Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Vic, 16/12/2012; Anglada: Plataforma per Catalunya ha de tornar als seus orígens

Vic, 16/12/2012; Anglada: Plataforma per Catalunya ha de tornar als seus orígens

16/12/2012

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Anglada ho ha deixat clar davant del Consell Executiu: “Plataforma per Catalunya va néixer per defensar els interessos d'aquest gran poble que és el poble català, per lluitar contra la invasió d’immigrants i contra la destrucció de la nostra economia”.

Vic | Redacció.- Tal com estava previst, s’ha reunit aquest dissabte a Vic el Consell Executiu de Plataforma per Catalunya per analitzar els últims resultats electorals. El vicepresident del partit, August Armengol, ha estat la persona encarregada de llegir l’informe presentat pel Consell de Presidència. En l’informe, Armengol ha dit que “malgrat no haver assolit l'objectiu d'entrar al Parlament en no haver superat la barrera del 3% a la demarcació de Barcelona -però tampoc a les altres demarcacions-, "els 60.000 vots obtinguts s'han de considerar com una nova confirmació de la nostra consolidada presència en l'escena política catalana". Armengol també ha assenyalat que “els candidats de les nostres llistes van ser els adequats i van respondre amb escreix al difícil i desigual repte que se'ls havia plantejat”. En l’informe també es diu que “la campanya electoral i la nostra presència al carrer van ser insuficients a causa de l'escassetat de recursos econòmics, dels escassos recursos humans i la no-presència als grans mitjans de comunicació de masses amb especial rellevància la quasi absència dels mitjans audiovisuals”. En el mateix informe també es destaca el fet de “tenir una borsa de vots important, clara i definida que se situa entre els 75 mil vots obtinguts a les autonòmiques de 2010 i els 60 mil de 2012, passant pels 66 mil de les municipals de 2011”.

Un cop acabada l’exposició de l’informe, s’ha obert un torn de paraula per tal que tots els membres del Consell poguessin fer la seva particular valoració i al mateix temps aportar els seus suggeriments per tal de seguir avançant.

Ha estat en el torn de precs i preguntes on hi ha hagut algunes discrepàncies ideològiques pel que fa a la postura que ha d’adoptar el partit en temes com l’avantprojecte de llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació proposada pel ministre Wert o el dret a decidir.

En aquest sentit, el president del partit, Josep Anglada, ha estat clar i contundent a l’assenyalar que “Plataforma per Catalunya va néixer per defensar els interessos d'aquest gran poble que és el poble català i per lluitar contra la invasió d’immigrants”. Referent al ministre Wert, Anglada ha dit que “és intolerable que un personatge com el Sr. Wert s'atreveixi a negar el caràcter de llengua materna al català, i equipari el seu ensenyament a Catalunya a la categoria de quarta llengua”, afegint “la nostra formació defensarà sempre la permanència de Catalunya a Espanya” però ha insistit que ”per això s'ha de respectar al màxim la nostra identitat i la nostra llengua”.

Sobre la consulta, Anglada ha assenyalat que “Plataforma per Catalunya no s’hi oposarà, sempre i quan es faci dintre la legalitat”, però també ha volgut deixar clar que “en cas de produir-se un referèndum Plataforma per Catalunya es posicionarà clarament contra la independència de Catalunya”.

Anglada ha acabat la seva intervenció assegurant que ”és important tornar als orígens del naixement de Plataforma per Catalunya, uns orígens identitaris que han fet possible tenir la confiança de més de 75.000 vots en unes eleccions autonòmiques, donar-nos l’entrada en 40 municipis i la presència de 67 regidors”, i ha afegit “perquè això sigui possible s’haurà de produir alguna reestructuració en els òrgans del partit”.

El Consell Executiu es tornarà a reunir el proper 12 de gener per tal de debatre i posar a votació aquestes dues propostes i alguns altres assumptes importants del partit.

PxC

Vic, 15 de desembre de 2012

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

WWW.ALERTADIGITAL.COM, 17/12/2012; Anglada: “Plataforma per Catalunya tiene que volver a sus orígenes”

Redacción.-  Tal como estaba previsto, se ha reunido este sábado en Vic el Consejo Ejecutivo de Plataforma per Catalunya para analizar los últimos resultados electorales. El vicepresidente del partido, August Armengol, ha sido la persona encargada de leer el informe presentado por el Consejo de Presidencia. En el informe, Armengol ha dicho que “a pesar de no haber logrado el objetivo de entrar al Parlament al no haber superado la barrera del 3% en la demarcación de Barcelona -pero tampoco en las otras demarcaciones-, “los 60.000 votos obtenidos se han de considerar como una nueva confirmación de nuestra consolidada presencia en la escena política catalana”.

Armengol también ha señalado que “los candidatos de nuestras listas fueron los adecuados y respondieron con creces al difícil y desigual reto que se les había planteado”. En el informe también se dice que “la campaña electoral y nuestra presencia en la calle fueron insuficientes debido a la escasez de recursos económicos, de los escasos recursos humanos y la no-presencia en los grandes medios de comunicación de masas con especial relevancia la casi ausencia en los medios audiovisuales”. En el mismo informe también se destaca el hecho de “tener una bolsa de votos importante, clara y definida que se sitúa entre los 75 mil votos obtenidos en las autonómicas de 2010 y los 60 mil de 2012, pasando por los 66 mil de las municipales de 2011”.

Una vez acabada la exposición del informe, se ha abierto un turno de palabra para que todos los miembros del Consejo pudieran hacer su particular valoración y al mismo tiempo aportar sus sugerencias para seguir avanzando. Ha sido en el turno de ruegos y preguntas donde ha habido algunas discrepancias ideológicas respecto a la postura que tiene que adoptar el partido en temas como el anteproyecto de ley orgánica de mejora de la calidad de la educación propuesta por el ministro Wert o el derecho a decidir.

En este sentido, el presidente del partido, Josep Anglada, ha sido claro y contundente al señalar que “Plataforma per Catalunya nació para defender los intereses de este gran pueblo que es el pueblo catalán y para luchar contra la invasión de inmigrantes”. En referencia al ministro Wert, Anglada ha dicho que “es intolerable que un personaje como el señor Wert se atreva a negar el carácter de lengua materna al catalán, y equipare su enseñanza en Cataluña a la categoría de cuarta lengua”, añadiendo que “nuestra formación defenderá siempre la permanencia de Cataluña en España”, si bien insistió en que “se tiene que respetar al máximo nuestra identidad y nuestra lengua”.

Sobre la consulta, Anglada ha señalado que “Plataforma per Catalunya no se opondrá, siempre y cuando se haga dentro de la legalidad”, pero también ha querido dejar claro que “en caso de producirse un referéndum Plataforma per Catalunya se posicionará claramente en contra de la independencia de Catalunya”.

Anglada ha acabado su intervención asegurando que ”es importante volver a los orígenes del nacimiento de Plataforma per Catalunya, unos orígenes identitarios que han hecho posible tener la confianza de más de 75.000 votos en unas elecciones autonómicas, darnos la entrada en 40 municipios y la presencia de 67 concejales”, y añadió que “para que esto sea posible se tendrá que producir alguna reestructuración en los órganos del partido”.

El Consejo Ejecutivo se volverá a reunir el próximo 12 de enero para debatir y someter a votación estas dos propuestas.

WWW.OSONA.COM, 19/12/2012; PxC posposa el debat sobre la possible dimissió d'Anglada

El líder del partit va posar el càrrec a disposició després dels minses resultats a les eleccions.

Redacció.-  El cap de llista  i president de Plataforma per Catalunya (PxC), Josep Anglada, va posar a finals de novembre el seu càrrec a disposició del partit, després que PxC hagués quedat fora del Parlament, amb l'1,65% dels vots i 60.142 votants. El partit de Josep Anglada va ser la vuitena força més votada en aquests comicis i va perdre uns 15.000 votants respecte el 2010. En principi, la decisió sobre la continuïtat d'Anglada al capdavant de PxC s’havia de prendre en la següent reunió del partit.

El passat dissabte, el consell executiu de PxC es va reunir a Vic per valorar les eleccions. A la trobada, en cap moment es va parlar de la possible dimissió d’Anglada i es va posposar la decisió fins a la pròxima assemblea de la formació, a finals de febrer, segons va confirmar el mateix Anglada a Osona.com.

De fet, no sembla que Anglada estigui massa convençut de deixar el càrrec, si es donés el cas. Més si tenim en compte algun dels seus darrers articles, on textualment va escriure: “Jo vaig fundar aquesta nau i em comprometo a seguir-la pilotant fins al final”.

El partit tampoc mostra cap símptoma de voler castigar el seu líder per les eleccions, ans tot el contrari. El passat dissabte, el consell executiu va presentar un informe sobre els passats comicis on s’afirmava que els 60.000 vots obtinguts per PxC s'han de considerar com “una nova confirmació de la nostra consolidada presència en l'escena política catalana".  El vicepresident del partit, August Armengol, també va assenyalar que “els candidats de les nostres llistes van ser els adequats i van respondre amb escreix al difícil i desigual repte que se'ls havia plantejat”.

 

Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube