Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Decàleg

LA CATALUNYA QUE VOLEM

Per una Catalunya moderna i innovadora, capaç d’afrontar els nous reptes de futur tot conservant els nostres costums i tradicions.

Per una Catalunya justa i solidària on tots tinguem l’oportunitat de viure amb dignitat.

Per una Catalunya on el respecte al medi ambient sigui prioritari.

Per una Catalunya on els ciutadans i ciutadanes siguin els autèntics protagonistes.

PxC és un partit polític català decididament innovador, democràtic,
social i solidari.

PxC no és de dretes ni d’esquerres, és la plataforma del sentit comú
al servei del ciutadà.PxC és la plataforma de tots els ciutadans que no se senten representats pels partits actuals en temes tan importants com la immigració il·legal, la delinqüència, l’atur o la degradació social

Per una Catalunya on els ciutadans i ciutadanes siguin els autèntics protagonistes.

PxC és un partit polític català decididament innovador, democràtic, social i solidari.


IMMIGRACIÓ

La immigració massiva és una de les conseqüències de la globalització.
Les onades d’immigració il·legal augmenten la delinqüència, l'atur i la despesa social, plantegen conflictes lingüístics, religiosos i culturals, i bosses de marginació social, constituint una seriosa amenaça per a la identitat i cohesió social de Catalunya.

PxC exposa que:

-Els immigrants tenen els seus drets i deures, però en cap cas tindran més privilegis que la resta de ciutadans de Catalunya

-Els immigrants s’han d’adaptar al nostre model nacional de societat i no pas nosaltres al seu

-Farem complir les lleis del nostre país als immigrants, tot perseguint aquells que es volen escapar de pagar els impostos com qualsevol ciutadà

-Tot respectant la llibertat de culte, PxC no concedirà subvencions de diner públic per a la construcció de mesquites

-Intensificar les polítiques de cooperació internacional amb els països exportadors d’emigrants per tal de disminuir dràsticament el flux immigratori

-Expulsió dels immigrants il·legals

-Expulsió dels immigrants delinqüents després d’haver complert la seva condemnaSEGURETAT CIUTADANA
Sense seguretat no hi ha llibertat

La inseguretat ciutadana progressa ara per ara a Catalunya de manera alarmant.

PxC proposa:

-Tolerància zero contra la delinqüència i el terrorisme

-Reforma del Codi Penal consistent en el compliment íntegre de les penes per als grans delictes com el terrorisme, tràfic de drogues i tràfic d’immigrants il·legals

-Aplicar el principi “qualsevol delicte mereix la seva sanció”, per tal d’evitar els petits delictes, més quotidians i pertorbadors de la pau social, tot evitant allò de “entren per una porta i surten per l’altra”

-Adoptar una política específica per als menors d’edat delinqüents


ECOLOGIA
per una ecologia integral

Per una Catalunya on el respecte al medi ambient sigui prioritari. Conservació i restauració del medi natural tot gestionant racionalment els recursos naturals.

PxC proposa:

- Respectar i fer respectar el medi ambient

- Potenciar les energies renovables i l’arquitectura ecològica

- Fomentar les investigacions científiques d’aplicació ecològica

- Incentius fiscals per a les empresas ecològiques

- Establir una conselleria d’afers ecològics i medi ambient que promulgui una Llei General del Medi Ambient

- Protecció dels drets dels animals


     FAMÍLIA, NATALITAT I GENT GRAN
     recuperar el valor de la família

     Davant la gravíssima davallada de la natalitat i la dissolució de la base social a Catalunya.

     PxC proposa:

     - Ajudes reals a les famílies per part de les administracions

     - Potenciar la natalitat mitjançant importants incentius econòmics i reduccions fiscals

     - Pensions dignes per als nostres avis i per als sectors socials més desprotegits

     - Programes d’atenció domiciliària perquè la gent gran romangui a casa seva dignament

     - Promoure l’obertura de més llars d’infants, casals d’avis i residències de la tercera edat


ECONOMIA
per una política d’integració social

S’ha d’arribar a assolir els principis econòmics bàsics de l’economia: solidaritat, equitat i eficiència per a tots els ciutadans de Catalunya. Aquests objectius es poden assolir mitjançant polítiques econòmiques actives que s’encaminin cap a uns objectius més socials que afectin directament als ciutadans. El sentit últim de la política econòmica es el d’assolir la plena ocupació.

PxC proposa:

-Política d’integració social i laboral per als sectors socials més desprotegits

-Intensificar la política de baixos tipus d’interès

-Protegir eficaçment la nostra economia; treballadors, ramaders, agricultors, pescadors, empresaris, professionals i comerciants

-Més autonomia financera: Catalunya ha de tenir un volum estable de recursos i ha de poder decidir sobre la composició de la despesa. D’altra banda, ha de tenir poder de decisió en quant al volum d’ingressos disponibles. Controlant els ingressos i les despeses podrem repartir la càrrega tributària entre els ciutadans

-Més solidaritat: utilitzant polítiques d’integració social i laboral, tenint en compte els diferents nivells de riquesa de tots els ciutadans. Més recursos per els catalans. Per a les famílies, per millorar el benestar social, per incrementar la seguretat ciutadana, per incrementar la integració social i per millorar els serveis als ciutadans.


VIVENDA I URBANISME
per un accés real dels joves

La joventut i tots els ciutadans tenen dret de poder accedir a una vivenda digna. La planificació urbanística de les nostres viles es dissenyarà amb la finalitat de millorar la qualitat de vida del ciutadà.

PxC proposa:

-Mides efectives per evitar l’especulació del sòl

-Ajudes per accedir a la primera vivenda

-Un urbanisme sostenible que sigui respectuós amb el medi ambient

-Supressió de l’impost sobre el Patrimoni

SANITAT
un dret fonamental a la nostra societat

La sanitat és un dret fonamental en una societat moderna. Aproparem els serveis sanitaris als ciutadans, de manera gratuïta i amb qualitat.

PxC proposa:

-Eliminació de les llistes d’espera.

-Incorporar les darreres innovacions tecnològiques.

-Incorporar més professionals qualificats.

 

 

 

 JUSTÍCIA
per una justícia totalment independent

Segons la Constitució hom té dret a una justícia ràpida, justa i independent.
PxC proposa:

-Independència pràctica del Poder Judicial respecte als poders legislatiu i executiu

DEMOCRÀCIA I GLOBALITZACIÓ
l’equitat enfront el mundialisme

La globalització pretén homogeneïtzar persones i països. És una nova forma de totalitarisme incompatible amb els drets humans perquè es perdran els nostres drets progressivament, fins i tot els més bàsics. La democràcia està perdent el seu contingut i s’està convertint en una mera aparença en mans de les multinacionals i del capital financer transnacional.

PxC proposa:

-Vitalitzar la democràcia

-Proclamar el dret de cada poble d’elegir el seu model de societat

-Establir els principis de la submissió dels organismes internacionals a les regles democràticament adoptades pels països

-Consensuar regles multilaterals negociades que permetin un comerç internacional just i equitatiu on cada poble pugui preservar la seva identitat, cultura i medi ambient

PxC a Youtube