Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Vic, 10/08/2012; Anglada invita al Sindicat de Periodistes de Catalunya per intrusisme Professional contra Xavier Rius Sant

Vic, 10/08/2012; Anglada invita al Sindicat de Periodistes de Catalunya per intrusisme Professional contra Xavier Rius Sant

10/08/2012

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Anglada invita al sindicat de periodistes de Catalunya a formar part del procediment judicial per, entre altres motius, intrusisme professional contra Xavier Rius Sant al entendre que també es poden veure vulnerats els drets del col·lectiu de periodistes.

Vic | Redacció.- El president de  Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha volgut convidar al Sindicat de Periodistes de Catalunya a formar part en l'imminent procediment judicial contra el blocaire  Xavier Rius Sant per intrusisme professional, entre altres possibles delictes.

Es té el dubte raonable que el Sr. Rius no és periodista i la millor prova són les seves pròpies paraules on reconeix que no és periodista i que consta al portal web youtube i l'adreça del qual és la següent: http://www.youtube.com/watch?v=PhutmA5EqCU&feature=youtube_gdata_player

És per això que en presentar-se públicament com a periodista i realitzar actes propis auto declarant-se periodista – fins i tot també en el llibre que ha publicat recentment sota el títol de “Xenofòbia a Catalunya” per l'editorial Edicions de 1984- , Plataforma per Catalunya creu que l'esmentat blocaire podria incórrer en responsabilitat penal per infracció de l'article 403 del Codi Penal, el qual estableix en l'últim paràgraf que: “Si el culpable, a més, s'atribuís públicament la qualitat de professional emparada pel títol referit, se li imposarà la pena de presó de sis mesos a dos anys.”

En aquest sentit el líder identitari ha manifestat que també van a posar aquest fet en coneixement de la justícia, ja que en el llibre publicat per aquest senyor sota el títol “Xenofòbia a Catalunya” “entenem que s'han vulnerat els nostres drets en prevaler l'ànim difamatori d'aquest senyor contra mi i contra el meu partit com a víctimes d'estratègies que van en contra de la bona praxi periodística en fer-se un abric de quimeres per aconseguir el seu objectiu que queda totalment clar en el llibre: crear una imatge distorsionada i amanyada als seus propis interessos personals i econòmics obviant que no és necessari arribar al descrèdit per fer desplegar unes idees en contra de Plataforma per Catalunya i Josep Anglada”.

Anglada, ha seguit manifestant que fa extensible la seva invitació a tots els col·legis professionals del periodisme en assenyalar que “ no en va, la missió principal del present precepte és la protecció del públic a qui van dirigits aquests actes per brindar així una protecció contra fets irresponsables, negligents derivats d'una mala praxi com és el cas que ens ocupa; protegint a més l'interès corporatiu dels periodistes que es podrien veure afectats i s'obraria en defensa de les seves competències i drets morals sobre el prestigi i bon fer de la professió”.

PxC

Vic, 10 d’agost de 2012

 

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.ALERTADIGITAL.COM, 11/08/2012; Anglada pide al Sindicato de Periodistas de Cataluña que se persone en la causa contra el bloguero Xavier Rius “por intrusismo profesional”

Redacción.-  El presidente de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, ha pedido al Sindicato de Periodistas de Cataluña que forme parte  en el inminente procedimiento judicial contra el bloguero Xavier Rius Sant por intrusismo profesional, entre otros posibles delitos.

“Se tiene la duda razonable que el señor Rius no es periodista y la mejor prueba son sus propias palabras en donde reconoce que no es periodista y que consta en el portal web youtube y cuya dirección es la siguiente:

http://www.youtube.com/watch?v=PhutmA5EqCU&feature=youtube_gdata_player

Es por ello que al presentarse públicamente como periodista y realizar actos propios auto declarándose periodista – incluso también en el libro que ha publicado recientemente bajo el título de “Xenofòbia a Catalunya” por la editorial Edicions de 1984- , Plataforma per Catalunya cree que el mencionado bloguero podría incurrir en responsabilidad penal por infracción del artículo 403 del Código Penal, que establece en el último párrafo que: ‘Si el culpable, además, se atribuyese públicamente la cualidad de profesional amparada por el título referido, se le impondrá la pena de prisión de seis meses a dos años’”.

En este sentido, el líder identitario dijo que pondrá este hecho en conocimiento de la justicia, al considerar que, en el citado libro “se han vulnerado nuestros derechos al primar el ánimo difamatorio de este señor contra mí y contra mi partido”. Y añadió: “Hemos sido víctimas de estrategias que van en contra de la buena praxis periodística al hacerse un abrigo de quimeras para lograr su objetivo: crear una imagen distorsionada y amañada a sus propios intereses personales y económicos obviando que no es necesario llegar al descrédito para hacer desplegar unas ideas en contra de Plataforma per Catalunya y Josep Anglada”.

Anglada hizo extensible su invitación a todos los colegios profesionales del periodismo al estimar  que “la misión principal del presente precepto es la protección del público a quien van dirigidos esos actos para brindar así una protección contra hechos irresponsables, negligentes derivados de una mala praxis como es el caso que nos ocupa; protegiendo además el interés corporativo de los periodistas que se podrían ver afectados y se obraría en defensa de sus competencias y derechos morales sobre el prestigio y buen hacer de la profesión”.

 

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube