Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Notícies a Catalunya

PxC, a favor de la cultura de la vida i del suport a la maternitat

PxC, a favor de la cultura de la vida i del suport a la maternitat

29/04/2014

COMUNICAT DE PREMSA DE PLATAFORMA PER CATALUNYA

August Armengol vota al Ple comarcal del Baix Penedès contra la moció sobre l’avortament presentada pel PSC, ERC i ICV-EuiA i que va comptar amb el vot a favor de CiU

Baix Penedès | Redacció.- El conseller comarcal de Plataforma per Catalunya (PxC) al Consell Comarcal del Baix Penedès, August Armengol, va votar al darrer Ple comarcal en contra de la moció sobre l’avortament que van presentar  conjuntament els grups comarcals del PSC, ERC i ICV-EUiA, moció, que a més, va rebre el suport explícit i el vot a favor de CiU.

Estem assistint a un “suïcidi demogràfic” admetent legislacions abortistes. Enfront d'això és imprescindible fomentar polítiques de natalitat recolzades en mesures de protecció a la família i acabar amb l'avortament, que impedeix que milers de nens catalans i espanyols sans i amb capacitat de lluitar pel nostre futur i la nostra societat morin cada any abans de néixer.

Des de PxC proposem la “protecció del nasciturus” ja que l'avortament és sempre la pitjor de les opcions en quant suposa una violació del dret a la vida i un atemptat contra el futur de la nostra Comunitat. La seva solució passa per fomentar la cultura de la vida i donar suport a la dona embarassada en situació de desemparament, i sense perjudici de les eximents o atenuants de la responsabilitat que hagin de legislar-se en casos d'estat de necessitat. Com alternativa, proposem la “creació d'una gran Agència per a l'Adopció Nacional”.

PxC “acusa als partits fins ara majoritaris de no haver posat en pràctica ni una sola mesura en els últims 35 anys per resoldre l'asfixiant decadència de la nostra natalitat i de pretendre substituir la falta de naixements de nens catalans i espanyols amb l'arribada de més i més immigrants que cobreixin aquest dèficit demogràfic”. Semblant política només mereix un qualificatiu: “suicida”. La crisi de valors ètics i socials afecta a totes les institucions i també a la família, que s'ha vist atacada directament durant els últims anys per determinades ideologies i grups de pressió. I la casta política governant ha negat qualsevol valor a la família i s'ha desentès de la seva defensa i promoció com a cèl·lula bàsica de la nostra societat.

PxC proposa “un pla de natalitat” que garanteixi el marc més adequat i els incentius fiscals perquè es puguin formar parelles joves i perquè puguin tenir el nombre de fills que estimin oportú. Hem de guanyar “la batalla demogràfica”, la natalitat i la maternitat són un bé comú i han de protegir-se. Ajudes per a les famílies en transport, educació i sanitat. Promoció de mesures de discriminació positiva, tant en matèria fiscal com social, per a les famílies que desitgen tenir fills, aplicant una escala progressiva creixent segons el nombre de fills. Ajudes als pares i mares de Família Nombrosa en atur i incapacitat laboral amb establiment de criteris de preferència d'accés al mercat laboral. Amb la creació d’una “xarxa de suport a la dona espanyola embarassada”, que inclogui el dret a la percepció d'un salari social sempre que resulti necessari per ajudar-la en la viabilitat del seu embaràs. S’hauria de regular el dret de la dona embarassada a ser informada de l'existència d'aquesta Xarxa i de les ajudes i suports que se li podrien oferir. S’haurien de crear estructures i entitats socials que ofereixin alternatives reals a l'avortament per a dones amb problemes derivats del seu embaràs.

Enviar notícia per correo

  • Facebook
  • Google Plus
  • Twitter
  • Tuenti
  • Email
Compartir aquesta notícia
Notícies relacionades en altres mitjans de comunicació

REVISTAESPIGOL.COM, 21/03/2014; 13:56 El grup socialista del Consell Comarcal aconsegueix aprovar una moció en contra de la Llei Gallardón sobre l’avortament amb els únics vots en contra de PP i PxC

La moció, presentada pel PSC del Baix Penedès ha comptat amb el suport d’ERC i ICV a la reunió prèvia de la junta de portaveus. El text s’ha presentat de manera conjunta per PSC, ERC i ICV i en la votació s’hi ha afegit el grup de CiU. Els únics partits contraris a la moció han estat el PP i PxC.


BAIX PENEDÈS.- El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat una moció impulsada pel grup socialista on s’insta al govern de l’Estat a retirar immediatament i no continuar amb la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica pel qual es pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva, i interrupció voluntària de l’embaràs.

Davant aquesta proposta, presentada conjuntament pel PSC, ERC i ICV, només els grups del PP i de Plataforma per Catalunya (PxC) hi ha votat en contra. El grup de CiU al Consell Comarcal també ha donat el seu vot favorable al text aconseguint d’aquesta manera una àmplia majoria.

Aquesta és una nova mostra de l’ampli consens i rebuig social que genera la contrarreforma de la llei d’avortament presentada pel ministre de justícia del PP Alberto Ruiz Gallardón.

En aquest sentit, la consellera del grup socialista Núria Güell, que ha defensat la moció en el ple, ha manifestat; “només nosaltres les dones podem decidir sobre el nostre cos”.

INFOPENEDES.COM, 21/03/2014 PxC defensa amb el seu vot la reforma de la Llei d’avortament de Gallardon

 

 

 


BAIX PENEDÈS.-
El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès ha aprovat una moció impulsada pel grup socialista on s’insta al govern de l’Estat a retirar immediatament i no continuar amb la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica pel qual es pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva, i interrupció voluntària de l’embaràs.

Davant aquesta proposta, presentada conjuntament pel PSC, ERC i ICV, només els grups del PP i de Plataforma per Catalunya (PxC) hi ha votat en contra. El grup de CiU al Consell Comarcal també ha donat el seu vot favorable al text aconseguint d’aquesta manera una àmplia majoria.

Aquesta és una nova mostra de l’ampli consens i rebuig social que genera la contrarreforma de la llei d’avortament presentada pel ministre de justícia del PP Alberto Ruiz Gallardón.

En aquest sentit, la consellera del grup socialista Núria Güell, que ha defensat la moció en el ple, ha manifestat; “només nosaltres les dones podem decidir sobre el nostre cos”.

BAIXPENEDESDIARI, 21/03/2014; 17:12 PxC s'alia amb el PP per defensar la reforma de la llei sobre l'avortament

S'aprova al Consell Comarcal una moció contra la llei Gallardón amb els vots en contra de PP i PxC

BAIX PENEDÈS.- El ple del Consell Comarcal del Baix Penedès va aprovar aquest dimecres una moció impulsada pel grup socialista on s’insta al govern de l’Estat a retirar immediatament i no continuar amb la tramitació de l’avantprojecte de llei orgànica pel qual es pretén revisar la legislació vigent a Espanya sobre salut sexual i reproductiva, i interrupció voluntària de l’embaràs.

Davant aquesta proposta, presentada conjuntament pel PSC, ERC i ICV, només els grups del PP i de Plataforma per Catalunya (PxC) hi ha votat en contra. El grup de CiU al Consell Comarcal també ha donat el seu vot favorable al text aconseguint d’aquesta manera una àmplia majoria. Pel PSC, «aquesta és una nova mostra de l’ampli consens i rebuig social que genera la contrarreforma de la llei d’avortament presentada pel ministre de justícia, Alberto Ruiz Gallardón».

En aquest sentit, la consellera del grup socialista Núria Güell, que ha defensat la moció en el ple, ha manifestat «només nosaltres les dones podem decidir sobre el nostre cos».

DIARI DE TARRAGONA, 22/03/2014; PÀG.21 El Consell Comarcal vota contra la Ley del aborto

BAIX PENEDÈS.- El Pleno del Consell Comarcal del Baix Penedès, gobernado por CiU y PP, ha aprobado una moción en contra de la Ley del aborto que impulsa el gobierno central. A la moción que han presentado conjuntamente los partidos del PSC, ERC e ICV, ha votado a favor CiU. Por su parte los grupos del PP y de Plataforma per Catalunya (PxC) han votado en contra.

PxC a Youtube