Català - Castellà
explica'ns
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

Més competències per als ajuntaments

Més competències per als ajuntaments

08/01/2014

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA (PxC)

Plataforma per Catalunya reivindica que els Ajuntaments puguin tirar endavant polítiques de desenvolupament local i plans d’ocupació

Vic | Redacció .- Plataforma per Catalunya reclama un nou marc legal per tal que els ajuntaments que disposin de superàvit pressupostari, i a la vegada no superin els límits d’endeutament establerts legalment, puguin destinar el romanent a finançar polítiques de desenvolupament local.

La petició ve motivada per la necessitat d’esmorteir amb caràcter d’urgència l’elevada taxa d’atur que afecta Catalunya, xifrada en un 22,8% segons les dades de l’EPA.

La maniobra legal per portar a terme aquesta iniciativa passa per materialitzar la modificació de l’article 32 de la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, ja que actualment aquesta llei no permet als Ajuntaments destinar l’estalvi a posar en marxa accions o polítiques públiques relacionades en l’àmbit del desenvolupament econòmic local, i especialment a generar ocupació.

El president de Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, ha reivindicat que els Ajuntaments, en tant que administracions més properes als ciutadans, han d’esdevenir centres de presa de decisions amb una autonomia més ampla.

En aquest sentit demana “dotar de més competències als ens locals per rendibilitzar el major grau de proximitat, i per tant de coneixement, de la realitat de cada municipi. Aquesta aposta permetria “articular polítiques ajustades a les necessitats de cadascun d’ells”.

 

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Donar-me d'alta Donar-me de baixa
PxC a Youtube