre d´altres mitjans ometent el deure constitucional de facilitar informació veraç i rigorosa, ometent voluntàriament en alguns casos la diligència inherent i exigible a la seva professió, definint al líder identitari d´improperis difamatoris, com a títol d´exemple: intenta donar una imatge de persona assenyada que trenqui la de franquista eixelebrat”. Xavier Rius Sant – Xenofòbia a Catalunya, pàgina 87.

El president de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha manifestat que “queda clara la imparcialitat i ànim difamatori per part del blocaire Xavier Rius, i per tant, considero que pot existir nexe de causalitat entre les agressions d´alguns membres de PxC com el cas per exemple de Alberto Sánchez, regidor a l´ Hospitalet de Llobregat i notícies difamatòries que poden incitar a l´odi i la discriminació contra grups o associacions per motius ideològics”. “Amb això no vull dir que PxC culpabilitzi ara per ara a ningú de res (per evitar interpretacions subjectives), senzillament que s´està avaluant l´interposició d´accions legals contra diferents mitjans”.

En aquest sentit, el líder identitari ha senyalat que “quan vaig manifestar que PxC estava estudiant la interposició de querelles contra atacs difamatoris a la dignitat i fama del partit, no és tractava d´una amenaça; més que res perquè la definició d´amenaça és l´anunci de causar un mal i anunciar fer complir la llei és un fi molt legítim i totalment allunyat del mal”. Per continuar afirmant que “es faran tantes querelles i accions civils com siguin necessàries per respectar els drets de PxC, que també els té per si algú se li ha oblidat”.

Anglada també ha volgut deixar clar que “examinarem totes les notícies que apareguin als mitjans amb què hi tingui relació directa o indirecta PxC i estudiarem si s´acoten als requisits legals  i en cas que no s´ajustin a la llei anunciem que interposarem accions civils invocant al dret a la rectificació, segons estableix la Llei Orgànica 2/1984 de 26 de març reguladora del Dret de Rectificació”.

Per últim, Anglada ha convidat al Sindicat de Periodistes i altres associacions que es considerin agraviades per tal que “contemplin la possibilitat de presentar en conjunt aquest tipus de querelles, sota la direcció lletrada conjunta, per fer respectar la diligència i imperatius legals que regeixen el dret d´informació”.

PxC

Vic, 1 d’agost de 2012

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWWALERTADIGITAL.COM, 01/08/2012; Josep Anglada cree que el bloguero Xavier Rius podría estar incitando el odio contra PxC

Redacción.-  En relación a la información publicada a la web del bloguero Xavier Rius donde anuncia que el Sindicato de Periodistas denuncia las amenazas de Anglada, Plataforma per Catalunya (PxC) ha mostrado hoy su perplejidad y lo interpreta como una nueva tentativa de perjudicar la imagen del partido liderado por Josep Anglada.

En el mencionado artículo, el bloguero Xavier Rius hace una valoración totalmente personal y subjetiva del comentario de Josep Anglada, lo que los idetitarios catalanes interpretan como “una amenaza física”. Entre las afirmaciones contenidas en su blog, una en la que dice que ”no le conviene que me pase nada”, en respuesta a un comentario de Josep Anglada que daba continuidad a otro Twitt donde decía que “los servicios jurídicos de PxC estaban evaluando la interposición de una querella por incitación al odio y la discriminación contra PxC, tal y como lo ampararía el artículo 510 del código penal”. Un comentario que ya se matizó al confirmar el líder identitario que se refería a un sentido “stricto sensu” judicial.

En este sentido PxC quiere matizar las manifestaciones del bloguero Xavier Rius, referidas a una denuncia interpuesta el día 5 en la comisaría de los mozos de Vic “por el hecho de que alguien haya hecho una cuenta con mi nombre y mi foto, cuando en realidad culpó de la autoría y de los comentarios del presunto twitter falso a Josep Anglada, tal y como demuestra la captura de pantalla, que ya se encargó de modificar la verbalización –cambiando hacer por difundir- una vez hecha la denuncia” por parte del líder identitario.

“En este aspecto queda claro la forma subjetiva y parcial del señor Xavier Rius a la vez de interpretar la realidad. De hecho él mismo reconoce a su libro que no es parcial: “…Me sentí traicionado y engañado, si bien no podía imaginar el que vendría. No soy neutral. Lo siento!” . Xavier Rius Sant – Xenofobia en Cataluña, página 245″.

Para PxC, “queda clara pues la intención de este bloguero de perjudicar la imagen del líder identitario y del partido del cual es presidente a través de su blog y de su libro, entre otros medios omitiendo, el deber constitucional de facilitar información veraz y rigurosa y omitiendo en algunos casos la diligencia inherente y exigible a su profesión”. En este sentido, los plataformistas ponen como ejemplo uno de los comentarios de Rius, al referirse a Anglada: “Intenta dar una imagen de persona sensata que rompa la de franquista alocado”. Xavier Rius Sant – Xenofobia en Cataluña, página 87.

Josep Anglada cree acreditada “la parcialidad y ánimo difamatorio por parte del blogueroXavier Rius, y por lo tanto, considero que puede existir nexo de causalidad entre las agresiones de algunos miembros de PxC como el caso por ejemplo de Alberto Sánchez, edil en Hospitalet de Llobregat y las noticias difamatorias que pueden incitar al odio y la discriminación contra grupos o asociaciones por motivos ideológicos”. Y añade el vicense: “Para evitar interpretaciones subjetivas, con esto no quiero decir que PxC culpe hoy por hoy a nadie de nada, sencillamente que se está evaluando la interposición de acciones legales contra diferentes medios. Se interpondrán tantas querellas y acciones civiles como sean necesarias para respetar los derechos de PxC, que también los tiene, por si alguien se le ha olvidado”.

Anglada también advirtió que su partido examinará “todas las noticias que aparezcan en los medios y que tengan relación directa o indirecta con PxC y estudiaremos si se acotan en los requisitos legales”. “En caso de que no se ajusten a la ley, anunciamos que interpondremos acciones civiles invocando al derecho a la rectificación, según establece la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de marzo reguladora del derecho de rectificación”.

Por último, Anglada invitó al Sindicato de Periodistas y otras asociaciones que se consideren agraviadas para que “contemplen la posibilidad de presentar en conjunto este tipo de querellas, bajo la dirección letrada conjunta”, al objeto de hacer que se respete “la diligencia e imperativos legales que rigen el derecho de información”.

 

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube