Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

En defensa de la Justícia com a valor superior del nostre ordenament jurídic

En defensa de la Justícia com a valor superior del nostre ordenament jurídic

28/01/2013

COMUNICAT DE PREMSA PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya advoca per un accés a la Justícia sense taxes judicials

Vic | Redacció.-  Plataforma per Catalunya manifesta el seu rebuig a la normativa aprovada pel Partit Popular que contempla la introducció de taxes judicials.

El president de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, sosté que “la Llei 10/2012 de 20 de novembre, -per la qual es regulen determinades taxes en l’àmbit de l’Administració de Justícia i de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses - vulnera el dret a la tutela judicial efectiva recollit en l’actual marc jurídic”.

El líder identitari adverteix que la nova llei implica un canvi normatiu que compta amb la desaprovació, manifestada públicament, d’una àmplia majoria d’associacions i organitzacions de magistrats, jutges, procuradors i fiscals.

Anglada sosté que “la introducció de taxes judicials -juntament amb l’atac al Torn d’Ofici i la supressió dels Serveis d’Orientació Jurídica- suposa el desmantellament del model de justícia reconegut com a valor superior del nostre ordenament jurídic”.

Plataforma per Catalunya apunta que les taxes judicials estan mancades de proporcionalitat. Hi ha incongruències com el pagament de quantitats que fins i tot poden arribar a duplicar l’import reclamat en quanties petites tals com reclamacions de consum o multes de trànsit. Aquesta disfunció podria comportar el pagament de 200 euros per recórrer sancions de 100 euros.

Anglada ha qualificat la nova normativa d’insensible a la realitat perquè els criteris de càlcul de les noves taxes judicials contempla el pagament de milers d’euros quan es reclama una indemnització per danys, quan estan en joc els estalvis de les participacions preferents o un immoble venut sense llicència.

L’aplicació indiscriminada d’aquestes taxes posa al mateix nivell una multinacional amb una gran facturació amb beneficis de milions d’euros, i una família amb uns ingressos globals mensuals de 1.500 euros, que hauran d’abonar idèntic import pel mateix procediment. Per al president de PxC constitueix un nou atac a les rendes mitjanes.

Anglada afirma que la introducció de taxes judicials “és una mesura dissuasòria que cerca reduir la litigiositat penalitzant econòmicament l’accés a l’activitat judicial”. L’aplicació de les noves taxes judicials persegueix reduir la càrrega de treball del cos de funcionaris al servei de l’Administració de Justícia per una via indirecta i il·legítima, perquè no aprofundeix en els veritables problemes de manca de mitjans materials i personals dels jutjats per afrontar la saturació del sistema judicial.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube