Català - Castellà
93 119 03 33
PxC Youtube PxC Twitter PxC Facebook
segueix-nos

Plataforma Vigatana: l'embrió (2001)

Josep Anglada i Rius va fundar el partit polític Plataforma Vigatana al gener de 2001, quedant formalment inscrit en el Registre de Partits Polítics amb data 15 de gener de 2001, en el tom IV, foli 348 del llibre d'inscripcions, per a presentar-se a les eleccions municipals de Vic (Barcelona), la seva ciutat natal. Es tractava d'un partit populista-identitari que es postulava a favor d'un millor control de la immigració i més seguretat ciutadana”. Aquest eslògan el va fer famós a Vic, a Catalunya i a Espanya a causa de la gran ressonància mediàtica que va tenir la seva activitat política. Aquest protagonisme en els mitjans de comunicació locals, regionals i nacionals va fer que persones preocupades pel fenomen de la immigració massiva dirigissin la seva mirada cap a Vic.

PxC a Youtube