Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Estatuts

ÍNDEX


CAPÍTOL I - DESCRIPCIÓ

Article 1 Regulació, denominació i sigles

Article 2 Fins

Article 3 Domicili

Article 4 Territori d’actuació

Articles 5-6 Emblemes

 

CAPÍTOL II – ÀMBITS DE COMPETÈNCIA MATERIAL

Article 7 Àmbits competencials

 

CAPÍTOL III - AFILIATS: DRETS I DEURES

Article 8 Afiliats

Article 9 Admissió

Article 10 Drets dels afiliats

Article 11 Deures dels afiliats

Article 12 Baixa dels afiliats

Article 13 Règim disciplinari

 

CAPÍTOL IV - ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ, GOVERN I ADMINISTRACIÓ

Article 14 Òrgans del Partit

Article 15 El Congrés

Article 16 El President

Article 17 El Consell Executiu

Article 18 El Consell Nacional

Article 19 Joventuts Identitàries

Article  20 Dones Identitàries

Article  21 Junta de Disciplina

Article  22 Òrgans Locals i Territorials

 

CAPÍTOL V - RÈGIM ECONÒMIC, PATRIMONIAL I DOCUMENTAL

Article 23 Recursos econòmics

Article 24 Patrimoni

Article 25 Obligacions comptables

Article 26 Règim documental

Article 27 Administració, fiscalització i control

 

CAPÍTOL VI - REFORMA DELS ESTATUTS

Article 28 Modificacions dels Estatuts

 

CAPITULO VII - DURACIÓ I DISSOLUCIÓ DEL PARTIT

Article 29 Duració i dissolució 

PxC a Youtube