Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Capítol VI. Reforma dels estatuts

Article 28.  Modificacions dels Estatuts

La modificació dels presents Estatuts serà competència del Congrés dins dels límits establerts per les lleis, havent d’adoptar-se l’acord, prèvia deliberació i votació de les 3/5 parts dels afiliats i prèvia proposta de la modificació que es pretengui dirigida al Consell Executiu amb un mínim de 30 dies anteriors a la data en què sigui convocat el Congrés.

PxC a Youtube